Dimarts 20 febrer 2024

Dimarts 20 febrer 2024

Compartir

Mèxic incompleix amb la CEDAW recomanacions des de 2017

  

Per Sara Lovera

Mèxic segueix sense complir les recomanacions del Comitè de la CEDAW fetes fa gairebé tres anys per resoldre el feminicidi de Pilar Argüello Trujillo.

Aquest fet va succeir el 2 de setembre de 2012, no obstant el canvi de govern, algunes diligències, una beca i suport psicològic per a les víctimes indirectes, és l’únic que  s’ha fet; no s’han lliurat informes de resultats a noves línies d’investigació, els pares no tenen informació i la Fiscalia a Veracruz, tampoc ha complert altres recomanacions.

No hi ha indicis de què s’ha trobat en el cas de Pilar, però tampoc si han variat les accions governamentals per atendre tots els feminicidis, de nous protocols, formes d’actuar i aturar la impunitat, accions  a les que també es va referir el 2017 la CEDAW i que va reiterar el 2019. Per contra, hi va haver la intenció de fer desaparèixer el delicte de feminicidi.

En entrevista amb SemMéxico la directora del grup Equifonía Colectivo para la Ciudadania, Autonomia y Libertad de las Mujeres, AC, Araceli González Saavedra, va assenyalar que fins ara no hi ha progrés i va proporcionar l’últim informe que aquest grup va enviar al Comitè de la CEDAW i que en poques paraules narra com no hi ha resultats, no es coneixen noves investigacions i tampoc s’han complert les altres recomanacions per a l’Estat de Veracruz, on segueixen creixent els feminicidis i no hi ha una avaluació de les declaratòries d’Alerta de Violència de Gènere contra les dones.

El Comitè de la CEDAW va urgir a l’Estat Mexicà – des del 21 de juliol de 2017, 5 anys després de el feminicidi de Pilar Argüello Trujillo succeït en el municipi de Coscomatepec, a la zona muntanyosa de Veracruz- a reprendre la investigació, en un termini raonable, per identificar i eliminar els obstacles de facto que l’hagin impedit, aclarir les circumstàncies del delicte i identificar els criminals.

També es van fer altres recomanacions al IX informe de Mèxic davant la CEDAW el 2019, i aquest 25 d’abril Cristopher Ballinas Valdés, director general de Drets Humans i Democràcia de la Secretaria de Relacions Exteriors, en la reunió del Sistema Nacional d’Igualtat, no va poder informar si hi ha algun avanç malgrat existir una Comissió de Seguiment de les Observacions del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW), no va aclarir si Mèxic ja va presentar o no un informe de les mesures adoptades per aturar la violència contra les dones.

El Comitè de la CEDAW va demanar a Mèxic informar, entre altres temes, sobre la tipificació de el feminicidi a tots els codis penals conforme la Llei General d’Accés de les Dones a una Vida Lliure de Violència; l’estandarització dels protocols d’investigació policial del feminicidi a tot el país; la garantia de l’aplicació efectiva de les disposicions de dret penal sobre el feminicidi; la simplificació i harmonització en totes les entitats dels procediments d’activació del Programa Alerta AMBER i el Protocol Alba i la resolució del cas de Pilar Argüello Trujillo, amb vista a encoratjar la resolució d’altres casos similars en el futur. Tot això està pendent.

Pilar tenia 20 anys, vivia amb la seva família, a Coscomatepec, una petita ciutat situada a la regió de les altes muntanyes de l’estat de Veracruz. La seva família la recorda com una jove alegre, treballadora, que era molt propera al més petit dels seus germans. El seu pare, don Pedro Argüello, recorda la tarda d’aquell diumenge 2 de setembre de 2012, quan abans de sortir de casa es va acomiadar d’ell. Va ser l’última vegada que la va veure amb vida. Algunes de les seves amistats refereixen que havia iniciat una relació de festeig amb qui és assenyalat com el possible agressor.

Equifonía va informar al novembre a la CEDAW de l’permanent incompliment

Equifonía Colectivo para la Ciudadania, Autonomia y Libertad de las Mujeres, AC, organització que va donar seguiment al cas, que el va portar al Comitè de la CEDAW, tot just el 26 de novembre de 2019, a un any del nou govern i fa ja gairebé 6 mesos, ha informat a aquest comitè que les autoritats, que van dir haver reprès les investigacions, no han informat.

cedaw-2

Aquest informe assenyala a aquest respecte, en l’apartat  III) per reprendre la investigació de l’assassinat de Pilar Argüello Trujillo, que és cert que hi va haver de diversos peritatges i / o diligències de les quals destaquen: una opinió tècnica pericial en vista a la necròpsia practicada a Pilar Argüello Trujillo; una pericial en planimetria respecte dels llocs freqüentats per Pilar Argüello Trujillo, entre d’altres, no obstant això no se sap res sobre “les aportacions que aquestes diligències realitzades han atorgat per a l’aclariment el cas”, és a dir no hi ha aclariment.

Pel que fa a l’atenció per la senyora Reyna Trujillo Reyes i el senyor Pere Argüello Morales mare i pare de Pilar, en la seva qualitat de víctimes indirectes en el Registre estatal de víctimes, cal indicar que l’Estat Mexicà encara no ha implementat un mecanisme amb el qual els pugui informar dels resultats de les investigacions realitzades. El que si es va fer és una reunió el 14 de juny de 2019 a les instal·lacions de la Fiscalia General de l’Estat de Veracruz (FGE). Aquesta ha estat l’única, havent passat ja -nou mesos  el novembre- avui en fa 15 mesos, en els quals la mare i pare de Pilar no han tingut informació de l’avanç i d’obstacles en la integració de la carpeta d’investigació.

L’informe d’ Equifonía també informa que després dels canvis en la Fiscalia General de la FGE de l’estat de Veracruz el desembre de 2019, representant a la mare de la Pilar, es va sol·licitar el puntual seguiment a les recomanacions de la present Comunicació 75/2014, i només es va instruir a l’Encarregada de la Fiscalia Coordinadora Especialitzada en Investigació de Delictes de Violència Contra la Família, Dones, Nenes i Nens i de Trata de Persones donar celeritat a les investigacions, però encara no es compta amb cap informe que indiqui els nous indicis.

Si en canvi el germà menor de Pilar va rebre una beca a través de la Secretària d’Educació de Veracruz, a més van rebre el Sr. Pere i la Sra. Reyna atenció psicològica atorgada pel personal de l’Ajuntament de Coscomatepec, Veracruz, a on van ser canalitzats .

No hi ha nova política per tractar els feminicidis

El Comitè de la CEDAW també va sol·licitar a l’Estat Mexicà garantir el funcionament de procediments adequats per investigar, jutjar i sancionar els autors d’actes de violència contra les dones, especialment en els casos de feminicidi, i tot i que si es important la capacitació contínua atorgada al personal investigador i d’anàlisi, no es coneix el funcionament de la Unitat d’Anàlisi i Context de la Fiscal Coordinadora Especialitzada en Investigació de Delictes de Violència contra la Família, Dones, Nenes i Nens i Trata de Persones. 

cedaw-3

Tampoc se sap quina ha estat la seva contribució per a la investigació i esclariment dels fets delictius en el cas Pilar Argüello Trujillo i si de la seva anàlisi realitzada s’han obtingut altres línies d’investigació amb elements que portin a la persona o persones responsables, perquè ja han transcorregut gairebé 3 anys de l”inici de la represa de la investigació i encara no hi ha indicis que ens donin certesa dels fets.

Les advocades de Equifonía assenyalen que hi ha a la Unitat d’anàlisi i Context, primer 15 carpetes del’delicte de feminicidi i després 13 carpetes més del mateix delicte, tant de Xalapa com d’altres municipis, encara no s’ha presentat un primer informe del resultat d’ aquestes anàlisis. Ni es fa referència sobre com és que l’anàlisi de la carpeta d’investigació de Pilar Argüello ha generat rutes de recerca del tipus penal de feminicidi.

L’Estat tampoc dóna resultats sobre obstacles del sistema de justícia

El document lliurat al Comitè de la CEDAW fa gairebé 6 mesos, sobre la recomanació a l’Estat Mexicà per detectar i eliminar les traves estructurals que obstaculitzen el funcionament del sistema de justícia i la investigació eficaç dels homicidis de dones per raó de gènere, assenyala que si bé les accions que es reporten són internes, la Fiscalia General de l’Estat no ha donat compte a la població dels avenços que s’han obtingut amb la implementació de les accions esmentades en l’informe actualitzat de l’Estat Mexicà, on s’esmenti que compleixen amb cadascuna de les mesures de seguiment i de reportar-ho. La qual cosa donaria compte de la preocupació i ocupació de l’Estat davant aquests fets delictius, donant seguretat i certesa no només a les víctimes indirectes d’aquests fets, sinó que enviaria un missatge a la població en general de zero impunitats.

Una altra de les recomanacions de la CEDAW, originades en el cas de Pilar, són reforçar la implementació de programes amb vista a promoure i garantir, de manera efectiva, la formació i capacitació de tots els agents estatals que participen en les investigacions de casos de violència contra la dona i garantir el suport legal en l’accés a la justícia i a totes les garanties legals de protecció als familiars de les dones mortes com a conseqüència d’actes de violència per raó de gènere, diu Equifonía que no s’ha consolidat un mecanisme d’avaluació de la declaratoria d’Alerta de Violència de Gènere contra les Dones amb el qual es pugui considerar un percentatge de compliment d’accions, les mateixes que tot i ser urgents no han estat efectives a més de tres anys de l’activació de la declaratoria.

Finalment les integrants de Equifonía Colectivo para la Ciudadania, Autonomia y Libertad de las Mujeres, AC, diuen estar preocupades per l’intent de la Fiscalia General de la República, fetes el 2019 sobre la necessitat de modificar el tipus penal de feminicidi per tal que »Si, simplement, es tipifica i es manté el delicte de Feminicidi com un homicidi en contra d’una dona; aquest Feminicidi ha de tenir l’agreujant i la penalitat més alta, que ha de ser de 40 a 70 anys; que és superior a la que actualment s’aplica en qualsevol delicte d’homicidi qualificat o agreujat”, això diuen les advocades no es va justificar en una anàlisi sistemàtica i pública, com la que s’ha de generar a través de la Unitat d’anàlisi i context, és a dir, no van ser considerades i represes les recomanacions de la Comunicació 75/2014.

Consideren això molt important, perquè tal com ho assenyala la primera recomanació en reprendre la investigació de la mort de Pilar, s’ “haurà d’identificar i eliminar els obstacles de iure o de facto que impedeixin aclarir les circumstàncies del delicte i la identificació dels responsables”. Per tant no és només a nivell estatal que s’ha de realitzar una anàlisi de les carpetes, sinó que un cop processada la informació es podria estar generant una metodologia d’anàlisi per tal de ser atès el delicte de feminicidi a nivell federal i llavors poder fer el necessari per tal de fer millores en l’administració i procuració de justícia.

Reconeix el comunicat de Equifonía a la CEDAW fa gairebé 6 mesos i ho ratifiquen per a aquesta informació que tot i que es van fer diversos pronunciaments, es va ampliar la pena a nivell federal per al delicte de Feminicidi, és preocupant que les autoritats realitzin aquest tipus de manifestacions sense el suport públic corresponent, enviant un missatge de no reconeixement de les aportacions que aquest tipus penal ha tingut en la investigació de la mort violenta a les dones.

Antecedents

Fa més d’un any l’advocada, Coordinadora de l’Àrea Jurídica d’ Equifonía Colectivo para la Ciudadania, Autonomia y Libertad de las Mujeres, AC, va explicar que la recomanació del 21 de juliol de 2017 era per complir-se en 6 mesos, i demanava que es reconegués la gravetat de la violència que es viu a Veracruz, en la qual segueixen passant, sense parar, feminicidis i impunitat.

feminicidios-4

Aleshores, quan va dissertar per a una reunió al Senat va dir que era el moment per a dues coses, perquè el cas fos reprès, se li doni celeritat i es reposi tota la investigació. És el moment, de la nova administració, per mostrar la seva voluntat política i també perquè se sàpiga que les tremendes omissions, o actes d’indiferència o corrupteles, poden ser portades a la justícia internacional. Que s’assabentin d’això totes les dones.

Sis recomanacions per a aquest cas, però són nacionals:

1. Reprendre la investigació de l’assassinat de Pilar Argüello Trujillo, treure obstacles i identificar els autors del feminicidi.

2. Complir amb l’article 8 del Protocol Facultatiu signat per Mèxic.

3. Garantir el funcionament de procediments adequats (eficients, imparcials i independents) per investigar, jutjar i sancionar els autors d’actes de violència contra les dones, especialment en el cas de feminicidi.

4. Detectar i eliminar traves estructurals que obstaculitzen el funcionament del sistema de justícia i la investigació eficaç dels homicidis de dones en raó de gènere. Investigacions penals amb seguiment judicial, constant, sense escatimar esforços per aconseguir el càstig als autors.

5. Fer programes que garanteixin efectivament formació i capacitació a tots els agents estatals que participen en les investigacions, dirigits a policia, fiscals i jutges. Identificar ineficàcies i deficiències en la investigació, per evitar la impunitat. Aprofundir causes i conseqüències de les formes de violència feminicida.

6. Garantir el suport legal en l’accés a la justícia i totes les garanties legals de protecció a familiars.

L’Estat Mexicà ha de donar resposta, informar sobre mesures adoptades en els propers 6 mesos. Això va ser el 21 de juliol de 2017, fa dos anys i 9 mesos.

Fets en breu

Pilar va ser assassinada el 2 de setembre de 2012. Aquell dia Pilar va sortir caminant cap al centre de la ciutat, els seus pares esperaven que tornés a la nit; en no tenir notícies d’ella van creure que “se n”havia anat” amb el seu xicot. Dimarts al matí, quan el seu pare anava al carrer, va escoltar a un venedor ambulant que venia el diari de la regió, on anunciava la notícia de l’aparició del cos d’una jove assassinada, immediatament va sentir por per la seva filla i va demanar el diari, on va constatar que la jove de les fotografies que sortia a la notícia era Pilar. Aquest mateix dia la mare de Pilar, donya Reyna Trujillo, reconeix el cos sense vida de la seva filla.

Aleshores la investigació ministerial ja s’havia iniciat, els seus pares es van assabentar que el mateix 4 de setembre de 2012 havia estat detingut el probable agressor.

El probable agressor, va ser entrevistat i durant la matinada del 5 de setembre va confessar el seu delicte, i unes hores més tard va participar en una reconstrucció dels fets relatats per ell en la seva confessió.

A causa de que encara era menor d’edat, se li va imposar la mesura cautelar de detenció provisional al Centre d’Internament Especialitzat per a Adolescents.

La família de Pilar va estar a la diana de el procés, fins i tot personal de la Fiscalia adscrita al Jutjat de responsabilitat juvenil de l’estat de Veracruz els assegurava que era un cas resolt i que no era necessari que els assistís un advocat perquè els seus representants eren ells. Així i tot, Guadalupe, una de les germanes de Pilar, trucava constantment a l’esmentat Jutjat, per mantenir la informació al dia a la seva família.

No obstant això, aproximadament als dos mesos de la detenció del probable agressor, en una de les trucades que van fer, es van assabentar que el probable responsable seria alliberat. El fiscal adscrit apel·la aquesta decisió i s’alterna a la sala, que signa la decisió de la no responsabilitat i el presumpte agressor és alliberat.

Durant aquest procés, Equifonía va donar l’acompanyament a la família i va ser-hi fins a l’alliberament del presumpte responsable, que fou quan van sol·licitar intervenció jurídica per a l’exigència de justícia.

Un cop esgotades les instàncies locals, i a causa de la inactivitat de les institucions responsables de l’aclariment el feminicidi de Pilar, juntament amb la família van acordar presentar un procediment especial davant del Comitè de la CEDAW, sota llur protocol facultatiu. Sabien que seria un llarg camí per l’exigència.

Aquest procés es va iniciar al mes d’agost de l’any 2014 i va ser admès pel Comitè al juliol de 2017, emetent 6 recomanacions a l’Estat mexicà. La primera d’elles implica la reobertura de la investigació per garantir veritat i justícia per a Pilar i els seus familiars; les següents 5 es relacionen amb la urgència de millorar el sistema d’impartició de justícia a Veracruz i a tot el país. Avui és clar que aquestes recomanacions no es van complir. Ara amb la 4T tampoc.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Barcelona: XIV edició del Fòrum contra les violències de Gènere / La Independent / Notícies Gènere

La Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere, realitza el XIV Fòrum contra les violències...

LogoForo Iberoamericano

Amalia Garcia Medina i l’ Apoderament polític de la dona

  Fòrum Iberoamericà: La Mujer en la Administración Pública Les convidades a impartir Conferències Magistrals...

Les genealogies feministes d’ingressos bàsics

Per Alberto Tena. Sinpermiso  Podria semblar que els arguments feministes a favor dels ingressos bàsics...