Dimecres 24 abril 2024

Dimecres 24 abril 2024

Compartir

Propostes de les organitzacions espanyoles per a l’ONU Dones

ONU Dones ha de presentar un projecte de Pla Estratègic a la seva Junta Executiva a l’abril de 2011. El 16 i 17 de gener de 2011 va realitzar un taller de planificació estratègica on es van posar les bases del Pla, que va presentar dies després Michelle Bachelet en la primera reunió de la Junta, i es va aprovar l’obertura d’un procés de consultes per alimentar i enriquir la seva formulació.

L’Oficina d’Enllaç d’Espanya va realitzar una sessió de consultes per involucrar a les organitzacions i associacions de dones espanyoles en el procés. En la reunió van participar representants del Consell de Participació de la Dona, representants del Grup de Gènere de la Coordinadora d’ONG de Desenvolupament i associacions de la societat civil membres de la Campanya La teva Veu Explica. En total més de 30 organitzacions, incloses plataformes i xarxes que al seu torn representen més de 100 associacions a nivell de tot l’Estat, van participar amb “extraordinàries aportacions”.

Valor afegit

A causa del lloc estratègic que ocupa, ONU Dones té un paper únic que exercir sota dos enfocaments fonamentals: com a impulsora d’espais reals de participació des del nivell local i comunitari per poder portar la veu de la societat civil fins al més alt nivell de decisions de les Nacions Unides i, per la seva posició, jerarquia i mandat en el si de l’ONU, pot transversalitzar l’enfocament de gènere en tots els programes de pau, desenvolupament i seguretat a través d’una estratègia de coordinació que serveixi de marc d’acció per al conjunt de les agències de Nacions Unides.

Prioritats en matèria d’igualtat de gènere pels tres propers anys

Les ONG espanyoles secunden les 5 àrees temàtiques d’ONU Dones i recomanen de manera decidida posar l’accent en la perspectiva multidimensional del gènere en cadascuna d’elles, és a dir, un enfocament que tingui en compte la diversitat i la múltiple discriminació de les dones.

Per tant, ONU Dones pot aportar valor afegit a través del reconeixement de la diversitat de les dones i col·lectius per detectar quan estan exposades a major discriminació i actuar en conseqüència.

Per expandir les veus, el lideratge i la participació de les dones, és important l’expansió d’experiències vitals i els exemples de dones per a la construcció de referents i la visibilitat del coneixement acumulat per les dones en tots els àmbits i en tots els temps.

ONU Dones té l’oportunitat única d’impulsar espais reals d’intercanvi d’informació i experiències entre associacions de dones des de la seva gran diversitat, amb especial atenció en relació als drets i condicions de les dones migrants i desplaçades.

Per eliminar la violència contra les dones, cal d’una banda la inclusió dels drets sexuals i reproductius de les dones dins dels plans d’igualtat i polítiques públiques en tots els països i, per un altre, la promoció de la universalitat del dret al refugi i asil per motius de gènere, per a totes les dones i nenes que pateixin violència de gènere, masclista, sexual, per orientació homosexual, tracta i explotació sexual i laboral, extrema discriminació, maltractament familiar, incloent la mutilació genital a nenes, matrimonis forçosos i embarassos no desitjats, discriminació en l’assistència sanitària i nutrició amb perill per a la vida, temor fundat  pel feminicid, violència en conflictes, i qualsevol tipus de violència basada en el gènere.

Per enfortir la implementació de l’agenda de pau i seguretat, es proposa la creació d’una comissió permanent d’ONU Dones per a situacions d’emergència. Aquesta comissió vigilaria les situacions de crisis per observar i actuar en cas que la integritat de les dones i nenes pugui estar en risc o no se’ls permeti complir la seva comesa en la vida social, la resolució de conflictes i la participació plena en els processos de pau, exigint als diferents agents socials que es permeti que les dones duguin a terme de manera efectiva aquesta labor.

Quant a l’augment de poder, una de les àrees amb menys resultats a nivell mundial, ONU Dones hauria d’elaborar una estratègia que tingui en compte el rol dels organismes internacionals financers i comercials i involucri al sector privat per aconseguir compromisos.

Una altra subàrea prioritària dins dels països en desenvolupament és el desenvolupament rural, on les dones juguen un rol vital quant a la sobirania alimentària dels pobles.

Perquè la igualtat de gènere estigui en plans, pressupostos i estadístiques, destacar especialment els plans en matèria d’educativa, per aconseguir la plena escolarització de les nenes en tots els països, així com desenvolupar plans d’estudis d’igualtat a nivell superior.

A més, és important ampliar l’obligatorietat de presentar ‘informes d’impacte de gènere’ per a tota política pública i reforçar els indicadors.

Drets i augment de poder

Per reforçar el mandat d’ONU Dones és fonamental comptar amb un moviment de dones sòlid, fort i articulat a nivell nacional, regional i mundial, amb capacitat i poder d’incidència en els àmbits del desenvolupament, governabilitat i la pau.

