Dijous 25 abril 2024

Dijous 25 abril 2024

Compartir

Juntes Som Mes Fortes!!! Cap Pas Enrera Manifest 8 de Març 2019

 

 

 


Ens aturem per canviar-ho tot !! Avui: 8 de Març del 2019. Les dones de tot el món hem estat convocades a una Vaga FEMINISTA. Venim de lluny, tenim una llarga història que ens precedeix i una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes: com les que van sostenir la Segona República; les que van lluitar a la Guerra Civil; les que es varen enfrontar al colonialisme i les que han format part de les lluites antiimperialistes d’arreu del mon.

Com cada 8 de març, l’any passat, milions de dones a tot el món vam protagonitzar una vaga
feminista.
També a casa nostra, a totes les ciutats, pobles i barris vam ocupar els carrers per fer visibles les
nostres demandes, les nostres reivindicacions, els nostres treballs i els nostres cossos.
Vam aconseguir una força col·lectiva, que es nostres propostes i la nostra centralitat en el món
vagi obrint espais i aconseguint canvis.

Però no n’hi ha prou!

Les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les violències masclistes, per la
precarietat, per les exclusions socials i laborals, pels desnonaments dels habitatges, pel racisme i
la manca de responsabilitat de la societat patriarcal i de l’estat en els treballs de cures.
Perquè som diverses; les nostres identitats són múltiples: vivim als pobles i a les ciutats:
treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures; Som: paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, amb diversitat sensorial i intel·lectual, migrades i racialitzades.

Les nostres edats són totes i ens sabem, lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero i
asexuals.
Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar a les
fronteres i som les que es van quedar al mar mediterrani i a tots els mars.
Les feministes plantem cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador de
la vida en el nostre planeta. Proposem una altra forma de veure d’entendre i estar en el món, de
relacionar-nos.
En definitiva, les nostres propostes impliquen un nou sentit comú. Ens unim al crit global, llançat per les dones d’arreu del món. Contra les reaccions patriarcals davant l’avenç de les dones en l’assoliment dels nostres drets, i enfront d’una dreta i extrema dreta que ha situat les dones, lesbianes i trans, i sobre tot a les
migrades, com a objectiu prioritari de la seva ofensiva ultraliberal i patriarcal.

 CAP PAS ENRERE! NO PASARAN!

Som TOTES. Juntes, avui, parem el món i cridem:
PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones, sigui quina sigui la nostra edat i condició. 
VOLEM poder moure’ns en llibertat per tots els espais i a tota hora.
VOLEM gaudir d’una vida lliure de violències masclistes.
Denunciem la violència sexual com a expressió de l’apropiació patriarcal del nostre cos que ens
afecta a totes i encara més, a les migrades, a les racialitzades i a les treballadores de les llars i les
cures.

 

Importante huelga

 

Exigim polítiques públiques, recursos i mitjans suficients per a totes en el sistema de protecció i recuperació enfront les violències masclistes.
VOLEM protocols i circuits diversos, les dones no som homogènies.
NO VOLEM estigmatització per pertànyer a una cultura diferent, per ser gitanes, o per la nostra
condició de dones migrades i racialitzades.

No som víctimes! Som supervivents!

PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals!
Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com una
altra forma de violència masclista.
Denunciem la repressió i la censura, a companyes per les protestes i manifestacions creatives, en
defensa dels drets sexuals i reproductius, sota la pressió dels fonamentalismes religiosos. Som dones, lesbianes, trans i som diverses. 

Reivindiquem una societat lliure d’opressions, d’explotació i de violències institucionals. Fem una
crida a la rebel·lia i a la lluita contra l’aliança entre: el patriarcat el capitalisme i el feixisme que
ens vol dòcils, submises i callades.

Si ens toquen a una, ens toquen a totes!.
PROU! de ingerències en les decisions sobre els nostres cossos !
Exigim: ser protagonistes de la nostra salut i dels nostres cossos, sense cap tipus de pressió
estètica. Els nostres cossos no són mercaderies ni objectes. La recerca i la pràctica mèdica tenen
encara un biaix de gènere androcèntric que cal canviar de dalt a baix,

VOLEM un tractament de la salut de les dones amb perspectiva integral i diferencial.
Exigim la DESPATOLOGITZACIÓ de les nostres vides, les nostres emocions, les nostres
circumstàncies: la medicalització que respon a interessos de grans empreses, i no a la nostra
salut.
Prou de considerar els nostres processos de vida com a malalties! Exigim la despenalització total de l’avortament, incloent-hi les menors d’edat, així com la seva legalització i cobertura gratuïta en tota la xarxa de salut pública. 

Nosaltres parim, nosaltres decidim !

Volem el dret a la reproducció assistida per les lesbianes, en tota la xarxa de salut pública.
Volem que les persones amb identitat trans tinguem accés als tractaments sense que se’ns
PATOLOGITZI i tinguem autonomia per decidir si volem aquests tractaments. Perquè els nostres
cossos no estan obligats a seguir la norma social patriarcal i binària.

Educació sexual per decidir !

Avortament legal per a no morir !

Salut universal, gratuïta i de qualitat per a totes!

PROU! de violència institucional contra les nostres llibertats.
Per aconseguir una vida lliure de violències, cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida.
A Catalunya des de l’1 d’octubre patim la repressió d’una política judicial, que criminalitza les
persones per les seves idees. Les feministes sempre hem estat compromeses amb les llibertats i en la defensa dels drets i les

llibertats dels pobles.

Rebutgem la criminalització de les accions no-violentes i de protesta social.
Denunciem la justícia PATRIARCAL, hereva del franquisme, que ha empresonat, imputat i
encausat a dones, sense que hagin comès cap delicte.
Exigim la llibertat de les preses polítiques i exiliades, així com la llibertat de totes les dones
injustament empresonades, i la fi dels processos judicials oberts.
Denunciem les condicions de les presons, on totes les preses, pateixen les discriminacions del
sistema penitenciari, a través de les vexacions i la violència institucional quotidianes, així com la
perpetuació dels prejudicis i mandats patriarcals

Cap Dona en l’oblit!

Un país no pot esdevenir lliure, si les dones no són lliures!
Dones lliures en territoris lliures.

PROU! de repressió i criminalització de la protesta. Cridem ben fort:
“No a la Llei Mordassa”. Denunciem la repressió contra el moviment feminista per part de les
institucions de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya. Ens van reprimir i sancionar per la
participació en les mobilitzacions de la vaga feminista del passat 8 de març.

Visca, Visca, visca la lluita feminista !

PROU! de malabarismes a les nostres vides!.
Som les que generem, reproduïm i sostenim la vida. I normalment S’INVISIBILITZA el valor
social d’aquestes aportacions, que fem les dones majoritàriament.
Sabem fer i fem saber que aquesta organització social és una trampa còmplice i imprescindible
en el desenvolupament del capitalisme.

Amb la VAGA DE TOTES, avui amb la vaga de cures, reivindiquem que el treball de cures, sigui
reconegut com un bé social de primer ordre, i exigim la redistribució d’aquest tipus de tasques.
VOLEM que es reconegui la venta ambulant com un ofici. Durant segles, ha estat una
forma de vida per a moltes dones gitanes, ens ha generat autonomia, independència econòmica,
apoderament i llibertats.

NO VOLEM ser ni criminalitzades ni estigmatitzades, com ha passat durant segles, des de els
inicis del sistema capitalista fins l’actualitat.
Les gitanes, tenim dret a decidir el que volem o necessitem, per a nosaltres, per les nostres
famílies i la nostra gent. Estem fartes de que ens pressionin i tractin de reeducar, estem fartes de
la constant discriminació i expropiació cultural des de les institucions i la societat dominant. Els
nostres valors culturals no són símbols que es puguin vendre, mentre se’ns margina
com a persones i com a poble.
Si les dones ens aturem, la vida s’enfonsa !

PROU! de discriminació salarial, de menyspreu i d’assetjament sexual en l’àmbit
laboral. Avui també fem vaga laboral, perquè no acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals,
ni cobrar menys que els homes. 

Avui fem vaga contra la precarietat laboral, contra les feines marcades per la temporalitat, la
incertesa, els baixos salaris, les jornades parcials no desitjades i les llistes del atur femení.
L’empresa privada, la pública, les institucions i la política són reproductores de l’explotació laboral
de les dones.

Per una jornada laboral de 30 hores!.

Ser dona és la principal causa de pobresa, doncs la precarietat s’agreuja per a moltes de
nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzada, per tenir diversitat funcional,
diversitat intel·lectual i/o sensorial o una imatge allunyada de la normativitat.
Exigim: que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i
autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats dels nostres cicles de vida: no podem ser
objecte Ni d’acomiadament, Ni de marginació laboral, Ni han de minvar les nostres expectatives
personals i professionals.

Exigim que s’eliminin les pràctiques laborals de subcontractació i terciarització, que
precaritzen les condicions laborals, sobre tot, a les que treballem en el sector de hoteleria, les que
fem la neteja en escoles, hospitals, locals i edificis, les que treballem en l’àmbit de les cures,
moltes som migrades i gitanes.
Denunciem que la renovació de la targeta de residència, estigui vinculada a tenir un contracte
laboral.
Denunciem la precarització de les treballadores de les llars i de cures, majoritàriament migrades,
exigim el dret a contractes de treball i salaris dignes.
Denunciem l’esclavitud moderna que significa el ser treballadora interna.
Exigim la ratificació del Convenir 189 de la OIT per la dignificació del treball de la llar i de les
cures.

Exigim la derogació de la “enmienda 6777” que no permet fins al 2.024 la integració amb el
Règim General de la Seguretat Social.
Exigim: per a nosaltres les trans, igualtat de condicions en l’accés al mercat laboral. Per les
trans migrades, demanem el reconeixement d’un document d’identitat no condicionat a gestions
administratives, que obliguin a viatjar al país d’origen, pel risc de les seves vides.
Exigim: el ple reconeixement dels drets de ciutadania i dels drets laborals de les
treballadores sexuals. Eradiquem les relacions d’explotació laboral. Denunciem la violència
institucional, la criminalització i l’estigma cap a les treballadores sexuals
Exigim pensions dignes per a totes. NO, més pensions de misèria, que ens obliguen a patir
pobresa en la vellesa. Demanem la titularitat de les pensions i que el temps dedicat a tasques de
cura, o el treball agrari, sigui reconegut en el càlcul de les pensions, de la mateixa manera que ho
és el treball assalariat.

PROU! D’explotació i destrucció de la vida en el planeta!
Denunciem el neoliberalisme salvatge, que imposa un pensament únic a nivell mundial,
oprimeix a les minories ètniques i destrossa el nostre planeta i les nostres vides.
Denunciem al capitalisme extractivista i energètic, avalat pels governs europeus, que operen en
el sud global; violentant els territoris; les persones, i en especial les dones de pobles originaris.
Denunciem la celebració del “Dia de la Hispanitat” i no celebrem el 12 d’octubre, perquè va ser
un genocidi i una colonització.

Les feministes, no podem tancar els ulls davant l’explotació, la tortura i la discriminació que
pateixin els animals no humans, no podem continuar utilitzant i perpetuant el nostre privilegi
d’espècie per sobre dels drets i llibertats dels altres éssers. Una lluita feminista que vol eradicar
els sistemes d’opressió, discriminació i les violències cap a tots els cossos, ha d’incorporar
l’antiespecisme als nostres activismes.

Les dones; tenim un paper primordial en la lluita contra el canvi climàtic; i en la preservació de
la biodiversitat.
Defensem la sobirania alimentària dels pobles. Donem suport al treball de moltes companyes que
exposen la seva vida per defensar l ‘aigua, el territori i els seus cultius.
Diem NO als Tractats de Comerç i Inversió, son un instrument del projecte capitalista del segle
XXI que és heteropatriarcal, racista i colonial que ataca les nostres vides i blinda el poder de les
transnacionals, enfront dels drets a i les decisions democràtiques dels poders públics.
Exigim que la defensa de la vida es situï en el centre de l’economia
i de la política.

Per tot això: fem vaga de consum.

PROU! D’educació sexista, racista i colonial!
Avui fem vaga estudiantil, per exigir el nostre dret a una educació feminista, inclusiva,
pública, gratuïta i laica. Lliure dels valors heteropatriarcals, neoliberals i mercantilistes, que volen
utilitzar l’educació, com una mercaderia.
I l’exigim des dels primers trams educatius, en què les professores som majoria, fins a la
universitat.

Denunciem, el “sòl enganxós” que trepitgen les nenes i joves gitanes de les barriades
empobrides, condemnant-les al fracàs escolar i laboral.
Reivindiquem també el nostre dret a una formació afectivo-sexual, que ens eduqui en
la diversitat; sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a simples objectes i que no permeti ni
una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules.
Sol·licitem el manteniment i l’ampliació dels programes de beques d’estudi per a les estudiants
de tots els nivells educatius.

