Catalunya: Dones lliures sense por i homes que rebutgen la violencia / La Independent / Notícies génere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Violències - Violència sexual

"Les dones tenim dret a viure de forma lliure i sense por" i "Alt i clar, els homes rebutgem les violències sexuals", són els lemes de la Campanya que l'Institut Català de les Dones (ICD) va iniciar aquest gener per avançar en la prevenció, sensibilització i detecció de les violències sexuals i la seva eradicació.

 

 

Complicidad de los hombres en la lucha contra la VM

La campanya consisteix en diferents publicacions dirigides a homes i dones, amb missatges que concientitzen i ajuden a identificar aquesta xacra social de la violència masclista, des de la seva forma simbòlica fins l'agressió sexual.

Està pensada per tenir continuïtat, i preveu desenvolupar eines de formació i suports de comunicació a través de xarxes socials, centres educatius, culturals, agents socials i mitjans de comunicació.

El punt de partida, és el reconeixement de la magnitud de les violències sexuals i de la resposta que l'administració posa a l'abast de les dones a través dels recursos de la Xarxa d'atenció i recuperació integral a totes aquelles que pateixen violència masclista. La planificació i coordinació per al seu abordatge s'ha desenvolupat tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d'abril, que disposa el dret de les dones a eradicar la violència masclista.

En el cas de la publicació dirigida a dones, els materials ofereixen recursos per a l'atenció i eines per al procés de recuperació. Missatges com: "Tu no t'ho has buscat, no has provocat res", deixen clar que l'únic responsable de la situació abusiva és l'agressor o assetjador. Facilita exemples de situacions de violències sexuals com les que es poden viure en el transport i / o en espais públics, el ciberespai, les relacions d'amistat i de parella, el lloc de treball o el lloc d'estudi.

En el cas dels homes, un dels materials els implica i busca la seva complicitat en la lluita contra les violències sexuals. Planteja un pas endavant contra la violència masclista i les violències sexuals perquè demostrin el seu posicionament i actuïn de forma diferent. Es proposa una ruptura amb el que han après i legitimat socialment, i planteja noves formes de relacionar-se afectiva i sexualment, mitjançant la construcció de relacions igualitàries i respectuoses.

Els missatges que divulguen aquests materials s'han realitzat amb la col·laboració de l'entitat experta Creació Positiva.

L'ICD va iniciar la seva divulgació el passat dia 25 de novembre amb motiu de la commemoració del Dia internacional de la violència contra les dones, en el marc de la campanya Per una Catalunya lliure de violències sexuals. Jo També!