El govern central recorre la llei catalana d'Igualtat efectiva d'homes i dones

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Opinió - Opinió: Igualtat

 Marisa fernandez

 

OPINIÓ

Hem estat crítiques amb el text de la llei catalana d'igualtat

El nostre rebuig contra la interposició sistemàtica de recursos per part del govern espanyol

El Tribunal Constitucional te atribuït per llei la resolució del recursos de inconstitucionalitat per invasió de competències de les autonomies a l'Estat o de l'Estat a les autonomies.

L'admissió a tràmit del recurs no produeix, per regla general, la suspensió automàtica dels preceptes legals impugnats, llevat el supòsit que el Govern central recorri una llei, una disposició o un acte amb força de llei d'una comunitat autònoma i sol·liciti en la demanda la suspensió de la seva vigència i aplicació, la qual cosa implica la suspensió automàtica de la llei impugnada, suspensió que el Tribunal ha de ratificar o aixecar en un termini no superior a cinc mesos.

Hi cap la possibilitat de presentar el recurs sense demanar la suspensió però un cop més el govern central judicialitza els conflictes polítics i utilitza el Tribunal Constitucional per a frenar la sobirania del Parlament de Catalunya, en aquest cas per a suspendre diferents articles bàsics de la llei catalana 17/2015 d'Igualtat efectiva d'homes i dones, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Hem estat crítiques amb el text de la llei catalana d'igualtat perquè tot i que estableix polítiques públiques per a promoure la igualtat de gènere, no desmantella el sistema patriarcal i no soluciona els problemes de discriminacióni d'exclusió social de diferents col·lectius de dones, però això res te a veure amb l'expressió del nostre rebuig contra la interposició sistemàtica de recursos per part del govern espanyol que limiten la capacitat d'acció política i les iniciatives democràtiques catalanes.