Gènere i cooperació: personatges individuals i masculins a les portades de diaris

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Media - ICT - Media - ICT

There are no translations available.

monitoreo medios

 

Individual abans que col·lectiu, homes i grups abans que dones, sempre d'edat adulta i abundants protagonistes abstractes, així són els personatges en els titulars de les portades de diaris catalans.

 

Part de l'estudi elaborat sobre la base del monitoratge realitzat de 120 portades de diaris catalans està enfocat a analitzar el tipus de personatges que apareixen en els titulars dels diaris més influents a Catalunya.

Els resultats de l'estudi recolzat per l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament s'estan presentant per parts en les edicions de La Independent.

Es va fer el monitoratge dels diaris catalans La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui i el Diari Ara, entre octubre del 2015 i juny de 2016. Va estar a càrrec de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya (XIDPIC.CAT) , a través de la Independent, per tal de mostrar la visibilització o invisibilització tant de les dones, com dels temes de cooperació, en aquests mitjans.

 

Personatges a les portades

A les 120 portades analitzades es van trobar 766 titulars; però, en aquests titulars s'han tractat 1010 personatges ja que en diversos titulars hi ha més d'una persona que pot tenir característiques Individuals, col·lectives o Abstractes.

"En defensa dels refugiats". Diari Ara, 2016.01.16 (1 Col·lectiu)
"Castro i Obama, cara a cara". El Periódico, 1016.03.22 (2 Individual)
"Valls alerta del risc d'atacs químics a l'Estat francès". El Punt Avui, 2015.11.20 (1 Individual i 1 abstracte)
"Els metges no van informar de la psicosi del pilot de Germanwings". La Vanguardia, 2016.03.14 (1 Col·lectiu i 1 individual)

 

Grafico 6

 

En el conjunt dels titulars de les portades el protagonisme se l'emporten personatges abstractes, amb una important majoria (47%), fet que repercuteix en oferir uns titulars més distanciats, freds i amb menor incidència en el gènere.

Els titulars amb personatges individuals són també importants (38,5%), mentre que els col·lectius tenen una representació menor (13%).

Quan s'observa el gènere en els titulars generals, ressalta que en ells prevalgui l'apartat Altres (504 ocasions), que correspon a personatges abstractes; mentre que també destaca el personatge masculí (308 vegades).

 

Grafico 7

 

Les dones apareixen com a personatges en 89 ocasions, xifra que és inclusivament inferior als personatges mixtes (que corresponen a col·lectius) que se'ls troba en 106 ocasions.

Es registra en tres oportunitats titulars amb presència d'altres gèneres com a personatges.

Finalment, pel que fa a personatges en els titulars del conjunt de les portades l'edat de qui protagonitza la notícia és fonamentalment Indefinida (59,1%), el que correspon també a la presència de personatges abstractes.

De totes maneres, quan es tracta de persones i no d'institucions, l'edat majoritària en les notícies és la Adulta (33,7%). Són aquests personatges els que acaparen el 93% de les notícies que es reflecteixen en les portades.

 

Grafico 8


Les categories Jove (3,7%) i Major (2,7%) tenen una participació mínima i és pràcticament inexistent la presència de Nen / es (0,6%) i adolescents (3%) en les notícies. Aquesta població és absolutament marginal en el protagonisme informatiu dels diaris.

 

Dones com personatges a les portades

En analitzar els personatges que protagonitzen els titulars de les portades destaca que en aquells on apareixen dones solen, en molts casos, aparèixen també altres protagonistes que poden ser homes, col·lectius mixtes o subjectes abstractes, és així que:

En 90 titulars on apareix alguna dona s'hi van trobar un total de 140 personatges.

D'aquests 140 personatges, per nombre, 108 són personatges individuals, 13 són col·lectius i n' hi ha 19 abstractes.

D'aquests 140 personatges, per gènere, 89 són exclusivament dones i s'inclou 1, que és personatge col·lectiu femení.

A aquestes dones els acompanyen en els titulars: 21 homes individuals, 8 personatges Col·lectius, 1 personatge d'Altres gèneres i 19 que no tenen gènere.

 

Grafico 26

 

Quan hi ha titulars on apareixen dones, si hi ha personatges individuals (en 89 ocasions) a més de dones també apareixen homes (en 21 casos).

Quan hi ha personatges dones, a més es troben personatges col·lectius que s'entén que són mixtes, encara que solen estar escrits amb llenguatge sexista excloent de les dones.

