Legislació del Parlament Europeu sobre l'equitat de gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Igualtat - Igualtat

El Parlament Europeu ha demanat, aquest 13 de març, a la Comissió que presenti la legislació que estableix un 30% de representació femenina en alts càrrecs empresarials per al 2015 i un 40% el 2020. I es proposa l'objectiu de reduir en un 10% la bretxa salarial a cada Estat Membre de la UE.

Europa

 

A la UE, només un 12% dels llocs directius de les principals empreses que cotitzen en borsa estan ocupats per dones.

S'han aprovat al Ple del Parlament Europeu dos informes sobre igualtat de gènere. Diputades i diputats també donen suport a la introducció de quotes electorals i es proposen l'objectiu de reduir en un 10%  la bretxa salarial a cada Estat Membre de la UE.

L'informe sobre l'igualat de gènere el 2011, redactat per la liberal holandesa Sophia in't Veld, ha estat aprovat per 361 vots a favor, 268 en contra i 70 abstencions. La Comissió haurà de presentar el mes aviat possible dades globals sobre la representació femenina en tots els tipus d'empreses de la UE.

En el cas que les mesures adoptades per les empreses i els Estats membres siguin inadequades, la Comissió hauria de presentar el 2012 propostes legislatives que incloguin la introducció de quotes per augmentar la representació femenina en els òrgans de gestió de les empreses fins al 30% el 2015 i el 40% el 2020.

Al ple de l'Euro-cambra ha aprovat també aquest dimartss, per 508 vots a favor, 124 en contra i 49 abstencions, un altre informe sobre la representació de les dones en els processos de presa de decisions polítiques. Demana als països de la UE que estudiïn la possibilitat d'introduir mesures legislatives que afavoreixin la paritat, a més recull amb un vist i plau d'aprovació els sistemes de paritat i les quotes de gènere adoptades dins als processos electorals en alguns estats membres com els efectes positius que les quotes electorals han tingut en països com França, Espanya, Bèlgica, Eslovènia, Portugal i Polònia.

 

Per altra banda, L'informe destaca la necessitat d'adoptar mesures concretes per aconseguir un objectiu del 50% de representació femenina en els càrrecs electes dels parlaments nacionals i del Parlament Europeu (com els de presidencia, vicepresidencia o presidencies de comissions).

Eurodiputades i eurodiputats demanen als Estats membres que ajudin a la paritat proposant a un home i a una dona com a candidats per al càrrec de comissari europeu. El president de la Comissió també hauria de tenir en compte l'objectiu de la paritat  entre el col·lectiu de Comissaries i Comissaris.

Les dones ocupen el 24% dels escons en els parlaments nacionals de la UE (enfront del 35% del Parlament Europeu). A més, les dones no representen més que el 23% del total de càrrecs ministerials a la UE.

El Parlament Europeu se ha posa't com objectiu incloure la reducció de la bretxa salarial del 10% en cada Estat membre. D'altra banda, l'informe reclama als països de la UE i la Comissió que lluitin per reduir les diferències entre les pensions dels homes i de les dones com a conseqüència de les diferències salarials, i que avaluïn l'impacte dels nous sistemes de pensions en les diferents categories de dones, mirant més als contractes a temps parcial i atípics.

La legislació a la Unió Europea i la seva eficàcia

"A igual treball, igual sou" fou el títol del seminari en commemoració del 8 de març, realitzat a Brussel·les a la seu del Parlament Europeu el passat dia 7 de març.

En una de les sales de l'Edifici Paul- Henri Spaak del Parlament Europeu a Brussel·les, entre diverses dones europarlamentàries, com a mínim una quinzen van exposar les seves impressions. Van parlar dels problemes que més afecten les dones en quant a la diferencia dels salaris entre dones i homes, també del accés a l'educació, i el perquè no es troben les mateixes feines que el homes quan es té la mateixa qualificació professional, etc.

Catherine Hakim, Silvana Kock-Mehrin i Edith Bauer

 

Una qüestió fou crucial la tarda del 7 de març.

Es necessari realitzar més legislacions europees per desenvolupar l'equitat de gènere?

En aquest panel hi van participar les eurodiputades Edit Bauer (EPP, Eslovaquia), Britta Thomsen (S&D, Dinamarca), Nadia Hirsch (ALDE, Alemanya), Franziska Brantner (Verds, Alemanya), Gabriele Zimmer (GUE, NGL, Alemanya), moderava la taula Silvana Kock-Mehrin (ALDE, Alemanya) i Catherine Hakim, investigadora social del centre "For Policy Studies", Londres.

