Universitat Jaume I

Castelló de la Plana: Seminari internacional contra la violència de gènere / La Independent / Notícies Gènere

Els pròxims 15 i 16 de novembre de 2018 tindrà lloc el Seminari internacional contra la violència de gènere: mitjans de comunicació i violències masclistes, un espai per a la formació, actualització i intercanvi d’experiències per a afavorir l’adopció de pràctiques que asseguren la perspectiva de gènere, la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i la prevenció de la violència contra les dones en els mitjans de comunicació. S’impartirà des de la Universitat Jaume I.

 

 

Aquest Seminari té com a finalitat donar a conèixer i difondre treballs, recerques i bones pràctiques. 

 

El Comitè Científic del seminari valorarà les comunicacions i acceptarà aquelles que s’ajusten als requisits d’aquesta convocatòria i estimerà que tinguen la qualitat suficient. Una selecció dels treballs acceptats s’exposarà en el Seminari internacional contra la violència de gènere.

Les comunicacions acceptades seran publicades en les Actes del Seminari (electrònica i amb ISSN). La presentació de comunicacions implicarà l’acceptació de les presents bases

 

 

 

Per a les persones interessades a participar-hi:

s’acceptaran comunicacions relacionades amb la temàtica del seminari fins el 15 d’octubre de 2018. Es remetran en format doc  i per correu electrònic a:

redes-iso@uji.es , assumpte: Comunicació Seminari Internacional Violència de Gènere.

Cada comunicació haurà d’incloure: un títol; un abstract (màxim de 10 línies); dades de la persona autora (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic), identificació de l’organització a la qual estiga vinculada i breu currículum personal (màxim de 5 línies) i; d) l’article de la comunicació. El text complet de la comunicació tindrà una extensió màxima de 10 pàgines en interlineat senzill i Arial Narrow 11 i hauran d’ajustar-se a les normes de publicació de la Universitat  Jaume I

Material gràfic d’acompanyament: si els documents incorporen imatges, aquestes hauran d’adjuntar-se, en format, jpg. Si es tracta de taules, s’haurà d’adjuntar un document Excel, que incloga, a part, totes les taules, per a garantir, si escau, la qualitat de les mateixes en la seua publicació.


Hi participen  i donen suport: Generalitat Valenciana, Fundación Isonomia.

  

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amada Santos

Amada Santos

Fotoperiodista i Socióloga. Activista Feminista, Defensora DDHH i Cooperant. Presidenta de la XIDPIC.Cat. Co-coordinadora i Editora de La Independent. Coordinadora Internacional a la RIPVG

També et pot interessar