martes 25 junio 2024

martes 25 junio 2024

Compartir

COMUNICAT DEL VIII FÒRUM MESOAMERICANA DELS POBLES

Aquest 10 abril ha acabat satisfactòriament els treballs del VIII Fòrum Mesoamericano dels Pobles, realitzat a les instal.lacions de la Facultat de Treball Social de la Universitat  Veracruzana amb seu a Minatitlan, Veracruz, explicant amb la participació de més de 700 delegats i delegades de Mèxic, Guatemala, El Salvador, Hondures, Panamà, Nicaragua i Costa Rica. Així mateix hi va haver participants de Suïssa, Espanya, Itàlia, Estats Units, Alemanya, Brasil, Colòmbia i Canadà.

En aquest Fòrum s’ha constatat la greu situació de pobresa i violència que es viu en tota la regió i es va denunciar que la signatura de tractats de lliure comerç, així com l’anomenat Pla Puebla-Panamà (Avui Projecte Mesoamárica) han aguditzat la misèria, les despulles i la imposició de megaprojectes hidràulics, miners, d’infraestructura de comunicacions i altres que han afectat la població. Es va qüestionar als governs de l’àrea mesoamericana, el paper és el promoure i protegir els interessos de les grans corporacions transnacionals a costa del benestar de la població.

Es va fer una enèrgica denúncia a la criminalització i persecució dels lluitadors socials i la greu situació de violència que pateixen els migrants en el seu trànsit cap al Nord i la complicitat dels gobieno en aquesta tragèdia, en particular es va denunciar al govern de Mèxic, per fer la feina bruta al Govern dels Estats Units.

Es va denunciar en particular les greus violacions als drets humans de les dones i els feminicidis que ocorren en tots els països de l’àrea.

Els delegats centreamericans van denunciar la discriminació que van patir els i les integrants del moviment lèsbic-gay per part dels consolats i ambaixades mexicanes les quals els van negar l’expedició visats, en un clar acte d’homofòbia.

A més es va denunciar que el pla del Banc Mundial de mitigació dels impactes del Canvi Climàtic i l’ampliació del Mercat de Carboni a través del mecanisme REDD (reducció d’emissions per Desforestació i Degradació dels boscos), són solucions falses i afavoreixen la privatització de recursos i territoris indígenas.Por la qual cosa el Fòrum es va pronunciar perquè siguin els responsables de l’ desastre ambiental que ho assumeixin.

La Plenària del Fòrum va aprovar la Declaratoria que annexem ia més es pronuncie en solidaritat amb els habitants d’Oaxaca, Guerrero i Jalisco que lluiten en aquests moments en contra de la construcció de les grans preses del Zapotillo, La Parot i Pas de la Reina. Així mateix va expressar la seva solidaritat amb la lluita dels pobladors del D., F. en contra dels megaprojectes com la Supervía Ponent.

Es va ratificar la solidaritat amb la lluita del poble hondureny que ara mateix pateix una brutal escalada repressiva per part del govern de Porfirio Lobo. A més la plenària va acordar exigir al govern mexicà càstig per als assassins de Bety Afecte i Jyri Jaakkola, als quals aquest Fòrum va retre un intens homenatge.

Aquest VIII Fòrum Mesoamericà dels Pobles va acordar constituir-se com Moviment Popular de Mesoamerica i crear un comitè coordinador i instruments de comunicació que li permetin impulsar accions i campanyes conjuntes per enfrontar problemes globals.

Atentament

Comissió de Comunicació del VIII Fòrum Mesoamericà dels Pobles.

————————————————————————–

COMUNICADO DEL VIII FORO MESOAMERICANO DE LOS PUEBLOS
Este 10 de Abril concluyeron satisfactoriamente los trabajos del VIII Foro Mesoamericano
de los Pueblos, realizado en las instalaciones de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Veracruzana con sede en Minatitlan, Veracruz, contándose con la participación de más de 700
delegados y delegadas de México,Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y
Costa Rica. Asimismo hubo participantes de Suiza, España, Italia, Estados Unidos, Alemania,
Brasil, Colombia y Canadá.
En este Foro se constató la grave situación de pobreza y violencia que se vive en toda la región
y se denunció que la firma de tratados de libre comercio, así como el llamado Plan Puebla-Panamá
( hoy Proyecto Mesoamárica) han agudizado la miseria, los despojos y la imposición de
megaproyectos hidráulicos, mineros, de infraestructura de comunicaciones y otros que han
afectado la población. Se cuestionó a los gobiernos del área mesoamericana, cuyo papel es el promover y
proteger los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales a costa del bienestar de la población.
Se hizo una enérgica denuncia a la criminalización y persecución de los luchadores sociales y la grave situación de violencia que sufren los migrantes en su tránsito hacia el Norte y la complicidad de los gobienos en esta tragedia,en particular se denunció al gobierno de México, por hacer el trabajo sucio al Gobierno de los Estados Unidos.

Se denunció en particular la graves violación a los derechos humanos de las mujeres y los feminicidios que ocurren en todos los países del área.
Los delegados centroamericanos denunciaron la discriminación que sufrieron los y las integrantes del
movimiento lésbico-gay por parte de los consulados y embajadas mexicanas las cuales les negaron
la expedición visas, en un claro acto de homofobia.
Además se denunció que el plan del Banco Mundial de mitigación de los impactos del Cambio Climatico
y la ampliación del Mercado de Carbono a través del mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques), son soluciones falsas y favorecen la privatización de recursos y territorios indígenas.Por lo cual el Foro se pronunció porque sean los responsables del desastre ambiental quienes lo asuman.
La Plenaria del Foro aprobó la Declaratoria que anexamos y además se pronuncio en solidaridad con los habitantes de Oaxaca, Guerrero y Jalisco que luchan en estos momentos en contra de la construcción de las grandes represas de El Zapotillo, La Parota y Paso de la Reina. Asimismo expresó su solidaridad con la lucha de los pobladores del D.,F. en contra de los megaproyectos como la Supervía Poniente.
Se ratificó la solidaridad con la lucha del pueblo hondureño que en estos momentos sufre una brutal escalada represiva por parte del gobierno de Porfirio Lobo. Además la plenaria acordó exigirle al gobierno mexicano castigo para los asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, a quienes este Foro rindió un intenso homenaje.
Este VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos acordó constituirse como Movimiento Popular de Mesoamerica y crear un cómite coordinador e instrumentos de comunicación que le permitan impulsar acciones y campañas conjuntas para enfrentar problemas globales.
Atentamente
Comisión de Comunicación del VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos.
Comisión de prensa del VIII Foro Mesoamericano de los pueblos

http://foromesoamericano.codigosur.net/

foromesoamericanocomunicacion[a]gmail.com

facebook: foromesoamericano

Comissió de premsa del VIII Fòrum Mesoamericà dels pobles
http://foromesoamericano.codigosur.net/
foromesoamericanocomunicacion [a] gmail.com
facebook: foromesoamericano

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Picture of Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.
Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Declaració de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya

Text íntegre de la declaració de sobirania aprovada al Parlament de Catalunya. Preàmbul El poble...

Teresa Forcades no defuig cap qüestió polèmica

La publicació del llibre Converses amb Teresa Forcades d’Eulàlia Tort, publicat per Edicions DAU, és...

Barcelona: Artistas mexicanas: entre el reconocimiento y la invisibilidad” / La Independent / Notícies gènere

Extraído del blog de Francesca Gargallo Escritora, caminando, madre de Helena, partícipe de redes...