L'eurodiputada eslovaca Edith Bauer del Grup "Partit Europeu" (Demòcrata-Cristians) va dir que no estava d'acord amb la creació de més legislació a Europa sobre equitat de genere. L'eurodiputada es la ponent de l'informe "l'aplicació del principi d'equitat per a dones i homes, per una mateixa feina, un mateix sour". Un informe on denuncia la diferència de retribucins entre dones i homes i que es mouen en  l'interval d'un 3,2% i un 30,9% als Estats Membres.

Bauer esmentà que és preferible que la legislació existent sigui més eficaç, com es llegeix dins del seu informe sobre la bretxa salarial. Bauer va dir que prefereix que s'apliquin sancions toves, i que aquestes s'apliquen en els Estats Membres, com per exemple no deixar a un Estat que ha estat sancionat presentar-se a una licitació pública o no donar-li accés al fons estructurals en cas de violació dels drets.

"És possible demandar a qui incompleix la llei, però és tremendament car!. Hem de tenir en compte com millorar la situació i reforçar l'eficàcia de les disposicions legals" va declarar Bauer a La Independent.

Per a altres eurodiputades la qüestió es resoldria per amb altres vies, no solament per la via legislativa,

                                              

Edith Bauer i Britta Thomsen

"Crec que s'ha de treballar més en els incentius, per exemple elaborant un segell de qualitat de les empreses. Jo com a treballadora sabré d'entrada que si vaig a aquesta empresa, rebré la mateixa remuneració que els meus col·legues homes" va dir l'eurodiputada alemanya Nadia Hirsch (ALDE). Vice- Chair del Comitè de Treball i Assumptes Socials.

Britta Thomsen i Nadja Hirsch

Finalment, es podria acabar pensant que les dones acabaran treballant més en la cura de les filles i els fill i de llurs famílies perquè estem en crisis, per això La Independent va demanar al panel de ponents el seu parer. L'eurodiputada Britta Thomsen, va alertar d'aquestb problema real dient que  "a Dinamarca els municipis fins ara oferien la totalitat de serveis de guarderia  necessaris i que a partir d'ara es podria posar en perill la seva manutenció a causa de la crisis".

L'informe "L'aplicació del principi d'equitat per a dones i homes, per una mateixa feina, un mateix sou".

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones; Bauer va llegir aquest informe a la Comissió durant la reunió del Comitè interparlamentari i el Comitè de Drets de la Dona i l´Equitat de Gènere.

En aquest informe hi ha punts importants, un d'aquest és que es demana al Parlament Europeu realitzar "mesures específiques en matèria de formació i classificació dels perfils professionals en relació amb el sistema de formació professional, per tal d'evitar i de superar la discriminació en la formació, la classificació i la valoració econòmica de les competències".

També es recomana al Parlament Europeu: mesurar millor la remuneració per hora; tenir en compte la remuneració real i neta;  fer auditories obligatòries sobre la remuneració en les empreses d'almenys 100 treballadors i treballadores; avaluar la qualificació de les persones,etc..

La majoria de les dones pensen que las desigualtats de gènere son un "greu" problema al paisos Europeus

Mikael Gustafsson, president del Comitè de Drets de dones i Equitat de Gènere, va presentar l'Eurobaròmetre, les darreres dades d'opinió a Europa sobre les desigualtats entre dones i homes.  La majoria absoluta de les persones enquestades en 10 dels Estats Membres consideren que la desigualtat de gènere, és un problema seriós.

Sobre la bretxa salarial entre dones i homes, van contestar que és un "greu" problema, en un percentage del 69%, (Dones 76% i homes 62%) . Aquesta és l'opinió de la majoria de  la ciutadania europea en 25 dels 27 estats membres. Només el 28% diu que no és un problema "greu".

La violència de gènere, també ha estat un factor destacat en aquest Eurobarometre, ja que és la principal causa de preocupació en l'àmbit de la igualtat de gènere en 12 dels 27 Estats membres ( i és el focus de desigualtat que més preocupa a la ciutadania de l'Estat espanyol:un 74%, davant del 48% de mitjana europea). A continuació procupa la diferència salarial (un 42% davant el 43% de la UE dels 27), el tràfic de dones i la prostitució (un 42% davant del 36% de la UE dels 27), i l'escassa representació femenina en els alts càrrecs empresarials (un 22% davant el 30% de mitjana comunitària).

La sociòloga Hakim va criticar la metodologia d´aquest Eurobaròmetre, va criticar la manera com es van formular les preguntes, perquè des del seu punt de vista, eren preguntes que influïen en la resposta.