ANÀLISI PROGRAMES ELECTORALS 2012 per FMAC

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Partits Polítics

 

 

FMAC

 

Anàlisi dels programes electorals

Les formacions polítiques que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya recullen als seus programes propostes de construcció social i nacional a Catalunya.

Les dones constituïm més de la meitat de la població, però malauradament només tenim representació en una cinquena part de les decisions polítiques. Aquesta dada és força reveladora, sobretot ara que ens trobem immerses en un moment històric per a totes nosaltres atès l'escenari econòmic i social que ens volen imposar i les reivindicacions, socials i nacionals, així com les perspectives electorals que trobem. Un escenari en el qual la meitat de la ciutadania té nom de dona i, en canvi, segueixen oblidant-se de nosaltres en el fragor dels diferents debats, econòmics i socials. Una no gens menyspreable dada és la data electoral: 25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista, en canvi poc se’n parla d’aquesta violència, tenint en compte que Catalunya hi ha 11 dones mortes durant el que portem d’any i això representa un 27’5% del total de dones mortes a l’Estat espanyol.

Estem assistint a una regressió dels petits avenços aconseguits en l’assoliment de la igualtat real:

- drets econòmics

- drets socials

- drets polítics

Aquesta regressió s’està justificant sota l’excusa de la crisi i les noves polítiques d’austeritat. En els debats als que assistim s’estan oblidant de:

 Les taxes de desocupació femenina

 Les dificultats de conciliar ates el nou marc jurídic laboral on es penalitza més a les dones

 La regressió en la xarxa de serveis públics: escoles bressol, menjadors escolars, serveis d’atenció a les persones dependents

 Expulsió del sector públic orquestrat amb la nova regulació

En definitiva, el cicle vital, l’accés a l’educació, la posició dins del mercat laboral, la forma de família, els usos del temps i l’existència de persones dependents dins la llar determinen el nivell d’ingressos de les persones, i per tant la seva qualitat de vida. D’aquesta forma, les polítiques de contenció de la despesa pública d’una banda i d’altre el redisseny que s’està efectuant de nostre ordenament jurídic laboral, té, clarament, unes destinatàries diana: LES DONES

Donada aquesta regressió és força revelador analitzar i investigar , quines són les propostes que els diferents partits polítics que es presenten als proper comicis electorals del 25 de novembre, realitzen en clau de gènere. Si tenim en compte que els programes electorals dels diferents partits politics es configuren com la planificació general de la futura acció de govern. En definitiva, el seu full de ruta, el model de país que es vol implementar. Un model de país que hauria d’estar inspirat en la consolidació de la igualtat real i efectiva de les dones.

Cal destacar que en tots els casos es presenten propostes en clau de gènere però la transparència dels programes de les formacions no és una realitat en tots els casos.

L’accés al programa no ha estat fàcil en algunes formacions que han destacat més les grans consignes que no pas un programa detallat.

Per altra banda, tot i que a les llistes electorals hi hagut un avenç important en el nombre de dones que formen part de les diferents candidatures si féssim una anàlisi acurada de les mateixes veuríem que es compleix la reforma de la llei electoral introduïda per la Llei d’Igualtat, Llei Orgànica 3/2007 de 15 de març, normalment des dels límits a la baixa i sense superar els límits.

Tanmateix a les llistes es detecta una gran renovació de les mateixes tot i que, en la majoria de casos afecta bàsicament a les dones, sense que hi hagi canvis significatius en el cas dels homes.

Hem portat a terme un buidatge de les propostes electorals que tot seguit analitzarem. Al llarg d’aquesta recopilació us adjuntem els programes electorals dels diferents partits polítics en relació a les seves propostes sobre la implementació de les polítiques de dones.

Per això prendrem com a referència el programa electoral de cada formació política . La classificació de les seves propostes es realitzarà a partir dels següents ítems :

 Politiques de Dones

 Implementació del principi d'igualtat en el món del treball

 Educació

 Violència de masclista

 Pobresa femenina

 Salut de les dones

 Igualtat i no discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual