Catalunya: Deures pendents en polítiques socials de la ministra Dolors Montserrat / La Independent / Notícies gènere

Written by Redacció. La independent Thursday, 10 November 2016 18:06

Print

Equality - Igualtat

There are no translations available.

La consellera Bassa recorda els deures pendents en polítiques socials a la ministra Dolors Montserrat amb motiu del seu nomenament. Bassa ha enviat una carta a la nova ministra desitjant-li encerts en el nou càrrec i li ha adjuntat l'Informe sobre l'Estat dels Serveis Socials a Catalunya. L'Informe assenyala com l'aportació de l'Estat a programes socials s'ha reduït en més del 88 % en el període 2011-2015

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha enviat avui una carta de felicitació a la nova ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, després del seu nomenament per part del president del Govern espanyol. Bassa li ha desitjat sort i encert en la nova etapa i ha aprofitat l'ocasió per adjuntar-li l'Informe sobre l'Estat dels Serveis Socials a Catalunya 2016 redactat pel Consell General de Serveis Socials.

El document -estudiat per l'últim Consell Executiu abans de remetre'l al Parlament tal com marca la Llei catalana de serveis socials- constata com l'assignació de l'Estat a programes socials a Catalunya ha patit una reducció del 88,2% en el període 2011-2015. En relació amb el sistema de la dependència, l'aportació de l'Estat el 2015 ha estat del 18% mentre que l'aportació de la Generalitat ha estat d'un 82%, una diferència que s'accentua des de 2011 tot i que la legislació estableix la necessitat de finançar els serveis i les prestacions a parts iguals.

L'Informe també assenyala que des del 2008 11 dels 16 programes socials cofinançats per l'Estat han estat suprimits o han quedat sense dotació pressupostària. Concretament es tracta del Pla d'acció per a persones grans, el Pla de voluntariat, el suport a famílies en situacions especials, la conciliació de la vida familiar i laboral, els programes específics per a dones, el programa d'emancipació de joves, el programa de prevenció dels maltractaments infantils, el Pla d'acció per a persones amb discapacitat, el programa d'atenció a la dependència - nivell acordat, el Fons d'acollida, integració i reforç educatiu per a immigrants, i el programa per a menors d'edat immigrants no acompanyats.

Tags: