El projecte europeu Look Wide

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Violence

There are no translations available.

 logo Surt

 

El proper 3 de desembre es portarà a terme la jornada de cloenda del projecte europeu Look Wide. Es tracta de repensar, en una mirada àmplia, les violències masclistes des de la diversitat sexual i de gènere. 

 

El projecte, liderat per Fundació Surt, ha treballat per tal d’integrar la diversitat de gènere i sexual en el treball amb persones que han patit situacions de violència de gènere.

 

El projecte

L’objectiu general del projecte és contribuir a garantir els drets de les persones lesbianes, bisexuals, gais, transsexuals i intersexuals (LGTBI) supervivents de violències masclistes i de gènere a través de la integració de les perspectives de gènere i de la diversitat sexual en els serveis d’atenció a les víctimes.

Entre els objectius més concrets hi ha:

El coneixement envers la prevalença i les característiques de les
diverses violències masclistes i de gènere que pateixen les persones LGTBI, així com identificar els reptes dels i les professionals dels serveis d’especialitzats en violències masclistes i de gènere i antidiscriminació.

Desenvolupar una guia per a professionals de serveis especialitzats en l’atenció a persones LGTBI en situacions de violències masclistes i de gènere.

Capacitar a professionals de serveis especialitzats en violències masclistes i de gènere i antidiscriminació per a la millora del seu coneixement envers les violències masclistes i de gènere que pateixen les persones LGTBI i de l’atenció i suport a les víctimes.

Dissenyar i implementar programes de suport específics a persones LGTBI en situacions de violències masclistes i de gènere.

Augmentar la sensibilització a professionals, institucions públiques i el conjunt de la societat envers les especificitats de les víctimes LGTBI de violències masclistes i de gènere, així com la necessitat de desenvolupar serveis d’atenció específics per al col·lectiu diana.

 

A quí està adreçat

Look Wide és un projecte adreçat a la integració de la perspectiva de gènere i de diversitat sexual en l’abordatge de violències masclistes i de gènere. Està dirigit especialment a dones heterosexuals cisgènere, "ja que la diversitat sexual i de gènere no està integrada en els enfocaments de treball dels diferents serveis d'assessorament psicològic, legal i professional i, com a resultat, les persones LGBTI no acudeixen a aquests serveis, o, quan ho fan, no reben serveis adaptats a les seves necessitats", diuen des de la Fundació Surt.

El projecte vol incentivar als serveis de suport a les víctimes a que adoptin un enfocament més ampli de la
violència de gènere i la no discriminació per garantir plenament els drets de les persones LGBTI en situació de violència. I vol contribuir a desenvolupar pautes pràctiques per a la integració de la diversitat sexual i de gènere en els serveis de suport per a persones LGBTI, la capacitació de professionals en el camp de la violència de gènere i els serveis contra la discriminació i el desenvolupament de programes de suport específics adaptats a les necessitats de diferents víctimes LGBTI en contextos locals específics.

A banda de la Fundació Surt també participen en el lideratge del projecte: Differenza Donna, Itàlia (associació fundada el 1989 amb l'objectiu d'exposar, combatre, prevenir i superar la violència de gènere); Dissens, Alemanya (institució educativa, d'assessorament i investigació que opera des de 1989); Hatter Society, Hongria (organització LGBTI fundada el 1995, que brinda serveis de suport a les necessitats de les persones LGBTQI i vetlla per incorporar les necessitats a les lleis i els serveis públics); KMOP, Grècia (organització fundada el 1977, que treballa per donar suport a grups desafavorits mitjançant intervencions orientades a la solució i fomentades en la resiliència).

 

Durant la jornada, es distribuirà la publicació “Ampliar la mirada de les violències de gènere. Cap a un model d'atenció a persones LGTBI.”. Aquesta publicació s'adreça a professionals de serveis especialitzats de violència de gènere i antidiscriminació, així com a professionals de serveis generals que també realitzen atenció amb persones LGTBI.

 

El programa està finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea.