Diumenge 26 maig 2024

Diumenge 26 maig 2024

Compartir

Els ajuntaments i la Diputació de Barcelona en campanya contra l’assetjament sexual en espais públics d’oci

 

Passant per Alella, El Papiol i Sant Sadurní, a les portes de l’estiu La Independent fa un seguiment de les accions per un espai d’oci lliure de les violències sexuals i masclistes.

A Catalunya s’acaba de celebrar que fa 10 anys de La llei 5/2008 de 24 d’abril del Parlament de Catalunya sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista, en la que s’assenyala la violència sexual en l’àmbit social o comunitari en la seva manifestació en espais públics d’oci.

El 9 de novembre de l’any passat a La Independent publicàvem la notícia Es presenta la campanya “No és No” que feia la Diputació de Barcelona com a campanya institucional del 25 de novembre per a sensibilitzar contra les violències sexuals als espais públics d’oci posant a disposició del món local diversos materials de difusió. També varem fer un seguiment de la campanya adreçada a adolescents i joves en el reportatge Diguem prou a les violències masclistes”, campanya adreçada al jovent.

La Diputació impulsa ara una nova Campanya de suport als municipis contra l’assetjament sexual en espais públics d’oci en la que ja hi estan treballant 16 municipis.

Repassem, però, les accions ja realitzades pels ajuntaments esmentats i després les globals de la demarcació d’acord als programes de la Diputació de Barcelona.

 

Experiències locals

Alella

El novembre de 2016, varem parlar amb la regidora  Anna Alfaro i Lucas, responsable de la Regidoria d’Equitat i de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament d’Alella.

El 2016 el Pla local d’Equitat era el vehicle de totes les polítiques “és una eina molt potent, que ens indica com estem, on volem anar i com ho hem de fer. I sobre tot amb coherència”, ens deia llavors  la regidora.

Ens va explicar de primera ma les activitats i tallers de prevenció i sensibilització que s’ofereixen al jovent per prevenir i detectar la violència de gènere ( llegiu article “Diguem prou a les violències masclistes”, campanya adreçada al jovent).

Entre les activitats més valorades: la formació a l’Institut Alella per conscienciar l’alumnat sobre la violència masclista reflexionant sobre els estereotips, l’amor romàntic i les relacions abusives; les xerrades de micromasclismes”, #Dones del Món sobre la globalització i diversitat cultural des d’una perspectiva de gènere; i els diferents actes del 25N.

Anna Alfaro va voler destacar la tasca per l’equitat en el jovent i de prevenció i sensibilització, extraient continguts de les xarxes socials, seguint la Guia d’adolescència i Joventut o prenent nota de la Festa Major i el cap de Setmana Jove d’Alella per a partir de la manera com es relacionen joves i adolescents, com evitar-ne les desigualtats. El 2016 feren difusió de les campanyes de la Diputació de Barcelona i de l’ICD, i comptaren amb el suport de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

Ara, el juny de 2018 hi tornem a parlar per saber quins avenços han detectat i quines són les accions més importants que estan desenvolupant.

 

Anna Alfaro.1 

 Anna Alfaro, regidora d’Equitat i d’Adolescència i Joventut

 

Anna Alfaro està orgullosa de la tasca que han fet durant aquest darreres tres anys des del govern municipal format actualment per ERC i Sumem per Alella. I respon així a les preguntes de la Independent.

 

De quin objectiu aconseguit està més satisfeta?

Del Pla d’Equitat (El Pla Local d’ Equitat de Gènere Alella 2017 ,114 pàgines. pdf), que ha estat impulsat per l’Ajuntament però participat per les dones. Ara, després de treballar-hi tres anys, ja està ben enllestit. Hi hem posat ordre i l’hem dotat de coherència. A més a més el Pla Local d’Equitat de gènere és com un paraigua que endreça i vehicula totes les polítiques d’equitat de gènere a Alella. I s’ha aprovat per majoria, per tant hi ha hagut consens i cal destacar-ho.

 

Esteu treballant contra l’assetjament sexual en els espais públics d’oci, i de quina manera?

Justament… estem en construcció del Protocol d’oci nocturn per actuar en casos de violència masclista.

I m’agradaria destacar que, si be continuem treballant molt en els instituts, ara també arribem a les escoles públiques del municipi, reflexionant i aprenent sobre coeducació i LGTBI.  Ho fem mitjançant càpsules formatives.

Paral·lelament hem dotat de fons bibliogràfic a la Biblioteca municipal i les escoles públiques de nous materials i de continguts relacionats, dels quals no disposàvem. Són de temàtica de coeducació, emocions, LGTBI, prevenció violències masclistes i igualtat.


Heu avançat en altres activitats? Treballeu transversalment a l’Ajuntament?

Hem aprovat el Protocol d’assetjament intern  ( 19 pàgines. pdf ) i estem gestionant la formació al personal de l’Ajuntament per tal de desenvolupar-lo de manera òptima.

I és clar! continuem amb les Jornades del 25N, el 8M i ara el 28 Juny. Hem seguit programant les jornades del 8M i 25N per arribar a diversos públics i cobrir totes les edats, a més d’incloure a altres regidories (cultura, biblioteca, policia, joventut…).

L’any passat vam començar a commemorar el 28 de Juny i per primera vegada es fa fer la jornada LGTBI a Alella. I deixa’m dir-te que per Alella és molt important ja que hem obert les portes a aquesta celebració. Penseu que aquí no tenim cap organització LGTB i per tant ho ha assumit l’Ajuntament.

Sobre el Protocol de violència de gènere, li hem donat impuls al protocol i la comissió de seguiment de casos s’ha posat al dia. Ara estem pendents d’actualitzar-lo per tal de fer-lo més transversal i adequat al territori i incloure el col·lectiu LGTBI.

I, en projecte, tenim feina a fer també ja que volem donar impuls a la reforma horària, a la formació interna dels tècnics de l’Ajuntament i dotar-nos d’un llibre d’estil de llenguatge no sexista.

 

 

nena-semarreta

 

 

A l’Ajuntament d’Alella també ha estat aprovat al Ple del 25 de gener de 2018 El Pla Local d’Adolescència i Joventut   que té la voluntat d’esdevenir un pla d’actuació integral i global …” de manera que els i les joves puguin ser visualitzats i ateses com una realitat rica i diversa, amb múltiples centres d’interès i amb capacitat de ser una ciutadania activa i  valuosa de ple dret en tots els camps de la vida en comunitat”( 250 pàgines en pdf ).

Entre d’altres activitats interessants El Cap setmana jove 2018  i el Monòlegs feministes i rap en femení.    

Aquesta acció es treballa en una Comissió sobre dues activitats: El Rap en femení, dirigida per l’ Associació Heal, per analitzar i escoltar diverses cançons de rap i saber identificar si aquestes cançons tenen components masclistes o no ( compten també amb l’actuació de Paula Grande) i Micro obert Monòlegs feministes, espectacle de monòlegs feministes obert a tothom que hi vulgui participar. La comissió és altament participativa i és qui decideix exactament com serà l’activitat.

 

Sant Sadurní d’Anoia

A Sant Sadurní d’Anoia el 2016, bàsicament des de la Regidoria de Benestar Social, Igualtat, Salut, Educació i Consum i la Regidoria de Cultura, Joventut i Cooperació, en un govern de PDCAT i ERC, centraven les accions contra la violència masclista i contra l’assetjament sexual en espais d’oci amb activitats com “estimar no fa mal” i “Que no t’atrapi el masclisme”, exposicions, cinefòrum, xerrades, concentracions i tallers d’autodefensa feminista.

La Independent va parlar amb la tècnica d’igualtat Gemma Girona, que ens explicà la feina als instituts i la difusió dels materials de les institucions ( Diputació de Barcelona i ICD ) de les campanyes “no fa mal” i “talla el mal rotllo”. Es tracta de treballar per superar les relacions abusives, els rols de gènere i per prendre’n consciència”, afirmà. També explicà que davant les dades preocupants de l’Enquesta de Salut (assetjament sexual, bullying, sexualitat, gènere) a Sant Sadurní durant tot l’any fan accions de prevenció a través de tallers de formació d’educadores o com les que aborden les actituds sexistes durant les festes, sobretot la Festa Major amb un Punt de Salut per prevenir l’assetjament sexual i situacions de violència. 

Ara hem tornat a parlar amb la tècnica d’igualtat, que ha dit a La Independent que “estem treballant entorn les agressions sexistes i les violències sexuals i quines actuacions podem fer per combatre-ho”. Ens explica que encara no han acabat el procés i no se n’ha fet cap comunicació. Queda doncs pendent una nova entrevista per a més endavant “ quan ho tinguem tot assentat”.

 

 

Violencia no nomes fisica

 

 

 

Entre les activitats del 2016 al 2018, destaca el Pla Local de Joventut 2017-2020  que recull la planificació estratègica de les polítiques de joventut durant quatre anys i és una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques integrals de joventut des de la proximitat. Per això s’ha fet un anàlisi sobre l’estat de la joventut a la ciutat: les seves mancances i necessitats, els objectius a assolir en relació a aquestes i els eixos i les accions que concretaran com assolir aquests objectius.

 

 

 Sant Sadurní estimar 2Sant Sadurní la mietat d en Jan

 

 

També la Guia d’activitats pels centres educatius en Igualtat  on es treballen 9 temes d’Igualtat en 3 Maletes pedagògiques, 3 Tallers i 3 Jornades. Els títols són: Contra la violència una flor; Estimar no fa mal. Prevenció de les relacions abusives; Jornada de l’esport adaptat; Jornada esportiva igualitària; L’Aitor té dues mares; L’armari… pels abrics!; Prevenció bullying LGTBIfòbic; La meitat d’en Jan; Mi-mi la girafa blava; i Vull una nina!

 

El Papiol

A uns de 20 Km de Barcelona, en direcció a Martorell, té una població de més de 4.000 habitants. Actualment la 3ª Tinència d’Alcaldia. Regidora de Serveis Socials, Esports, Turisme i Igualtat és Montse Garcés i Gómez, a qui la Independent ha entrevistat ( llegiu entrevista El Papiol per l’abordatage integral de la violència masclista). Forma part d’un govern de PDCAT, ERC i sumem pel Papiol. La referent tècnica de les polítiques de gènere és Balbina Girón Camacho i l’educadora social Natàlia Marín, amb qui ha contactat La Independent per valorar com estan treballant contra l’assetjament sexual en espais d’oci.

Marín ens informa que hi estan a sobre més activament aquest mes de juny ” justament avui hem rebut les polseres!” exclama. L’educadora social està parlant dels materials que ofereix la Diputació de Barcelona, que a banda d’informació inclou les polseres, les postals i els cartells.

 

 

FESTA MAJOR EL PAPIOL

 

                                                  @Ajuntament El Papiol

 

Des de l’equip que ho porta voldrien poder-ho tenir tot activat per a la Festa Major, que és el 28 d’aquest mes de juliol. Per això la seva feina aquests dies es estudiar Plans ja desenvolupats a altres ajuntaments i sobretot saber escollir un parell d’exemples com a plantilles adaptades al Papiol.

D’altra banda, remarca, que volen que aquest sigui un Pla, sens dubte comptant amb les entitats però, sobretot assumit per l’Ajuntament a fi que hi hagin recollits uns requisits d’obligatoris de  compliment per a les entitats organitzadores de festes i espais d’oci, que actuïn de manera preventiva i o dissuasòria en cas de no complir-los. Aquest és el millor avantatge, al seu parer.

 

 

 Diputació B banner web A3 ajuntaments

 

 

 

Programa pilot de la Diputació de Barcelona de l’any 2017

Durant el mandat 2015-2019 la Corporació ha impulsat el programa integral contra les violències masclistes per coordinar i desenvolupar les accions municipals en la lluita contra les violències masclistes. Han estat més de 130 accions de suport tècnic i econòmic als municipis en el marc del programa integral contra la violències masclistes.

El 2017 es va posar en marxa un programa pilot per millorar els serveis municipals de prevenció, atenció i recuperació de les dones que pateixen violències masclistes i/o dels seus fills i filles amb una dotació actual de 500.000€ i 66 ens locals beneficiats.

Destaquen, des de la Diputació, que l’ambient d’oci ha portat a ”justificar des del masclisme i de forma gairebé automàtica la profusió i la normalització d’actituds masclistes i LGTBIfòbiques”.

És en el marc del treball institucional, la majoria de vegades en coordinació i protagonisme de les organitzacions de dones i socials locals contra el masclisme i les agressions sexuals que tenen lloc en els espais públics d’oci, s’endegà el 2017 una nova línia de col·laboració amb els ajuntaments per donar-los suport econòmic i tècnic. Consistia en un procés d’assessorament per elaborar protocols d’actuació per contextualitzar la revisió i disseny de les programacions d’activitats en els espais públics (festes locals, celebracions, tradicions, festivals, actuacions musicals, oci nocturn, etc.) i alhora tenir a punt els mitjans per si aquestes agressions es produïen.

A partir d’aquests protocols d’actuació es dissenyaren, i es continuen dissenyant, les campanyes i accions de prevenció, tot comptant amb materials de difusió i sensibilització adreçats a la ciutadania o a un grup més específic sobre el qual calgui incidir. Els protocols també inclouen d’ altres qüestions que hi ha al voltant, en l’àmbit de contractació, comunicació, concessions i llicències municipals que permetin garantir locals i espais d’oci lliures de violències masclistes.

S’ha treballat també en la “Guia metodològica per fer protocols i actuacions davant les violències sexual en espais públics d’oci”, que descriu les fases d’elaboració dels protocols i recull bones pràctiques i materials de referència (la seva publicació i difusió està prevista per a finals d’aquest any 2018).

L’any passat, 11 ens locals van demanar suport per a l’elaboració dels protocols a l’espai públic d’oci. Foren els ajuntaments d’ Argentona, Barberà del Vallès, Capellades, Manresa, Mataró, Sant Adrià de Besòs, Sant Sadurní d’Anoia, Vic, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena i els Consells Comarcals d’Osona i del Vallès Occidental.

Ara, a les portes de l’estiu ja es disposa dels resultats de la implementació d’aquests protocols mitjançant les dades globals recollides per la Diputació, però també hem volgut fer un seguiment d’algunes de les accions d’ ajuntaments amb qui la Independent ja va parlar el 2016: l’ Ajuntament d’Alella i el de Sant Sadurní. Hi ha altres municipis amb experiència acumulada que és bona de conèixer com és El Papiol ( llegiu l’entrevista….).

 

Dades 2015 – 2016 – 2017

Aquests dades són les de les accions en el marc del programa integral contra les violències masclistes per coordinar i impulsar les accions municipals en la lluita contra les violències masclistes ( font. Diputació de Barcelona), durant el mandat 2015-2019, durant el qual s’han realitzat més de 130 accions de suport tècnic i econòmic als municipis.

 

Dades dels diferents recursos per als ens locals de la demarcació de Barcelona durant el període de 2015 a 2017

Catàleg de Servei: A través del recurs “Eines per a l’abordatge integral de les violències masclistes” un total de 78 ens local s’han beneficiat de suport tècnic o material relacionat amb aquest àmbit. Destaquen els 11 i 16 protocols d’actuació de violències masclistes el 2015 i 2016 i els 11 protocols en cas d’assetjament sexual en espais públics i d’oci el 2017*.

 

 

 

Dipu info 1

 

*Projecte tècnic per a partir de l’exercici 2017, fruit de la demanda local per treballar contra l’assetjament sexual a l’espai públic. Ens locals que el van demanar: Argentona, Barberà del Vallès, Capellades, Manresa, Mataró, Sant Adrià de Besòs, Sant Sadurní d’Anoia, Vic, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell Comarcal d’Osona i Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Ódena.

 

 

A través el recurs de “Sensibilització envers les relacions igualitàries”, es varen realitzar el  2016 i 2017 un total de 145 tallers de prevenció de violències masclistes a diferents ens locals. 

 

Dip info2

 

En major nombre per a la Campanya 25 N, 55 el 2016 i 58 el 2017 i en menor nombre als tallers de Prevenció de violències masclistes, 21 el 2016 i 11 el 201, havent-se fet un total de 76 tallers el 2016 i de 69 el 2017.

 

Formació: des del Banc d’Accions Formatives (BAF) de la Diputació de Barcelona, s’han ofert tres tipus de formacions diferenciades (centralitzada, territorial i semipresencial) per dotar el personal tècnic i polític municipal de coneixements i eines pràctiques aconseguir comportaments més igualitaris entre dones i homes.

 

 

Dipu info 3

 En el cas dels tallers sobre la Violència se n’impartiren 23 el 2015, 16 el 2016 i 25 el 2017,  

 

 

Altres programes o activitats del 2017

Destaca un programa pilot, dotat amb 400.000 euros, per millorar els serveis municipals de prevenció, atenció i recuperació de les dones que pateixen violències masclistes i/o dels seus fills i filles, que va donar suport a 30 ajuntaments i 6 consells comarcals amb una dotació actual de 500.000€ i 66 ens locals beneficiats.

Continua la col·laboració establerta amb la UAB per a la realització de dos postgraus de professionalització i especialització, un dels quals és el postgrau de violències masclistes.

Dins de la programació de l’Escola d’Estiu de l’Àrea d’Atenció a les Persones (que té lloc durant el mes de juliol) des de l’ODLGTBI també s’han ofert cursos i seminaris. El del 2017 fou “La resiliència i l’apoderament de les dones com elements claus en la recuperació de la violència”.

La Campanya del 25N del 2015 va tenir com a lemaPetites víctimes, grans danys” sobre la violència masclista en nens i nenes. El 2016, conjuntament amb l’Oficina del Pla Jove, s’anomenà  “Joves i violència masclista: Que no t’emboliquin amb la violència!”. I el 2017, la campanya va anar sobre “Violències sexuals als espais públics d’oci” en rebuig vers les violències masclistes i es va fer una jornada de reflexió on hi van participar 118 professionals (113 dones i 5 homes), amb els 58 tallers de prevenció i sensibilització en diferents municipis, ja assenyalats abans.

 

2018: 16 municipis disposaran de protocol

Ja es pot comptar amb les “Eines per a l’abordatge integral de les violències masclistes” del Catàleg de Serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 que s’adreça a: comissions locals d’abordatge de les violències masclistes; personal de diferents àrees i departaments (p. e. joventut, infància, cultura, seguretat, educació, esports, mobilitat, contractació, salut, benestar social, igualtat, mobilitat, participació i ciutadania) de l’ens local;  entitats socials, culturals, de lleure, esportives i juvenils del territori i/o altres persones clau (persones que configuren les comissions de festes;  empreses instal•lades i/o que operen en el territori que es dediquen a la gestió de l’oci nocturn adreçat, principalment, al jovent.


