Dimarts 20 febrer 2024

Dimarts 20 febrer 2024

Compartir

Méxic publica al Diari Oficial: Protocol contra la fustigació i assetjament sexual

  

Garantir una vida lliure de violència per a les dones en el servei públic és l’objectiu del Protocol per a la prevenció, atenció i sanció de la fustigació sexual i assetjament sexual en l’administració pública federal, que es va publicar el passat 3 de gener en el Diari Oficial de la Federació i que entrarà en vigor al cap de 30 dies. 

 

Les secretaries de Governació, de la Funció Pública i l’Institut Nacional de les Dones subscriuen el Protocol l’objectiu del qual és establir les bases del procediment que haurà d’implementar-se en totes les dependències oficials per a atendre, prevenir i sancionar qualsevol actuació de violència en contra de les dones. Zero Tolerancia.

Per aquest assoliment van considerar que era necessari establir una guia d’actuació per a les servidores públiques, en l’àmbit de les seves competències, que garantís un clima laboral lliure de violència, des d’una perspectiva de gènere i amb base als instruments internacionals i nacionals en matèria de drets humans.

Estableix mesures específiques per prevenir conductes de fustigació sexual i assetjament sexual, des de campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat entre dones i homes fins a mantenir en l’anonimat el nom de la presumpta víctima, així com el de la persona denunciada, fins no emetre una resolució, així com brindar orientació i en el seu cas acompanyament especialitzat a la víctima.

En la seva aplicació el Protocol considera els principis de Zero tolerància a les conductes de fustigació sexual i assetjament sexual: Respecte, protecció i garantia de la dignitat, així com la Prohibició de represàlies.

Per a contribuir a erradicar la impunitat que propicia l’ocurrència de la fustigació i assetjament sexual en el servei públic buscarà assenyalar quines seran les instàncies a l’interior de l’administració pública per a conèixer, donar seguiment i sancionar aquest tipus d’accions.

També s’establiran les pautes perquè cada dependència del govern federal compti amb un registre dels casos de fustigació sexual i assetjament sexual per a identificar els patrons i implementar les accions necessàries.

Els Comitès d’ètica i de prevenció de conflictes d’interès, conformats en cada dependència o entitat de l’Administració Pública Federal en termes del Codi d’ètica vigent, tindran un paper rellevant.

Adverteix que l’aplicació del protocol no afecta al compliment de les diverses disposicions judicials en matèria laboral, administrativa i penal. Així com el fet que tota la informació que es generi estarà subjecta al que s’estableix en les disposicions en les matèries de transparència, accés a la informació pública, protecció de dades personals, arxius i altra normativa aplicable.

 

Pronunciaments de Zero tolerància a l’assetjament sexual

Com a accions específiques de prevenció, els titulars de les dependències, hauran d’emetre un pronunciament de «Zero Tolerància» a les conductes de fustigació sexual i assetjament sexual, així com els tipus de sancions als quals pot pertocar per aquestes conductes, que haurà de comunicar-se periòdicament a les persones servidores públiques, a través dels mitjans o canals de comunicació institucionals.

Expressar, de manera enunciativa més no limitativa, les conductes que vulneren la Regla 13 de «comportament digne» de les Regles d’Integritat per a l’Exercici de la Funció Pública, publicades en el Diari Oficial de la Federació el 6 de setembre de 2016.

El pronunciament ha d’explicitar que la prohibició d’aquestes conductes inclou al personal, públic usuari i personal sense nomenament com a persones prestadores de servei social, personal d’honoraris i persones subcontractades, entre altres.

Per a efectes del protocol es defineix l’assetjament sexual com una forma de violència amb connotació lasciva en la qual, si bé no existeix la subordinació, hi ha un exercici abusiu de poder que comporta a un estat d’indefensió i de risc per a la víctima, independentment que es realitzi en un o diversos esdeveniments.

La fustigació sexual com l’exercici del poder, en una relació de subordinació real de la víctima enfront de l’agressor en els àmbits laboral i/o escolar. S’expressa en conductes verbals, físiques o ambdues, relacionades amb la sexualitat de connotació lasciva.

I s’interpretés com a Violència contra les dones qualsevol acció o omissió, basada en el seu gènere, que els causi mal o sofriment psicològic, físic, patrimonial, econòmic, sexual o la mort tant en l’àmbit privat com en el públic.

Es considerarà com a denúncia, la manifestació de fets presumptament irregulars que es fan del coneixement de l’autoritat per la presumpta víctima o per un tercer, que impliquen fustigació sexual o assetjament sexual en els quals es troben involucrades persones servidores públiques en exercici de les seves funcions.

S’emfatitza que en l’acompliment de les ocupacions, càrrecs, comissions o funcions del servei públic dins de l’Administració Pública Federal s’haurà de vetllar per la salvaguarda de la integritat i dignitat de les persones.

 

Mesures de protecció

Les mesures de protecció han de buscar evitar la revictimización de la persona servidora pública, la repetició del mal i a garantir l’accés a la justícia en seu administrativa, la igualtat jurídica i la no discriminació, de manera enunciativa més no limitativa, amb les següents possibilitats:

Reubicació física, canvi d’unitat administrativa, o d’horari de labors ja sigui de la presumpta víctima o de la persona presumptament responsable.

L’autorització a efecte que la presumpta víctima realitzi la seva labor o funció fora del centre de treball, sempre que les seves funcions ho permetin; o bé, la restricció a la persona presumptament responsable per a tenir contacte o comunicació amb la presumpta víctima.

O canalitzar i orientar a la presumpta víctima a altres instàncies amb la finalitat que rebi suport psicològic, social o mèdic, entre altres possibilitats.

Així mateix, es busca assegurar que la totalitat del personal rebi almenys una sessió anual de sensibilització en matèria d’igualtat entre dones i homes i prevenció de la fustigació sexual i assetjament sexual.

S’estableix la figura de persona consellera, que serà la designada per a orientar i acompanyar a la presumpta víctima per fustigació sexual o assetjament sexual i que seran designades per convocatòria de la Unitat Administrativa i de Finances i les Unitats d’Igualtat de Gènere de cada dependència; almenys, una per cada 200 persones servidores públiques.

El no previst en el Protocol, s’atendrà conforme al contemplat en les previsions, regles i pautes d’actuació contingudes en el marc jurídic nacional i internacional aplicable que, de manera enunciativa més no limitativa, inclou la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, la Convenció Interamericana per a Prevenir, Sancionar i Erradicar la Violència contra la Dona, la Llei General d’Accés de les Dones a una Vida Lliure de Violència, la Llei General per a la Igualtat entre Dones i Homes, la Llei Federal per a Prevenir i Eliminar la Discriminació, i les disposicions jurídiques aplicables en matèria de responsabilitats administratives.

 

 

 

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Estat espanyol: LLlBRE Hispanic (LGT) Masculinities in Transition / La Independent / Notícies gènere

Editat per Rafael M. Mérida, aquest volum té l’objectiu d’estudiar les representacions culturals i les...

Carmen Mur a “Dona i Lideratge”

“He agafat les oportunitats al vol i he tingut la sort de tenir una estupenda...

Des de Mèxic: Les indignades

  Aquest divendres 25 de novembre  es commemoren 30 anys de l’anomenat Dia Internacional de les...