Finalment, també apareixen els personatges abstractes que acompanyen les dones en els titulars.

"Carme Forcadell: 'Confio en la investidura del president Mas'" - El Periódico, 27 octubre 2015.
"La crisi dels refugiats passa factura a Merkel" - El Periódico, 14 març 1016.
"Colau aconsegueix l'abstenció de la CUP i desbloqueja els comptes" - La Vanguardia, 6 maig 2016.

 

Grafico 27


Quan s'observen gràfiques comparatives de la participació de personatges en titulars generals i dels titulars en els quals apareixen dones (encara que les dades numèriques són molt diferenciades ja que una és la totalitat i l'altra una parcialitat), el comportament del gràfic mostra clarament diferències en matèria de gènere que són desavantatjoses per a les dones:

Pel que fa a personatges per Nombre es refereix, hi ha predomini de personatges abstractes en el conjunt dels titulars, davant d'una baixa recurrència d'aquests personatges abstractes en els titulars amb dones. Això es deu fonamentalment al fet que els partits polítics, governs, noms de països i equips de futbol, entre d'altres, són personatges abstractes habituals d'alta recurrència en titulars generals i que quan van amb altres personatges aquests solen ser homes abans que dones en els titulars .

Els personatges col·lectius són inferiors que els individuals tant en titulars generals com en els que participen dones; però, en el cas de les dones la seva disminució no resulta tan dràstica. El col·lectiu no s'allunya tant de les dones.

Quan es fa la diferència per gènere en els personatges, s'observa la notòria desigualtat en la participació entre homes i dones sent aquestes les desfavorides. Davant 308 homes en les notícies hi ha 89 dones. Els homes apareixen més de tres vegades més que les dones en els titulars.

A més es van classificar personatges mixtes o de gènere indefinit que resulten inclosos superiors (106) a la quantitat de dones (89) i que en ser escrits generalment en plural masculí discriminen les dones o posen en dubte la seva presència.

Pel que fa a l'Edat de personatges protagonistes, en els titulars on apareixen dones s'observa que, igual que en els titulars generals, la presència de personatges Adults és majoritària; però, es troben algunes dades que es poden ressaltar en comparar els dos grups d'indicadors (General / Dones).

L'edat Indefinida, que correspon a personatges Abstractes fonamentalment, és molt majoritària en els titulars generals, cosa comprensible ja que es té en compte la totalitat de protagonistes; però, aquests són presents (5%) en els titulars on hi ha dones.

Ressalta la dada que en els titulars on hi ha dones també apareix la tercera part de personatges que són Nens / es i d'Adolescents de la totalitat dels titulars, així com també té un percentatge important (28,5%) el personatge Principal. En aquests casos es manté la relació de 3 a 1 entre homes i dones.

Els titulars on hi ha dones i que són a més personatges adults corresponen al 26% de la totalitat i joves el 23%. Aquí aquesta relació de 3 homes 1 dona no es compleix.

 

La cooperació com a personatge

S'ha dit que en els 766 titulars analitzats s'ha trobat 42 que tracten temes que són o tenen a veure amb la cooperació. En aquests titulars es van trobar a més un total de 63 personatges que representen el 6,3% de la totalitat de personatges que hi ha a la mostra global.

La mínima incidència quantitativa dels personatges en les notícies de cooperació s'observa en el següent gràfic on se'ls classifica a nivell de Nombre (Room, Col·lectiu i Abstracte) ia nivell de Gènere (Home, Dona, Mixta / Indefinit que correspon generalment a col·lectius , Altres gèneres i Neutre per personatges abstractes).

En el gràfic, que compara les dades dels titulars generals en les dues categories de Nombre i Gènere s'observa clarament que quan els titulars són de temes de cooperació la tendència va cap a reduir la participació Individual i a ampliar la del Col·lectiu i personatges Abstractes.

Passa el mateix en gènere, els personatges Mixtes i els Neutres tendeixen a ser més preponderants enfront de la resta.

 

Grafico 49


Les diferències que s'endevinen en el gràfic numèric, són més notoris quan es fa la comparativa percentual.

En l'anàlisi dels protagonistes per Nombre, el que s'observa és que els titulars on hi ha notícies de temes de cooperació dels personatges Col·lectiu i Abstracte dominen (tots dos amb un 41%), mentre que els individuals es mantenen en percentatges inferiors (17% ), en una gràfica molt diferent dels titulars generals que centren els seus protagonismes en personatges Abstractes i Individuals, deixant poc marge als Col·lectius.

