Dimarts 21 març 2023

Dimarts 21 març 2023

Catalunya: aprovat el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista / La Independent / Notícies gènere

 

El Pla estableix les línies estratègiques i les actuacions per avançar en l’eradicació de la violència masclista fins al 2015,  tal i com estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Des del govern s’assegura que el procés d’elaboració del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista ha estat molt participatiu amb la implicació de tots els departaments relacionats amb l’abordatge de la violència masclista i de diverses institucions implicades en aquesta temàtica.

Tres són els eixos de desenvolupament del Pla: Sensibilització i prevenció; Detecció, atenció i recuperació; i Estructures de coordinació.

En l’àmbit l’objectiu de la sensibilització i prevenció es vol transformar la percepció de la ciutadania per trencar amb les estructures que sustenten totes les formes de violència masclista. S’aposta per reforçar les accions de prevenció de relacions abusives de parelles adreçades a joves i adolescents; augmentar la sensibilització i la implicació de la ciutadania, la dels mitjans de comunicació i dels agents socials i econòmics; i garantir l’acció coeducativa sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries. També es faran accions de treball amb homes per oferir models de masculinitat i feminitat més igualitaris. Entre les diversos programes hi ha “Estimar no fa mal” (adreçat a joves i adolescents); mesures incentivadores en l’àmbit de l’empresa per lluitar contra l’assetjament sexual; prevenció de l’assetjament sexual en l’esport, entre d’altres; i actuacions formatives en diversos àmbits.

Pel que fa a la detecció, atenció i recuperació es vol garantir l’accés i l’exercici dels drets a les dones, adolescents i infants que pateixen violència masclista, promovent la detecció precoç de la violència masclista, fent visibles les situacions de risc, capacitant a professionals i prevenint la revictimització. S’ampliaran i consolidaran els serveis d’atenció i de recuperació de les dones i llurs fills i filles: línia Contra la Violència Masclista (900 900 120); Infància Respon (atenció telefònica a infants i adolescents);i ajuda als Infants i Adolescents (116111). Es consolidará també el servei d’intervenció en cas d’una situació de crisi greu, urgències o serveis substitutoris de la llar. Així com els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), l’accés als serveis i recursos de les dones que exerceixen la prostitució, i el Programa d’Atenció psicològica i tractament de nenes i noies menors d’edat víctimes d’abusos sexuals. Es continuarà desenvolupant el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica del Departament d’Interior, i es treballarà en la prevenció de la revictimització. I, finalment, es continuarà impulsant el Fons de Garantia de Pensions i Prestacions per minimitzar la vulnerabilitat i els riscos de situacions d’exclusió social quan s’ha produït impagament de pensions judicialment reconegudes.

Es desenvoluparan les estructures de coordinació necessàries per complir els protocols i circuits d’intervenció sectorials i/o territorials necessaris en l’abordatge integral de la violència masclista com el Protocol Marc (PM) com a model unificat d’intervenció a Catalunya.

 

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.

També et pot interessar