Trobada de secretaries de la dona de CCOO-PV

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Sindicalisme

 

esco-dones

Aquest any, la programació de la III Escola de dones sindicalistes del País València Marina Caballero porta per nom 'El lideratge de les dones en les organitzacions sindicals' i sorgeix com a conseqüència del compromís de CCOO-PV de treballar per afavorir la presència i participació de les dones en tots els nivells de l'organització i garantir la seva permanència.

Durant els dies 9 i 10 de novembre, 75 dones sindicalistes de CCOO PV, s'han reunit al Teularet. El programa ha suscitat un gran interès entre totes les sindicalistes, i com és habitual a l'escola s'hi han teixit xarxes solidàries entre les dones que ens permetran desenvolupar millor les nostres activitats.

 

  De l'exposició a càrrec de M ª Angustias Bertomeu Martínez, s'ha vist el perquè del dèficit que arrosseguem les dones en tecnologia, que ens fa menys proactives com lidereses. Està estès que de les dones són els electrodomèstics i d'ells els equips d'oci; les dones no tenim tecnofòbia als electrodomèstics més sofisticats, hem de passar al tecnointerès. Com a conclusió de la ponència, Bertomeu Martínez aposta per que les dones fem servir l'apoderament per avalar altres tot creant xarxes i genealogies.

Per tractar Innovació amb perspectiva de Gènere i l'I + D + D, s'ha comptat amb Empar Martínez Bonafé, directora general de Florida Centre Formació. Martínez Bonafé ha traslladat la necessitat d'apostar per empreses i organitzacions innovadores i sostenibles. Cal crear consciència en les dones del dret i el deure de participar en l'organització. Que per exercir el lideratge necessitem empoderar amb models referents, acció i capacitació.
Està demostrat que la presència de dones en els òrgans de direcció de les empreses comporta pràctiques més ètiques, implantació de principis cooperatius i gestió més democràtica, concloent que les organitzacions més democràtiques faciliten la participació de les dones.

La innovació requereix d'un lideratge que cregui en això per construir organitzacions sostenibles. Iolanda Torró Ferrero ha explicat que les persones emocionalment intel·ligents tenen una actitud positiva davant la vida, ha desmitificat les diferències biològiques del cervell dels homes i dones, donant-li importància a la utilització de les nostres capacitats com un element positiu per exercir el nostre lideratge.
A través de l'exposició de les cinc secretàries generals de les unions i la de la federació de agroalimentària en el panell experiències s'ha pogut comprovar com quan hi ha dones liderant hi ha més dones amb responsabilitats i s'aposta més per la paritat no només numèrica.

Tere Mollá Castells, ha revelat les trampes del patriarcat perquè les dones no exigim les posicions de lideratge que ens corresponen, començant per exigir la pràctica de les tres ics: Equivalència o donar el mateix valor a dones i homes; Equipotència o reconèixer el mateix valor; i Equifonia o donar la mateixa importància a les veus de les dones que les dels homes. Les dones hem de seguir desenvolupant processos d'empoderament emancipatoris pel capgirament del sistema patriarcal.
En definitiva estem en uns moments de canvis socials, polítics, econòmics en els quals les dones hem de liderar la resistència, perquè els drets i conquestes aconseguides no es quedin en paper mullat.