 

Grafico 50

 

Pel que fa al Gènere dels personatges, les dades més rellevants són que en els titulars de cooperació, el personatge de gènere Mixt o Indefinit arriba al 34%, molt per sobre del 10% que representa en els titulars generals. És, però, similar l'alta presència de personatges Neutres, major al 42% en els dos casos.

Una altra diferència significativa a nivell de gènere és la participació de l'Home i de la Dona. En el cas dels titulars de cooperació les dones (12,6%) tenen més pes que els personatges masculins (9,5%).

En titulars de cooperació no apareixen els altres gèneres.

En els titulars de cooperació, els personatges són Col·lectius o Abstractes, són grups Mixtes o Neutres en gènere i hi ha més dones que homes.

 

Personatges a les portades per diaris

Quan s'observa el tipus de personatge que representa cada un dels diaris en els seus titulars crida l'atenció que per al Diari Ara el protagonisme és de personatges individuals, mentre que per a la resta de diaris la majoria l'ocupen personatges abstractes.

 

Grafico 9


Atès que el nombre total de titulars és diferent d'un diari a un altre, es valora amb més precisió el protagonisme que donen als personatges amb dades percentuals. És així que ressalta, per una banda, que el Diari Ara es reafirma en el protagonisme que dóna a personatges individuals (50%), a causa de la incidència de l'espai d'Opinió, mentre que dels quatre diaris El Punt Avui és qui menys espai atorga a aquest tipus de personatges (32%); al contrari, El Punt Avui dóna el major protagonisme als personatges abstractes (54%), mentre que el Diari Ara el menor (38%).

En El Periódico destaca que és el que ofereix més espai al protagonisme de Col·lectius (17%), mentre que és el Diari Ara el que menys lloc dóna aquest tipus de personatge (12%).

Entre els quatre diaris, els protagonismes estan repartits fonamentalment entre els personatges Individuals i Abstractes, mentre que els Col·lectius tenen una participació bastant més baixa. En aquesta mateixa línia, La Vanguardia ocupa posicions mitjanes.

Passant al gènere en el protagonisme del conjunt dels titulars de les notícies destaquen fonamentalment dos elements: que la categoria Altres (que correspon principalment a personatges abstractes) és majoritari en tots els casos, especialment a La Vanguardia, i que la categoria Home ocupa el segon lloc, sent el Diari Ara el que té major incidència en personatges d'aquest gènere que la resta de diaris, tant que el seu percentatge d'aparició és similar a la categoria Altres.

 

Grafico 10

 

El protagonisme de Dones i el de Gènere mixt (col·lectius) és similar en general; però, hi ha certa diferència en Dona ja que és una mica més elevada la seva presència a La Vanguardia i al Diari Ara, en tant que Mixt és més gran a El Periódico.

En tots els diaris Altres gèneres tenen una absència constant, excepte mínimes aparicions, menors a l'1%, al Diari Ara i El Periódico.

L'alta presència de la categoria Home i que també destaqui, dins els nivells baixos del grup, la de Dona al Diari Ara, es correspon a la seva alta incidència ja assenyalada de personatges Individuals enfront dels d'un altre tipus.

De la mateixa manera, la major aparició de personatges Altres a El Punt Avui correspon al seu major ús de personatges abstractes.

Finalment vam arribar a l'edat dels personatges en els titulars de les portades de diaris estudiats. Aquí destaca notòriament el similar comportament de tres dels diaris (El Periódico, El Punt Avui i La Vanguardia) que els donen una destacada participació (entre el 60% i el 64%) a protagonistes d'edat indefinida, el que significa que fins i tot personatges individuals o col·lectius entren en aquesta categoria.

 

Grafico 11


D'altra banda, destaca també notòriament que el Diari Ara dóna protagonisme a personatges d'edat Adulta (per incidència de la secció d'Opinió), en un percentatge similar al d'edat indefinida. Això correspon al fet que és un diari que en els seus titulars utilitza més que els altres a personatges Individuals.

Els diaris per separat no mostren grans variacions al que ja es va veure ja en l'anàlisi general dels titulars respecte a personatges Nen / a, Adolescent, Jove i Major. Tots amb una incidència molt baixa a les portades analitzades.

