domingo 24 septiembre 2023

domingo 24 septiembre 2023

Compartir

GAMAG al costat de les dones i les nenes iranianes

GAMAG està al costat de les dones i les nenes iranianes per la seva llibertat i el seu dret a la igualtat

Amb consternació per la brutal repressió de les protestes a l’Iran contra el règim teocràtic, liderades per dones sota el lema “Zan, zendegi, azadi” (“Dones, vida, llibertat”), l’Aliança Global sobre Mitjans i Gènere (GAMAG):

• Es solidaritza amb la societat iraniana, especialment amb les dones que lideren la protesta justificada en curs contra les violacions sistemàtiques dels drets humans per part del règim sota el lema “Zan, zendegi, azadi” (“Dones, vida, llibertat”)

• Condemna la brutal repressió oficial de la protesta i la repressió de les continues manifestacions contra la mort de la jove Mahsa Amini, a mans de la “policia moral”.

• Exigeix el respecte al dret humà universal a la llibertat d’expressió i al lliure accés a la informació, ara amenaçat per la censura, el bloqueig de l’accés a Internet, la violència contra fotògrafs i periodistes, sobretot dones periodistes, que també són sotmeses a detencions arbitràries i a condemnes dures. caure en judicis injustos.

• Demana a les Nacions Unides que iniciï una investigació independent que també pugui proposar un mecanisme per portar a la justícia els responsables (especialment les autoritats governamentals pertinents, membres de les forces de seguretat i paramilitars).

En referència al recent anunci d’una amnistia per a “desenes de milers” de presos  i preses i reducció de condemnes per a “un nombre important” de manifestants condemnats i condemnades, GAMAG:

• Espera que l’acte d’indult  a les persones preses vinculat habitualment a l’aniversari de la Revolució Islàmica de 1979, vagi més enllà de ser un simple gest polític.

• Insta el règim iranià a deixar de perseguir a la seva pròpia ciutadania, incloses les dones i les nenes, respectant els seus drets i salvaguardant les seves vides.

8-2-2023

*GAMAG és una xarxa global d’organitzacions i persones que treballen junts per augmentar la igualtat de gènere en i a través dels mitjans de comunicació i les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

English version

GAMAG Europe lluita per aquest objectiu en el seu àmbit europeu i comparteix els mateixos valors de defensa de la llibertat d’expressió, el dret de la ciutadania a la informació, el pluralisme i la diversitat.

GAMAG stands with Iranian women and girls for their freedom and right to equality

Appalled by the brutal repression of the protests in Iran against the theocratic regime, led by women under the slogan “Zan, zendegi, azadi” (“Women, life, freedom”), the Global Alliance on Media and Gender (GAMAG):

• Stands in solidarity with Iranian society, particularly the women leading the ongoing, justified protest against the regime’s systematic violations of human rights under the slogan “Zan, zendegi, azadi” (“Women, life, freedom”)

• Condemns the brutal official repression of the protest and the crackdown on the continuing demonstrations against the death of the young woman Mahsa Amini, at the hands of the “moral police”.

• Demands respect to the universal human right to freedom of expression and free access to information, now threatened by censorship, blocking of Internet access, violence against photographers and journalists – women journalists in particular – who are also subjected to arbitrary arrests and harsh sentences passed down in unjust trials.

• Requests the United Nations to initiate an independent investigation that can also propose a mechanism for bringing those responsible (especially relevant government authorities, members of the security and paramilitary forces) to justice.

With reference to the recent announcement of an amnesty for “tens of thousands” of prisoners and reductions in sentences for “a significant number” of convicted demonstrators, GAMAG:

• Expects that the act of pardoning prisoners routinely linked to the anniversary of the 1979 Islamic Revolution – goes beyond being a mere political gesture.

• Urges the Iranian regime to stop persecuting its own citizens, including women and girls, respecting their rights and safeguarding their lives.

8-2-2023

*GAMAG is a global network of organizations and individuals working together to increase gender equality in and through the media and ICT (information and communication technologies). GAMAG Europe fights for this objective in its European sphere and shares the same values of defense of freedom of expression, citizen’s right to information, pluralism and diversity.

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Teresa Carreras

Teresa Carreras

Periodista, activista i feminista. Secretaria de la XIDPIC.CAT-XIPVG. Coordinadora de GAMAG Europa, expresidenta APEC. Corresponsal setmanari El SIGLO, Ha treballat a RTVE.

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Cataluña: Sesiones sobre tratamiento mediático de la violencia machista en universidades / La Independent / Noticias Género

Se impartirán sesiones de formación sobre el tratamiento mediático de la violencia de género para...

Internacional – ONU. N.Y: Primera condemna a un Estat per negar l’avortament a una dona / La Independent / Notícies Gènere

No hay traducción disponible L’estat Peruà, ha estat condemnat a indemnitzar una dona que li...

Internacional: Llibre imprescindible: Narratives de la diferència a les cultures globalitzades / La Independent / Notícies gènere

No hay traducción disponible Andrea Ruthven (ADHUC—Universidad de Cantabria) ha coeditat, juntament amb Belén Martín-Lucas...