Internacional - Israel: Aquesta guerra ha d'acabar, ja és l'hora de la pau / La Independent / Notícies gènero

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Development - Drets dels Pobles

There are no translations available.

La Campanya Internacional "Stop Prawer Pla" ha convocat una protesta a nivell mundial el 30 de novembre contra aquest Pla. El nom fa referència al seu creador, el President de Seguretat Nacional, Sr Ehud Prawe. Va ser aprovat al Parlament Israelià, i té com a objectiu destruir els pobles no reconeguts en Al Aqab (Nigev) d' àrabs d'ètnia beduina, amb la finalitat d'expulsió i confinament de més de 70.000 persones.

judios

Les comunitats beduïnes són les més vulnerables d'Israel des de fa mes de 60 anys, s'han hagut d'enfrontar a la Política de desmantellament de les seves cases, despullades de tots els seus béns i se'ls considera "persones intruses en l' Estat d'Israel", per la qual cosa se'ls nega l'accés a les infraestructures necessàries per sobreviure, com ara, aigua, electricitat, salut, educació etc.

El control d'aquests serveis bàsics fa impossible la vida al poble beduí i té com a finalitat convèncer i  a fi que renunciïn a les seves terres i les abandonin, i un cop aconseguit es fa la demolició de cases amb les conseqüències que això comporta com el , desplaçament massius de persones. L'Estat Israeli, un cop se n'ha apropiat hi contrueix  nous assentaments jueus i de centres militars.

La comunitat internacional ha expressat en repetides ocasions la seva oposició a aquest Pla i ha demanat la seva retirada, argumentant que és discriminatori i racista, i exigeix que s'aturi aquesta política de desplaçaments i despossessió.