 

Dones com personatges en cada diari

Quan es fa una anàlisi de la presència de personatges en els titulars on apareixen dones segons els diaris estudiats s'observen les següents dades:

 

Grafico 28

 

En general, quan s'analitzen els titulars on apareixen dones, els diaris tenen un comportament similar en el que toca a personatges per Nombre i per Gènere: molts més personatges individuals i més personatges dones, el que és lògic donada la selecció femenina de mostra; però, percentualment hi ha algunes característiques que es veuran més endavant.

Numèricament, destaca notòriament La Vanguardia que mostra una quantitat de titulars bastant superior a la resta (encara que en una comparació percentual no el representa així). En els seus titulars amb presència femenina té les majors quantitats de personatges Individuals, Abstractes i Col·lectius. A més en Gènere mostra la major quantitat de Dones (33), una alta presència masculina (9) i de personatges Col·lectius. Malgrat el seu alt nombre de titulars i de personatges, no apareix cap d'Altres gèneres.

Al Diari Ara destaca en que gairebé la totalitat dels seus personatges són individuals quan es tracta d'aquells on apareixen dones i a aquestes els acompanyen alguns Homes. No existeixen personatges d'Altres gèneres o d'Altres (que corresponen a Abstractes).

A El Periódico destaca que en els titulars on hi ha Dones, a diferència dels titulars generals, es troben personatges col·lectius que no s'allunyen tant dels Abstractes, el que correspon a la presència de personatges de gènere Mixt o indefinit i d'Altres.

A El Punt Avui destaca que en els titulars amb presència femenina les categories de Col·lectiu i Abstractes són mínimes.

En una comparativa percentual pel que fa a Nombre i Gènere dels personatges dels titulars on apareixen dones, els resultats són els següents:

 

Grafico 29

 

Tots els diaris, en els titulars on apareixen dones tenen un percentatge similar de participació (al voltant del 16%) de personatges homes.

El Diari Ara és el que més percentatge de personatges Individuals presenta i el que menys abstractes. Per això, en gènere, és el que té major presència femenina entre la totalitat de personatges.

Al contrari, el Periódico és el que major percentatge ofereix de personatges Col·lectius i una alta presència de personatges Abstractes; aquesta situació, en Gènere, va en detriment de personatges Dones (56%), ja que a més hi ha personatges Mixtes i Indefinits i de la categoria Altres, també és l'únic que esmenta a altres gèneres.

El Punt Avui té un comportament que no destaca entre la resta, ja que es manté en la mitjana tant en el Nombre com en el Gènere dels personatges en titulars on apareixen dones.

Finalment, La Vanguardia, que en dades numèriques destaca en tots els indicadors, en la comparació percentual entre els diaris només té més rellevància en titulars amb personatges Abstractes i la seva correspondència en personatges de gènere Altres. La presència de Dones és una de les més baixes.

Respecte Edats dels personatges, entre cada un dels diaris no hi ha grans diferències respecte a les dades generals ja donats. En els titulars on apareixen Dones hi ha predomini gairebé absolut de persones Adultes, excepte a La Vanguardia i El Periódico que es troben personatges d'edat Indefinida per la presència de personatges Abstractes.

 

La cooperació com a personatges en cada diari

En analitzar el Nombre i Gènere dels personatges en els titulars sobre temes de cooperació en cadascun dels diaris analitzats, es troben comportaments comuns i també divergents.

La principal diferència la presenta La Vanguardia. En Nombre, aquest diari, és totalment contrari a la resta de diaris ja que prioritza a personatges Individuals, encara que no per gaire, abans que a Col·lectius i Abstractes. A la resta de diaris la tendència és tenir molt poques aparicions de personatges Individuals.

En Gènere, La Vanguardia també mostra diferències pel que fa a Homes i Dones, ja que aquest diari, en prioritzar personatges individuals, és el que dóna major percentatge de participació a les Dones i als Homes, en aquest ordre, que la resta.

 

Grafico 51

 

Destaca també El Punt Avui amb l'ús de personatges Col·lectius i la seva correspondència en el gènere Mixt / indefinit. Aquest diari no té cap personatge Individual i per això tampoc es troben protagonistes Homes o Dones. Aquí només apareixen personatges Col·lectius i Neutres.

El Diari Ara concentra els seus personatges entre Abstractes i Col·lectius i és el que major presència de personatges Neutres té, a més és l'únic que té Homes i cap Dona.

El Periódico ha personatges que es mouen en la mitjana, amb certa preponderància de Col·lectius i personatges Mixtes i Neutres.

 

Més informació:

Gènere i cooperació: portades de diaris plenes d'absències


Gènere i cooperació: Política i institucions omplen les portades dels diaris