Catalunya: ICD, Pla estratègic de Polítiques de gènere 2018-2021 / La Independent / Notícies Génere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Igualtat - Igualtat

La presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD) Núria Balada, en la Declaració Institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, va presentar el Pla estratègic de polítiques de gènere 2018-2021 i l'objectiu de la Campanya de sensibilització " veus que no veus ".

 

 

ICD 8 de marzo

En l'Acte realitzat al Palau de la Generalitat que va comptar amb la participació de dones periodistes de Catalunya, Núria Balada va demanar la complicitat dels mitjans de comunicació per superar els estereotips sexistes.

Dins del pla, el govern ha iniciat un procés participatiu que comptarà amb un eix catalitzador d' efectiva visibilitat en igualtat de condicions a dones i homes. Les actuacions s'executaran i avaluaran per períodes de 2 anys. Per desenvolupar-lo, s'ha convidat a entitats i agents socials a què aportin la seva experiència en la seva elaboració, que siguin eficaces i donin la millor resposta possible a les necessitats de les dones.

El Pla, a més de la Visibilització de les dones i la comunicació no sexista, aborda Eixos com: Educació i promoció valors i models igualitaris; Promoció de l'equitat de gènere en el treball i la corresponsabilitat en els usos dels temps; prevenció i eradicació de la violència masclista; participació política i social i empoderament personal i comunitari de les dones; millora de la qualitat i l'abast de la perspectiva de gènere sectorial (esports, universitats, món rural, justícia; i Transversalització de la perspectiva de gènere en polítiques públiques.

Per incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l'administració, el Govern ha dissenyat el Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya. En aquest marc l'ICD i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya inicien aquest any el Postgrau en Polítiques d'Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (PIGGP).

En el procés hi estan implicats tots els departaments de la Generalitat, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, Grups d'Expertesa, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista, els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones, els serveis especialitzats i els Circuits territorials de violència masclista. Un cop l'ICD elabori la proposta amb totes les aportacions passarà un procés de validació a través de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat efectiva de dones i homes i les entitats municipalistes de Catalunya fins a la seva aprovació per Acord de Govern.