Dilluns 22 abril 2024

Dilluns 22 abril 2024

Compartir

Programa eleccions municipals i gènere 2011 de CiU

   

                CiU

 

PROPOSTES DE GÈNERE DE LA FEDERACIÓ de CiU AL SEU PROGRAMA ELECTORAL

Reivindiquem incorporar la visió de les dones en tots els àmbits de la política i de la societat per poder construir un país més equilibrat” amb aquesta afirmació en el seu programa marc de la federació de CiU -Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Unió Democràtica de Catalunya (UDC)- per a les eleccions municipals del 22 de maig de 2011: “Catalunya: pobles i ciutats amb un sol projecte de país” la coalició nacionalista proposa un seguit de punts per treballar per la igualtat. A partir d’aquí cadascun dels programes electorals de les viles catalanes recull aquesta reivindicació amb més o menys intensitat.

 El programa marc de la federació defensa la igualtat de gènere dient que:

Des dels nostres municipis hem de treballar per eradicar qualsevol mena de discriminació per raó de gènere.

– Cal insistir en combatre les diferències entre homes i dones en tots els àmbits i perseguir la discriminació, sobretot en l’àmbit de desenvolupament personal i professional. 

– Avançar en la reorganització dels horaris de treball i el temps de dedicació a la llar. Implicar els homes en les responsabilitats familiars. Impulsarem noves formes d’organització de treball per afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, tot combinant productivitat i temps de dedicació laboral, perquè conciliar no vol dir treballar menys o tenir menys productivitat sinó treballar de diferent manera. 

– Fomentar l’educació com a mitjà personal de desenvolupament de la igualtat de tracte entre homes i dones. 

– Combatre la violència de gènere i ajudar les dones que han patit o pateixen violència i que tenen alguna dificultat per al seu desenvolupament social i laboral.

 – Aplicació del criteri de transversalitat i integralitat en totes les polítiques públiques.

 – Apostem per la prevenció: priorització de la vigilància als carrers i espais públics, protecció de les llars, lluita contra la violència domèstica i de gènere, menors i gent gran.

En relació a les propostes que la federació fa a la Ciutat de Barcelona us en fem arribar un abstracte: Més informació a: Programa de Barcelona dins l’apartat de qualitat de vida hi ha tot l’apartat 3.6 referent a polítiques d’igualtat.

Les ciutats actuals, entre elles Barcelona, han estat dissenyades i pensades sense tenir present la visió de les dones. Inclourem en el pla municipal per a les dones les conclusions i les propostes del Segon Congrés de Dones de la Ciutat de Barcelona.

CiU proposa desenvolupar polítiques transversals pel que fa a l’impacte de gènere i la transversalitat:

• Incorporarem la visió del gènere a tots els projectes de la ciutat.

• Promourem que el nou pla municipal d’igualtat d’oportunitats sigui realment interdepartamental i transversal.

• Tindrem present el gènere en totes les estadístiques, enquestes i observatoris de la ciutat.

• Analitzarem l’impacte de gènere a l’Ajuntament, de manera que permeti conèixer el nivell de decisió que tenen les dones en la gestió de la ciutat.

• Utilitzarem el llenguatge no sexista en totes les publicacions, manifestacions, actuacions i informacions municipals.

Dona i espais urbans

• Obrirem reflexions i debats per redissenyar la ciutat per tal que l’urbanisme, els horaris, els transports, els serveis, etc., tinguin en compte tothom que hi viu i facilitin la vida a les persones.

• Avançarem en el compromís per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

• Potenciarem i habilitarem els espais comuns, externs i interns, a l’edifici d’habitatges familiars, per a l’oci i l’intercanvi de serveis.

• Augmentarem el nomenclàtor dels carrers i espais públics amb noms de dones.

• Promourem escultures urbanes de dones per tal de donar visibilitat i reconeixement a les dones il•lustres.

• Repensarem la senyalització d’ús de l’espai públic, de manera que no s’utilitzin els rols tradicionals de forma sexista.

• Vetllarem per la seguretat de les dones en la configuració dels espais públics.

• Vetllarem per la seguretat de les dones en la configuració dels aparcaments municipals i els reservarem places en zones segures.

Dones i treball remunerat

• Promourem accions per facilitar l’accés de la dona a una feina remunerada en igualtat d’oportunitats quant a nivells salarials, categories professionals i accés a llocs de direcció.

• Vetllarem per la inclusió dels plans d’igualtat de gènere en les polítiques d’ocupació.

• Potenciarem el treball estable que acabi amb els contractes precaris i eventuals que afecten especialment les dones.

• Millorarem l’accés a l’ocupació i a les noves tecnologies de dones amb dificultats d’inserció especials en el mercat laboral.

• Promourem plans específics per incorporar les dones en els nous jaciments ocupacionals.

• Augmentarem el suport a iniciatives de dones que es volen convertir en empresàries, com també el suport i l’assessorament a les dones que ja ho són.

• Potenciarem els programes de microcrèdits per a les dones emprenedores.

• Durem a terme accions positives que facilitin la promoció laboral de les dones i el seu accés als llocs directius.

• Potenciarem les xarxes de cooperació i de suport mutu per a dones emprenedores, empresàries i dones que ocupin càrrecs de direcció.

• Ressaltarem la importància per al desenvolupament social de les feines que tradicionalment han fet les dones.

