Wednesday 26 June 2024

Wednesday 26 June 2024

Compartir

Catalunya: objectius marcats en la cimera de Beijing de l’any 1995 / La Independent / Noticies Gènere

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), entitat reconeguda com a consultiva per part del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (NNUU), ha aprovat aquest matí una Declaració per al 60è període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona d’aquest organisme, que tindrà lloc del 14 al 24 de març de 2016, on es fa el seguiment de l’evolució de la situació de les dones a Catalunya respecte als objectius marcats en la cimera de Beijing de l’any 1995.

 

A través del CNDC, les entitats esdevenen interlocutores de les polítiques del Govern de la Generalitat per a qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones. Atès el seu caràcter consultiu, el CNDC assessora i orienta l’Institut Català de les Dones i li fa propostes i recomanacions. Els Grups de Treball d’aquest organisme realitzen estudis, dictàmens, plans, propostes o recomanacions d’actuació i fan seguiment del Pla de Polítiques de Dones.

Pel que fa a la salut, pilar fonamental de l’apoderament, el text explica que es veu afectada per diversos factors mediambientals i culturals com l’ús de pesticides en zones agrícoles que malmet especialment la salut de les dones, i destaca el biaix que tenen les recerques clíniques i sanitàries en què les dones no són el subjecte d’estudi.

Globalment preocupa la incorporació dels drets sexuals i reproductius en els Objectius del Desenvolupament Sostenible, que han estat desmembrats i sotmesos a un canvi de paradigma vinculant-los a la provisió de serveis i oblidant la transversalització dels drets com a pilar fonamental. I se celebra que a Catalunya el Parlament hagi aprovat, recentment, una declaració que considera aquests drets com a fonamentals i com un dels eixos centrals en el desenvolupament sostenible.

Es demana que totes les polítiques públiques contemplin un enfocament de gènere i abordin els factors estructurals que perpetuen les desigualtats. Aquestes han de basar-se en principis de justícia social que comptin sempre amb la participació activa de les dones, possibilitin els mecanismes d’accés i comunicació efectius que facin visibles les iniciatives d’autogestió i les xarxes de suport entre dones.

El document explica que la crisi econòmica segueix sent una realitat i ressalta l’impacte especialment negatiu en moltes dones. Així com el fet que les dones representen a Catalunya el 46% de la població activa, la seva taxa d’atur està en el 20%, i que la bretxa salarial se situa al voltant del 19%, sent més gran en feines de menys formació i contractes de jornada completa. A partir dels 45 anys les dones catalanes pateixen més la discriminació salarial i aquesta bretxa s’acaba traduint en menys prestacions d’atur i pensions més baixes.

Una altra problemàtica que s’identifica és la dificultat per accedir a llocs de presa de decisions en les empreses i l’impacte que produeix aquest fet sobre el creixement i la capacitat econòmica del país. Es destaca que la integració de la paritat al mercat laboral seria un actiu per resoldre la crisi econòmica i que els principals obstacles per a l’accés a aquests càrrecs a Catalunya tenen a veure amb factors culturals (cultura empresarial masculina, falta d’autoconfiança de les dones, poca coresponsabilitat en la llar) i normatives (horaris de treball, traves a la major conciliació de la vida familiar i laboral, etc.).

Sobre l’emprenedoria, el document constata que encara ara és predominantment masculina. L’any passat, més de 6 de cada 10 persones emprenedores en fase inicial eren homes. No obstant això, l’activitat emprenedora femenina a Catalunya (5,9%) es manté per sobre de la resta d’Espanya (4,3%) i d’Europa (5,0%). La taxa d’activitat emprenedora femenina més alta ha estat la corresponent a dones amb educació superior.

Compartir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Picture of Amada Santos

Amada Santos

Fotoperiodista i Socióloga. Activista Feminista, Defensora DDHH i Cooperant. Presidenta de la XIDPIC.Cat. Co-coordinadora i Editora de La Independent. Coordinadora Internacional a la RIPVG
Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

CEDAW: Acords internacionals per la llibertat de les dones

Diversos acords internacionals han estat facilitadors de la creació d’ONU Dones. Fent una mica...

Compartir diferents cultures és bo per millorar la convivència

Flor Andino és equatoriana i viu a Barcelona. És la presidenta de CICTAEC, la...

Barcelona. MANIFESTACIÓ GLOBAL: 15 MAIG..

Com ja sabeu, milers de persones han pres la Plaça de la República a...