Encara que a nivell formal existeix un reconeixement sobre el seu paper per al canvi, la proposta és que hi hagi en el Pla estratègic d’ONU Dones una línia específica d’enfortiment de manera que es visibilitzi formalment i es destinin els recursos necessaris per a això, facilitant, per exemple, espais de trobada i coordinació entre elles i d’elles amb la resta d’actors, incloent la interlocució amb els governs quan aquesta no existeixi o sigui insuficient.

Per eliminar la violència contra les dones, un canvi dràstic hauria de passar per què els homes i els joves s’involucrin en la lluita per la igualtat i de nou l’enfocament de la diversitat.

Per enfortir la implementació de l’agenda de pau i seguretat, ampliar el concepte de seguretat perquè abasti el relatiu a la sostenibilitat mediambiental i la conservació d’espais.

Quant a l’augment de l’enriquiment econòmic, es proposa la difusió d’experiències i coneixement a través de la creació de centre de recursos virtual amb informació àmplia, en tots els idiomes possibles, on les dones tinguin accés a recursos i idees per recolzar iniciatives emprenedores. S’ha de donar especial atenció a recursos dirigits a dones rurals, que presenten elevats índex de pobresa.

És important instal·lar en l’agenda i plans econòmics el tema del reconeixement del treball de cures que realitzen les dones així com la discussió d’una fórmula de remuneració.

Participació de les organitzacions

Com ja es va demanar en el cim Beijing+15 en 2010, les ONG espanyoles reclamen que les hi tingui més en compte, no només per a les declaracions dels cims, sinó per participar de manera significativa, plural, democràtica, representativa i no merament formal.  

Per a això veuen necessari un mecanisme consultiu on les associacions de dones puguin participar de ple dret, que funcioni amb capacitat decisòria i respecte dels acords adoptats i que garanteixi la rendició de comptes al llarg de l’aplicació del Pla Estratègic d’ONU Dones.

El mecanisme consultiu seria la màxima expressió de la voluntat d’ONU Dones d’incloure les veus de les dones, la posada en pràctica de manera coherent del principi de participació, responsabilitat, diàleg, transparència i rendició de comptes, l’acció conseqüent després del procés de diàleg i consulta mundial sobre el Pla Estratègic.

La participació es basaria en un estatut consultiu d’organitzacions d’igualtat. Qualsevol modalitat de consultes (des del nivell nacional, aprofitant xarxes existents), ha de respectar els temps necessaris per fer aportacions reflexives, amb indicadors i calendari. Com a exemple concret, podria incloure un espai d’intercanvi i reflexió per generar estratègies de cara a Beijing+20 i post Beijing+20 (ja existeix en el marc del FNUAP i Cairo+20).

A més, a nivell nacional, les associacions proposen la creació d’un grup consultiu que funcioni amb caràcter permanent com a grup de treball d’ONG espanyoles amb ONU Dones a Espanya, l’oficina de les quals es demana sigui reforçada. El grup o espai podria tenir reunions semestrals a fi d’informació, creació de xarxa i canalització de propostes.

Enfocament transversal

Per la seva posició, naturalesa i mandat ONU Dones ha d’engegar una fórmula sòlida capaç de transversalitzar l’enfocament de gènere en tots els programes de pau, desenvolupament i seguretat de les Nacions Unides. Consistiria en una estratègia de coordinació interna que serveixi de marc d’acció per al conjunt de les agències amb capacitat operativa i normativa en l’àmbit del desenvolupament així com en les activitats d’investigació i capacitació.

Les organitzacions demanen també que ONU Dones reforci l’exigència als governs de la publicació d’informes d’Impacte de Gènere als seus pressupostos generals i la rendició de comptes, podent ser causa de denúncia per part d’ONU Dones.

Proposen que s’inclogui a la Unió Europea com a tal de ple dret en la Junta Executiva d’ONU Dones més enllà de la presència dels països d’Europa occidental ja presents (Dinamarca, França, Itàlia, Luxemburg i Suècia per la regió, Espanya, Noruega i Regne Unit com a donants), que participin en la Junta Executiva a representants de la societat civil almenys dels països que la constitueixen, en el mateix període i rotació i que dins d’ONU Dones es creu una Divisió Regional que inclogui a la Unió Europea.

D’altra banda, associacions espanyoles demanen augmentar la presència d’ONU Dones a Europa en general, i a Espanya en particular.

Finalment, diverses associacions de dones i ONG proposen una acció contundent per a la inclusió de les dones i del dret a la igualtat de les dones en els processos de democratització dels països àrabs i mediterranis: Tunísia, Egipte, Algèria, Iemen, etc.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Search

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Barcelona acollirà a periodistes de Mèxic en risc

   L’Ajuntament de Barcelona va anunciar el programa. El període d’acollida serà de tres mesos,...

Maternitat(s) a debat, una mirada combinada des de la literatura i la sociologia

  Les cures, l’amor, la maternitat i la desconstrucció de mites idíl·lics que l’envolten.

...

Uzbekistan: Demanen accions contra extirpacions d’úter sense consentiment

S’estima que fins a 100 mil dones de Uzbekistan han patit l’extirpació del seu úter...