Dimarts 23 abril 2024

Dimarts 23 abril 2024

Compartir

Sense reconèixer gènere i violència no hi haurà democràcia paritària: INE de Mèxic (I)

Entrevista a la consellera Norma Irene de la Cruz Magaña i a la responsable d’igualtat, Laura Liselotte Correa de la Torre

Iniciada una campanya de capacitació, a prop de 3 mil persones d’oficines centrals de la finestreta (atenció al públic) de les direccions generals.

Després de l’experiència de les eleccions del juny passat, quan la violència a les candidates va créixer –hi va haver 147 denúncies– i va ser parcial el registre d’ofensors, és urgent “tancar totes les pinces” i promoure realment una cultura de gènere, la no violència i la no discriminació; només així es pot garantir la democràcia paritària.

En aquest sentit, l’Institut Nacional Electoral (INE ) va iniciar aquest octubre una croada de capacitació obligatòria a gairebé tres mil persones que treballen a les oficines centrals. Es farà amb el personal de primer contacte. Això després d’haver fet una avaluació de coneixements i sensibilitats. Si no es fes, malgrat les lleis, els reglaments i els acords, l’INE faria una falta greu.

Així ho van explicar a l’entrevista del SemMèxic la consellera Norma Irene de la Cruz Maganya, presidenta de la Comissió d’Igualtat de Gènere i No Discriminació, i Laura Liselotte Correa de la Torre, cap de la Unitat Tècnica d’Igualtat de Gènere i no Discriminació.

Totes dues van explicar que el mes d’agost es va realitzar el Test Igualtat i No Discriminació de manera individual a més de quatre mil persones: van trobar disparitat en coneixements, escassa sensibilitat pel que fa al gènere i buits en la informació, per la qual cosa van concloure que calia una croada de capacitació al personal que treballa a les oficines centrals de l’INE, com a primer pas.

Norma Irene de la Cruz Maganya és eloqüent, “això és fonamental: fer accions de transformació de l’INE per afrontar un problema estructural”, ja que, si no hi ha un coneixement profund, les denunciants no seran ateses de manera efectiva.

Totes dues van reconèixer que hi ha un llarg trajecte institucional de l’INE per afrontar la igualtat i la no discriminació, però cal aprofundir els temes de llenguatge inclusiu, violència de gènere, espais laborals lliures de violència i discriminació, igualtat entre dones i homes, drets polítics electorals de les dones i dels grups en situació de discriminació; tots són aspectes que van mostrar necessitats urgents de capacitació en els resultats obtinguts en el Test Igualtat i No Discriminació.

Es tracta, va dir Laura Liselotte Correa de la Torre, de tancar totes les pinces i garantir que l’INE, amb aquesta massiva i àmplia capacitació, contribueixi al procés de Certificació de la Norma Mexicana NMX R 025 SCFI 2015 en Igualtat Laboral i No Discriminació».

Aquest procés serà acompanyat pel Centre d’Investigacions i Estudis de Gènere (CIEG) de la UNAM sota la coordinació acadèmica de la doctora Georgina Cárdenas Acota i també d’organitzacions de la Societat Civil com Accions per a la Igualtat, S.C. i Dona Idees Desenvolupament i Investigació, S.C. (MIDI). Actualment, més de 50 grups i dues dotzenes de docents ja estan capacitant a 2.343 col·laboradors i col·laboradores de l’INE.

L’INE està preocupat perquè, si bé avui hi ha un nombre més gran de dones candidates que reconeixen i identifiquen la violència política de què són objecte, diu Norma de la Cruz, lamentablement encara és molt difícil fer-ne un seguiment atès el gran impacte psicològic i simbòlic que pateixen i que les dificulta fer les denuncies. Això arreu, tant als partits com a les institucions.”

Estem treballant portes endins de la institució, deixant enrere accions aïllades, enfortint la bastida ja recorreguda, buscant la certificació de coneixements i sensibilitats.

Amb aquesta croada de capacitació es pretén fer canvis estructurals; primer cal fer un diagnòstic de necessitats i, a partir d’aquí, establir un programa a seguir.

També la consellera va anunciar que aquest procés de sensibilització i capacitació es podrà aplicar de seguida a les institucions i oficines de l’INE de tot el país.

Diu que la tasca de l’INE com a institució és vetllar pels drets electorals de les dones; això requereix reforçar la política de gènere iniciada fa uns quants anys i comptar amb un personal capacitat, amb coneixements, sensible i responsable, que sàpiga donar respostes a les dones víctimes de violència i difongui la cultura de gènere: “el nostre objectiu són 90 milions de votants”, riu, però pren aire i confirma, “tenint en compte que canviarem les pràctiques en el si dels partits polítics i que en vigilarem el compliment de la llei, hem de continuar encoratjant les dones a participar en política; vigilant, esclar, que aquesta participació estigui realment lliure de violència. La responsable de la Unitat d’Igualtat va afegir que es tracta de respondre amb accions assertives i permanents en una època on les llistes electorals són paritàries a tots els nivells de participació política per a l’accés als llocs de decisió.

El 2022 hi haurà renovació a sis entitats per al càrrec de governador o governadora, on s’aplicarà l’acord de paritat, com en el 2021 en què van ser 15. Val a dir que el procés de renovació va transcórrer amb molts obstacles. Un motiu més per parlar de la urgència de mitigar la violència política contra les dones per raó de gènere. Urgeix la formació, l’obtenció de coneixements i consciència, després d’avaluar les eleccions del juny passat, qualificades com les més violentes i que van lesionar les dones, les candidates i les promotores de la paritat.

En relació amb la violència que es perpetra en les eleccions polítiques, el que està fent l’INE és un fet insòlit, perquè busca sensibilitzar tota la comunitat de manera simultània i també pel que fa a la discriminació a altres grups d’electors i electores, de participants en el procés, amb candidatures per a persones amb discapacitat, afromexicanes i votants de l’estranger.

La violència exercida contra les dones el juny passat no pot continuar; tampoc no és admissible la indiferència de les cúpules dels partits polítics respecte als drets polítics legítims de les dones i la paritat, sosté l’INE; per això, amb aquesta formació i aprofundiment dirigit al personal, s’anuncia un canvi de ruta i una croada de formació i sensibilització a tot el personal.

Les entrevistades van dir que aquesta serà una contribució cabdal per aconseguir la igualtat, la no-violència i un canvi en la consciència que reconegui en les dones i sectors socials vulnerables els seus drets humans sense discriminació.

La croada, de la mà d’expertes, organitzacions de la societat civil, és la primera resposta a un diagnòstic que l’INE va fer a l’interior de la institució, que va revelar la importància de construir un procés profund de sensibilització perquè es comprengui que, sense igualtat, entre homes i dones, no hi pot haver democràcia.

 

El test d’igualtat i no discriminació

Van informar que el test va detectar temes substantius que l’INE ha d’afrontar, tots emmarcats en marcs legals definits en la Llei electoral. Cal seguir la Llei contra la Violència Política de Gènere però si no tenim els coneixements bàsics fonamentals, per exemple, sexe/gènere, no es podrà avançar, va dir la consellera. En primera instància, cal entendre que el gènere és una construcció social. Amb la formació podem aconseguir molts canvis positius.

Va anunciar que, després de la croada de formació, es treballaria perquè l’INE sigui també un mecanisme difusor, capaç d’instruir la ciutadania.

El test va permetre avaluar de manera individual nivells de coneixements. Es van establir cinc apartats: igualtat entre dones i homes, drets polítics de les dones, llenguatge inclusiu, espais lliures de discriminació i polítiques públiques.

 

El programa s’estendrà a comunitats migrants, a les juntes locals i de districte.

Es pretén eliminar prejudicis, visions estereotipades, perquè, va dir la Consellera, el que és clar és que per osmosis no se n’aprèn.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Mª Ángeles Cabré: “Vivim un auge de feminisme i visió de gènere”

Parlar de feminisme sense abans haver educat la mirada de gènere pot ser contraproduent, adverteix...

Inici de curs

     OPINIÓ Com cada any a mitjans de setembre, torne a aquestes línies per...

València: concentració contra la Violència cap a les Dones

Demà 6 de juny, com tots els primers dimecres de mes, la Marxa Mundial de...