Fèrria oposició a l'avantprojecte de justícia gratuïta de l'Advocacia catalana

Escrit per Diva Criado/La Independent divendres, 18 de gener de 2013 21:42

Imprimeix

Violències

L'avantprojecte de Llei d'assistència jurídica gratuïta, que va aprovar el consell de Ministres recentment i que té entre altres beneficiaris a "les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d'éssers humans" (en els plets que tinguin a veure amb el seu condició de víctimes) i "els menors d'edat i discapacitats psíquics quan siguin víctimes d'abús o maltractament", ha generat una forta oposició del Col·lectiu de l'advocacia catalana que ha expressat el seu ferm rebuig a l'avantprojecte

El Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC), que agrupa tota l'advocacia catalana, considera que no garanteix el pagament ni la retribució digna per als advocats del torn d'ofici, i que la nova Llei no resol els principals problemes derivats de la gestió de la justícia gratuïta, com és l'abonament puntual de les actuacions realitzades pels lletrats, que a Catalunya és el 25% d'advocats en exercici

El President del CICAC, Pedro L. Yúfera, desconfia del finançament de la justícia gratuïta i argumenta que: "amb l'actual limitació dels recursos econòmics i la imposició de taxes abusives, que seran un fre a la interposició de procediments judicials, no queda clar que no siguin els advocats els que tornaran a patir noves retallades per al manteniment de tot el sistema " Diu que:" Tampoc s'adjunta cap memòria econòmica que acrediti la seva viabilitat"

Les i els defensors catalans, rebutgen que s'utilitzi la justícia gratuïta per justificar l'aprovació de la Llei de Taxes, quan en realitat l'avantprojecte segueix deixant sense cobertura a una gran quantitat de ciutadans que veuran obstaculitzat el seu accés a la justícia gratuïta.

Al·leguen que s'ha perdut l'oportunitat de simplificar els tràmits, ja que entenen que s'incrementa la burocràcia i es manté un sistema que duplica les funcions entre els col·legis professionals i l'administració, segons els i les lletrades la nova Llei suporta una: "centralització del sistema i envaeix competències autonòmiques "

Cal anotar que la implantació de la Llei de Taxes que ja està en vigor des de novembre, ha fet més difícil l'accés a la justícia de les dones víctimes de violència masclista, l'avantprojecte de Justícia Gratuïta anunciat amb bombos i platerets per Ruiz-Gallardón a finals del passat any, trigarà molt en posar-se en execució, el que fa més vulnerable la situació de les dones maltractades que vulguin divorciar, pel cost en les taxes que el litigi li generi.