Saturday 24 February 2024

Saturday 24 February 2024

Compartir

Joan Herrera: “Impulsarem l’aprovació de la Llei per la Igualtat perquè desaparegui la desigualtat, clarament injusta, entre homes i dones”

 

Joan Herrera, candidat per Iniciativa Catalunya-Verds (ICV) a les eleccions al Parlament de Catalunya.


En relació als temes d’Igualtat, quins han estat els èxits del tripartit. Què hi ha aportat el seu partit?


La primera cosa que considero destacable, i que és la base de tot el que s’ha fet posteriorment, és l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que va suposar un canvi substancial en el reconeixement dels drets de les dones.

De la mateixa manera, la Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista per a la lluita contra les violències masclistes, la quals l’aborda d’una manera integral i amb perspectiva multidisciplinària. Al departament d’Interior s’ha creat el ‘Programa de Seguretat contra la Violència Masclista’, des del departament de Governació s’ha aprovat un protocol marc d’assetjament sexual i per raó de sexe per al personal de l’administració de la Generalitat. Pel que fa a dotació pressupostària, el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 ha estat l’any 2010 de 132,5 milions d’euros, una xifra que suposa un increment del 283,5% en relació a la inversió realitzada el darrer any de govern de CiU (2003).


També és remarcable la gran tasca duta al terme per l’Institut Català de les Dones: els Serveis d’Informació i Atenció a les dones i els ajuts als ens locals per desenvolupar polítiques de dones (que han augmentat un 100,88% des del 2003). Així mateix, en aquesta legislatura s’ha aprovat la Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes.


Per la seva banda, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha estat pioner en la creació d’un Programa per a l’Equitat de Gènere. El Programa treballa per implantar mesures d’igualtat en el personal del Departament (que inclou els cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers).


Així mateix, la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball (Departament de Treball) ha treballat per a la implantació de mesures d’igualtat a les empreses i en l’àmbit laboral. Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania s’ha aprovat el Pla d’usos del temps, i pel que fa a assumpció de drets, Catalunya és pionera a l’Estat en la creació d’un títol que equipara en drets les famílies monoparentals amb les famílies nombroses. Finalment, pel que fa a les dones de l’àmbit rural, s’ha de destacar que en aquesta legislatura, des del Departament de Treball ,s’ha obert una línia d’ajuts per facilitar l’accés de les dones a la titularitat compartida de les explotacions agràries.


Quines són les propostes d’ICV-EUiA  per a la campanya del 28-N en matèria d’Igualtat?

 Aquestes propostes, per la consecució del que hem anomenat “Per una societat 50/50. Diferents sí, Desiguals no”, les podem resumir en:

Potenciar la formació de les dones en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i garantir l’ocupació femenina als sectors mediambientals i d’energia, com a sectors estratègics i de futur, on la presència de les dones avui és molt minoritària. Cal un Pacte nacional pel repartiment equitatiu del treball i la racionalització del horaris laborals, per tal que dones i homes disposin  de temps per treballar, temps per la família i temps de gaudi personal. El treball domèstic familiar i de cura ha de ser assumit per dones i homes per igual. Així com mesures concretes per equilibrar el nombre de dones o homes en aquelles ocupacions que estiguin molt masculinitzades o feminitzades. S’han de reforçar les inspeccions de treball a les empreses per tal de detectar situacions de discriminació laboral vers les dones i/o incompliments de la llei d’igualtat.


Enfortir l’estat del benestar, fer un Pla Integral contra la feminització de la pobresa, continuar la lluita contra la violència masclista i incloure en totes les polítiques públiques una visió transversal de la igualtat de gènere.


Què li agradaria que s’hagués consolidat en quatre anys de Govern sobre la Igualtat?


Una de les qüestions que consideràvem prioritàries i que realment no s’han pogut aconseguir, malgrat la voluntat política i de treball que hi ha esmerçat  ICV-EUiA, ha estat l’aprovació al Parlament de la “Llei per la Igualtat efectiva entre homes i dones”. Les mesures incloses en el Projecte de llei són pioneres i de tant calat com, per exemple, que les administracions públiques hauran de tenir una representació equilibrada de dones i homes en els seus òrgans de direcció; que la coeducació haurà de ser considerada element fonamental per assolir la igualtat de dones i homes; que els poders públics hauran de dur a terme accions per dinamitzar el teixit associatiu femení; o que les empreses hauran d’incorporar mecanismes per complir amb el principi d’igualtat retributiva de dones i homes.


Malgrat els avenços notoris produïts en els darrers anys, les dades fan palesa una situació encara no normalitzada: les alcaldesses representen només un 12,5% del conjunt de persones titulars de les alcaldies; les professionals que treballen fora de casa dediquen el doble o el triple de temps que els homes a les tasques domèstiques; les dones guanyen, de mitjana, un 28% menys que els homes, i és responsabilitat d’un govern d’esquerres i d’un partit que es reclama feminista com ICV vetllar perquè aquesta desigualtat clarament injusta desaparegui per fi. És per això que ICV-EUiA, ens comprometem a impulsar l’aprovació d’aquesta llei a la propera legislatura.

Compartir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Barcelona: Acte de lliurament del VIII Premi 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

  En col·laboració dels Cinemes Alexandra. Acte de lliurament del VIII Premi 25 de novembre,...

Presentació del llibre de Juana Gallego: Putas de película

El proper 4 de desembre a les 19h al Col·legi de Periodistes de Catalunya hi...

Barcelona: Manifest General: Campanya Plataforma Casa nostra Casa vostra

SIGNA EL MANIFEST GENERAL http://www.casanostracasavostra.cat/signaelmanifest?

...