Dones i pobresa

La feminització de la pobresa és una realitat a les ciutats. En aquest sentit, durem a terme aquestes mesures:

• Garantirem una atenció social eficaç i immediata per garantir el seu dret a una vida digna.

• Prendrem mesures per lluitar contra l’exclusió de les dones grans soles, com ara l’acompanyament, l’atenció domiciliària, la compartició de pisos amb tutela municipal…

• Assegurarem que els plans d’inclusió social incorporin la visió del gènere.

• Garantirem l’accés a un habitatge en condicions i adequat als seus ingressos.

Dones i violència de gènere

• Desenvoluparem un pla integral per eliminar la violència contra les dones que sigui veritablement transversal, amb pressupost de totes les regidories i que estigui totalment coordinat amb les altres administracions.

• Prioritzarem en aquest pla els mecanismes de prevenció, sensibilització i educació. El pla ha de garantir l’atenció, la protecció i la recuperació de la víctima.

• Millorarem el circuit a Barcelona incrementant la coordinació amb tots els agents implicats a la ciutat per tal de prevenir, atendre i eradicar la violència contra les dones amb la màxima eficàcia.

• Revisarem el mapa de serveis i recursos necessaris per atendre les víctimes de violència de gènere i potenciarem l’equip d’atenció a les dones com a centre de referència per a l’atenció a les dones.

• Treballarem per sensibilitzar i prevenir mitjançant l’educació en tots els àmbits socials i incidirem especialment en l’educació a les escoles, en l’educació en el lleure i en els mitjans de comunicació.

• Garantirem una atenció adequada a la víctima de la violència domèstica a través dels centres i els recursos d’atenció social i promourem la seva reinserció sociolaboral establint convenis amb empreses de la ciutat.

• Impulsarem l’observatori de la violència de gènere.

Dones i prostitució

• Donarem un nou impuls al pla integral que reculli tots els aspectes que afecten la prostitució a la nostra ciutat, amb la participació dels col·lectius afectats, associacions de veïns i professionals. Aquest pla ha de tenir el compromís, també econòmic, de totes les regidories implicades amb l’objectiu d’acabar amb l’explotació de persones i oferir mesures de protecció, com ara cases d’acollida, serveis d’assessorament jurídic, polítiques sanitàries, serveis d’atenció psicològica, programes formatius, serveis assistencials, programes de reorientació ocupacionals i d’inserció, programes d’habitatge i d’acolliment i línies de suport familiar, entre d’altres.

• Promourem acabar amb l’explotació de persones; per això, perseguirem les màfies que actuen a Barcelona.

• Donarem més força a l’Agència ABITS, que s’ha de convertir en una agència de treball transversal i que ha de coordinar totes les accions que afectin la prostitució a la ciutat.

• Impulsarem la coordinació i la taula de treball amb totes les administracions i les entitats que treballen en el sector.

• Dibuixarem el mapa de serveis necessaris i impulsarem la casa d’acollida per a persones que es dediquen a la prostitució.

• Des de l’Agència revisarem tota la normativa que permet obrir pisos i locals on exercir la prostitució. I farem de la inspecció un element clau per acabar amb l’explotació i per aconseguir que les dones que exerceixen aquesta activitat trobin altres sortides.

Dones i associacionisme

• Fomentarem i promocionarem la presència de les dones en el conjunt del teixit associatiu.

• Potenciarem el Consell de Dones de la ciutat i els consells de dones dels districtes.

Dones, informació i participació

• Donarem un nou impuls al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones com a servei adreçat a la promoció i participació de les dones.

• Promourem nous serveis als punts d’informació i atenció a les dones a tots els districtes.

• Afavorirem la participació de la dona en tots els àmbits de la ciutat i en la vida econòmica, social, cultural, associativa i política.

• Vetllarem perquè la presència de les dones avanci cap a la paritat en tots aquells organismes, juntes, consells, comitès o comissions de participació per a la presa de decisions en la vida econòmica, política, cultural i social de la ciutat.

• Promourem la presència de dones en els actes públics organitzats per l’Ajuntament i entitats amb les quals col•labori.

• Potenciarem la participació de les dones discapacitades en tots els àmbits socials.

• Promourem la participació de les dones que actuen en el camp artístic i cultural i farem visible la seva obra.

• Impulsarem programes que apropin les noves tecnologies a les dones.

• Promourem fòrums de debat i participació amb els grups de dones de la ciutat.

• Incorporarem instruments de diàleg per fer partícips els homes en les polítiques d’igualtat, mitjançant la celebració triennal d’un congrés de dones i homes de Barcelona.

• Vetllarem, a través de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, perquè els mitjans de comunicació transmetin continguts d’acord amb els principis d’igualtat d’oportunitats. Vigilarem les campanyes publicitàries pel que fa a la transmissió de valors.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.
Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Madrid: Víctimes invisibles del SAP

Denúncia de noves sentències judicials que s’amparen en el *Síndrome d’Alienacio Parental. En aquest cas afecten a dues...

Drina Ergueta

Avortament a Bolívia: A la presó per rebutjar ser cuidadora

  OPINIÓ Les últimes modificacions realitzades fa uns dies al Codi Penal bolivià sobre l’...

Cuba: Periodistes debaten sobre violència masclista en espais digitals

Per Sara Mas. SeMLac Enmig d’emergents postures conservadores i fonamentalistes, els espais digitals i xarxes...