Els principals objectius dels Protocols d’actuació davant l’assetjament sexual en espais públics d’oci són: Dotar de recursos als ens locals per a la prevenció, detecció, atenció i recuperació davant de situacions de violències sexuals als espais públics en contextos festius i/o d’oci;  Afavorir la creació d’un marc idoni per tal que els ens locals puguin dissenyar accions municipals/territorials orientades a la promoció d’espais comuns i col·lectius lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals; Implicar les entitats socials, culturals, de lleure, esportives i juvenils i la ciutadania, especialment el jovent, en la prevenció de les violències sexuals en espais públics en contextos festius i/o d’oci;  Sensibilitzar i formar els equips locals i la ciutadania, especialment el jovent, envers les diferents manifestacions de les violències masclistes; i Promoure la transversalitat de gènere en els equips estratègics i tècnics municipals i/o comarcals.

Des d’ara ja està disponible el nou material de la campanya “No és no” per “dotar de recursos als ens locals per a la prevenció, detecció, atenció i recuperació davant de situacions de violències sexuals als espais públics en contextos festius i/o d’oci i, alhora, sensibilitzar i formar els equips locals i la ciutadania, especialment el jovent, envers les diferents manifestacions de les violències masclistes”. Es tracta de  diversos models de postal, cartell-adhesiu, baner i polseres, que està a disposició dels ajuntaments per oferir-lo en fires, mostres, estands informatius i oficines municipals d’atenció ciutadana.

A finals d’aquest any 2018 estarà enllestida i es publicarà la “Guia metodològica per fer protocols i actuacions davant les violències sexual en espais públics d’oci”, encarregada des de l’Oficina de les Dones i LGTBI a fi de donar directrius tècniques i bones pràctiques als ens locals de la demarcació de Barcelona per generar els seu propis protocols per acabar amb les violències sexuals, i en concret en la formes d’agressions sexistes, agressions sexuals i assetjament en espais públics d’oci. La seva elaboració s’està fent tenint en compte les aportacions que feu el personal tècnic participant a la sessió de treball “Les violències sexuals als espais públics d’oci: d’objectes a subjectes” del dia 26 d’octubre de 2017 a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

 

 

Recordatori d’algunes dades de la violència masclista:

L’ informe anual de Noctámbul@s (2016/2017) mostra com moltes de les opinions recollides fan èmfasi en que les violències són omnipresents i consubstancials als espais festius. I que cal incloure els recorreguts que les persones realitzen per arribar fins a aquests o en el moment de tornar.

El Llistat actualitzat de dones i xiquetes assassinades per violència masclista el 2017 a l’Estat espanyol, segons Intersindical és de 79. I segons Feminicidios-net hi ha hagut 39 feminicidis fins ara aquest 2018.

Segons l’ Enquesta de violència masclista a Catalunya ( 2010 ) una de cada quatre dones ha estat objecte d’agressions masclistes greus al llarg de la seva vida ( un 9,2% ha patit agressions físiques sense armes ni objectes; un 6,2% han estat víctimes d’intents de violació; un 4% de tocaments sexuals amb violència o amenaces i un 2,9% de violacions).

Segons “La Macroencuesta del Instituto de la Mujer”( 2015 ) han patit: agressió sexual de tocaments de tipus sexual o altre comportament sexual no desitjat (4,5% sobre el total); obligades algun cop a tenir relacions sexuals que finalment no es van consumar (2,5%); obligades a dur a terme actes sexuals ( 2,5%); i la violació ( 1,4% ).

Finalment, l’enquesta publicada l’any 2016 per la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) ens diu que uns 3,7 milions de dones a la UE han experimentat violència sexual durant els 12 mesos anteriors.

 

 

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Picture of Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.
Search

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Les dones periodistes en temps de crisi

Al Col legi de Periodistes de Catalunya el proper 3 de juliol se celebrarà la...

Mèxic: Denuncien desaparició de reportera i el seu fill

Stephania Rodríguez Cardoso reportera de la secció policíaca dels diaris Zócalo Saltillo i Calibre...

Esterilitzades de manera forçada: entre les amenaces i la utilització

Esperanza Huayama Aguirre Presidenta de la AMHBA nbsp © Sara Cuentas Esperanza Huayama activista defensora...