Denunciem: el pressupost públic que es destina a les escoles gestionades per l’Opus Dei, i a
totes les escoles concertades que segreguen per sexe, i les que potencien els fonamentalismes
religiosos, retrògrades, reaccionaries, i masclistes.
Reivindiquem una xarxa d’educació única, pública i gratuïta i amb perspectiva de gènere.
Exigim un avenç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació
i una educació que fomenti un pensament crític; que no margini les nostres històries dels
llibres de text; i en la que, la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
PROU ! de racisme i exclusió !, obrim fronteres !

Ens oposem a l’augment armamentístic que destrueix les vides de les persones més vulnerables.
Cridem molt fort:
NO a les guerres!
NO a la fabricació de material bèl·lic!.
Les guerres són producte i extensió del patriarcat i del capitalisme, pel control dels territoris i de
les persones.
La conseqüència directa de les guerres; som milers de dones migrades i refugiades arreu del món;
dones que som victimitzades, oblidades i violentades.

Denunciem, les polítiques migratòries i de militarització de les fronteres, que barren el pas a les
persones que fugen de les guerres.
Denunciem, les diverses formes de violències ( pobresa, espoliació dels recursos naturals,
violències masclistes, violències armades…).
Fronteres dissenyades per l’Estat Espanyol i la Unió Europea, que atempten al dret a la mobilitat
humana.

Exigim l’acolliment de totes les persones migrades, sigui pel motiu que sigui:
Cap persona és il·legal.!
Exigim protecció efectiva de les víctimes i/o supervivents de tracta, amb finalitat
d’explotació sexual.
La tracta, s’utilitza com a excusa per perseguir i controlar la migració. Hi ha tràfic d’éssers humans
en multitud de sectors i la seva causa no és la prostitució, sinó el tancament de fronteres
europees, les restriccions que imposa la Llei d’Estrangeria i la clandestinitat obligatòria en la qual
es desenvolupen els projectes migratoris.
Calen alternatives laborals no precaritzades, perquè la prostitució no hagi de ser en cap cas, un
destí que beneficiï les màfies.

Denunciem que es criminalitzi com a tràfic d’éssers humans, l’ajuda humanitària per salvar
vides en el Mediterrani, i ens solidaritzem amb la defensora dels drets humans en la Frontera
Sud, Helena Maleno, criminalitzada per la seva solidaritat.
Exigim la derogació de la Llei d’Estrangeria per racista i xenòfoba.
Aquesta llei, precaritza l’autonomia econòmica de les dones migrades; i col·loca a les adolescents
i joves migrants sols; en situació de desemparament
i de vulnerabilitat.

Exigim el tancament dels CIES per funcionar com a presons i centres de tortura.
Exigim a totes les administracions públiques, que reconeguin el dret a l’empadronament i a
l’habitatge de la comunitat migrada.

Denunciem les violències institucionals racistes; que fomenten normatives i programes de gestió
de la migració, sense perspectiva de gènere, ni intercultural ni decolonial.
NO a l’estigmatització de milers de dones, sobretot migrades, que ens trobem en una situació
de pobresa i vulnerabilitat.

Exigim polítiques socials, més recursos i de qualitat, per prevenir i evitar la criminalització de
les dones més vulnerables amb família, sobretot migrades, a qui se’ns penalitza amb la retirada de
la tutela dels fills i filles.

Cap Dona es Il·legal !!! 
Ens Volen Lliures, Ens Volem Vives, Feministes, Combativas i Rebels!!

LA VAGA FEMINISTA NO S’ACABA:
SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!

 

 

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amada Santos

Amada Santos

Fotoperiodista i Socióloga. Activista Feminista, Defensora DDHH i Cooperant. Presidenta de la XIDPIC.Cat. Co-coordinadora i Editora de La Independent. Coordinadora Internacional a la RIPVG
Search

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

La campanya del bus de la vergonya a la Fiscalia de Delictes d’Odi

L’organització ultraconservadora catòlica Hazte Oir ja fa unes setmanes que és notícia en la seva...

Crisi i drets de les dones enfront la violència masclista

    Els col·lectius que treballem amb l’atenció a les dones, en diferents àmbits i...

L’Alguer: nou programa radiofònic ‘Onda Algueresa’

L’Espai Llull de l’Alguer dóna suport a aquest programa editat en llengua catalana de l’Alguer, que...