Saturday 01 April 2023

Saturday 01 April 2023

Editores La Independent
Editores actuals: Tona Gusi, Amada Santos, Diva Criado i Drina Ergueta

Des de l’any 2007, l’Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (AD.XIDPIC.CAT-XIPVG)  ha estat treballant per posar en marxa un projecte innovador: la primera Agència Catalana de Noticies amb Visió de Gènere. El mes de febrer passat es va convocar una reunió amb totes les persones que integren la Xarxa, on el Comitè impulsor de l’Agència hi va  presentaren el desenvolupament del projecte. L’Onze de setembre del 2010, diada nacional de Catalunya, La Independent va activar el portal i va fer el primer enviament de notícies.


L’AD.XIDPIC.CAT-XIPVG la inicien l’any 2005 un grup de dones periodistes i d’altres vinculades a professions relacionades amb la comunicació.  Eren conscients del paper dels mitjans de comunicació en la difusió i reproducció de models de comportament, i de la necessitat de pensar i difondre models no discriminatoris i que fomentin la igualtat. Des del primer moment l’organització va comptar amb un grup destacat de periodistes i comunicadores, però també amb associacions de dones -amb una llarga presència i tradició a Catalunya-, així com amb col·lectius que, des de diferents àmbits, treballen a favor dels drets humans. Recentment, s’hi han afegit  associacions dels nous corrents d’Homes per a la Igualtat. L’AD.XIDPIC.CAT-XIPVG és un espai de trobada, d’intercanvi d’idees i de projectes que aspiren a fer visibles les preocupacions d’aquests col·lectius, els seus objectius, i projectes. La voluntat és de fer-ho a través de models d’informació i de comunicació no androcèntrics i, en conseqüència, més democràtics.

Les tecnologies digitals d’Informació i comunicació (TIC) han estat una peça clau en el funcionament intern de l’AD.XIDPIC.CAT-XIPVG. Són l’eina estratègica dels projectes que impulsa l’associació,  que tenen per objectiu sensibilitzar la ciutadania a través dels mitjans de comunicació (generalistes, locals, del “tercer sector” i alternatius), sobre la perspectiva de gènere.

Actualment, reben els dos enviaments setmanals de La Independent 2000 subscriptors i subscriptores (entre periodistes, mitjans, associacions de dones, ONG, entitats i intitucions) a través d’una llista de correus electrònics. Setmanalemt es fa també un enviament en llengua castellana a les i als periodistes de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere. 

Notícia a btv: agència catalana de notícies amb visió de gènere

Si ens vols acabar de conèixer i saber què fem, consulta els apartat Agència, Produccions i Serveis.