Divendres 08 desembre 2023

Divendres 08 desembre 2023

Compartir

Programa eleccions municipals i gènere 2011 del PSC

PSC

 Propostes de génere del PSC en els seu programa electoral

 “El PSC defensa la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere i a més té capacitat per al seu desenvolupament en els ajuntaments. La crisi no és una excusa per no aplicar polítiques de gènere, és una qüestió de model de societat i de creure en l’estat de benestar: les dones de Barcelona han de poder exercir i desenvolupar la seva ciutadania amb ple dret, des de l’equitat amb els home, sense obstacles per portar una vida autònoma lliure “, amb aquestes frases s’inicia la presentació del programa electoral del PSC-BCN. I per a això es repensaran  i posaran al dia les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Barcelona concretades en plans (Pla d’Igualtat, Pla contra la violència, Pla municipal de les Dones …) i programes específics.

 

  

 

 

 

L’objectiu d’incidir en els diferents aspectes que permetin fer un canvi en la situació de les dones.Des de 1991, data en què es va aprovar el primer Pla Municipal de les Dones, s’ha treballat ambAquest pla ha vençut el 2010 i s’ha de renovar per al  2011-2016, és doncs, el moment de realitzar una nova valoració, un nou pla, sota un model participatiu obert, transparent i consensuat, que afavoreixi la transversalitat i la proximitat de les polítiques de gènere en les diferents àrees d’actuació municipal. Aquesta transversalitat ha de consistir en què no només es facin polítiques de les dones des de la regidoria de dones, sinó també des d’àrees com salut, cultura, urbanisme … i també avançar en la descentralització per districtes (consells de dones per districtes) i dissenyar la ciutat donant valor a la participació i opinió de les dones. També es donarà suport a l’entramat associatiu i impulsarà des del Consell de Dones de Barcelona i dels consells de dons dels districtes la planificació del futur Pla d’Intervenció de les Dones

Prioritat: ocupació i formació

En el programa del PSC es dóna prioritat a l’ocupació i formació mitjançant programes de formació, creació de xarxes i sensibilització empresarial, apostant per la plena inclusió laboral de les dones en tots els sectors econòmics de la ciutat i en tots els nivells organizatius, especialment en aquells on la seva presència és molt minoritària.

Afavoriran la transversalitat en les diferents àrees d’actuació municipal mitjançant la implantació del Pla d’Igualtat al’Ajuntament i donaran suport a les empreses i entitats que vulguin contribuir a incorporar en les seves organitzacions, desenvolupant actuacions i programes a través de Barcelona Activa per a la integració de les dones en el mercat laboral. Així mateix, es donarà suport a les empreses i entitats que contribueixin a incorporar els Plans d’Igualtat en les seves organitzacions i promoguin accions positives encaminades a la contractació de les dones.

També es vol avançar en sistemes de gestió del temps en les empreses de la ciutat que millorin la seva productivitat, augmentin el nivell de competitivitat i permetin compatibilitzar la vida personal i laboral de totes les persones treballadores. Per a això, seguiran potenciant la Xarxa d’empreses NUST (nous usos del temps) per continuar repensant els actuals models econòmics i organitzatius a les empreses.

Pacte de gènere entre diferents opcions polítiques

El PSC vol promoure un pacte de gènere entre les diferents opcions polítiques – reconeixent  el valor i els límits de l’acció política i basat en el principi de laïcitat- perquè les accions polítiques adreçades a les dones no siguin objecte de confrontació de manera que no restin energies sinó al contrari es sumin, impedint també que una dona s’enfronti a una altra dona per aquests temes.

S’han de seguir potenciant els PIADS (Punts d’informació i atenció per les dones) fomentant que, al seu torn, siguin observatoris qualitatius de la situació de la dona.

Per eradicar les violències de gènere es continuarà treballant coordinadament amb els cossos policials, serveis sanitaris, serveis socials, etc., al Circuit contra la Violència de Gènere. En aquest sentit, consensuaran  i posaran en marxa el nou Pla Contra la Violència de Gènere 2011-2015. També s’ha d’instar el observatori de les dones en els mitjans de comunicació a promoure una acció ciutadana encaminada a desenvolupar una legislació a nivell europeu que prohibeixi la comercialització de jocs que fomentin la violència sexista, xenòfoba i homòfoba.

Convivència i seguretat en l’espai públic

S’abordarà el fenomen de la prostitució fent èmfasi en el combat contra les màfies, en la seguretat i protecció de les dones i en la convivència en l’espai públic, arbitrant mecanismes legals i administratius adequats per eradicar aquest fenomen. Al mateix temps es potenciaran les accions d’atenció i suport a les dones que exerceixen la prostitució i que desitgen abandonar aquesta activitat, continuant amb el suport del programa ABITS mitjançant recursos i programes que facin efectius els diferents plans individuals litzats d’actuació.

Altres actuacions

Es reforçarà la identificació del col.lectiu de dones grans que viuen soles i estan a la vora de la pobresa, amb dificultats per viure amb dignitat, dedicant especial atenció.

Es promouran serveis per a la petita infància (0 a 2 anys), amb horaris flexibles i sales de joc que tinguin en compte les necessitats i horaris professionals de les famílies de manera que facilitin l’accés de les dones al mercat laboral i continuar avançant en les polítiques conciliadores i de racionalització dels usos del temps. Així mateix, es crearan i desplegaran en tots els barris de la ciutat programes i actuacions adreçats a la infància i adolescència al voltant de la coeducació, sensibilització social i prevenció de la violència de gènere.

Se seguiran construint espais de participació com han estat per exemple, la Taula d’Educació Física i de l’Esport en Edat Escolar, el Consell de Coordinació en Edat Escolar, la Taula Dones i Esport, la Comissió Assessora per un Esport Sense Barreres, ampliant-lo en tots els sectors de l’esport a la ciutat per construir en el futur mandat el Consell de Coordinació de l’Esport de Barcelona.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Veus a l’església catòlica defensen la paritat entre dones i homes

Divendres 5, a les set de la tarda, es farà una pregària a l’església del...

Italia: La Relatora de l’ONU recull informació sobre la violència contra la dona

Ho farà  a fi de recollir informació sobre la violència de gènere en aquest país i...

Internacional: Dia Internacional contra la Impunitat de crims contra periodistes: Cicle del trencament de la impunitat – OSCE

(En elaboració ) Al desembre de 2013, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar...