Argentina: Es dupliquen llars encapçalades per dones

Escrit per Redacció CIMAC / La Independent dimarts, 21 de febrer de 2012 10:31

Imprimeix

Vida quotidiana - Maternitat i paternitat

Pateixen major sobrecàrrega laboral i exclusió social 

En 25 anys el nombre de llars encapçalades per dones a Argentina es va duplicar, situació que les deixa en una situació d'àmplia desavantatge social i desigualtat davant el mercat laboral, i les sobrecàrrega de responsabilitats , ha informat la Fundación Observatorio de la Maternidad (OM). 

D'acord amb l'informe "Anuario de la maternidad 2011, madres solas en  Argentina. Dilemas y recursos para hacer frente al trabajo remunerado y al cuidado de los hijos ", al país sud-americà el nombre de famílies constituïdes per matrimoni ha disminuït, mentre que el nombre de mares soles s'ha disparat. 

Segons dades de l'Encuesta Permanente de los Hogares (EPH), basades en l'estudi, del total de llars monoparentals-amb un unica progenitora o un únic progenitor com a cap de família-, 85.9 per cent correspon a una dona. Al 2010 més del 14 per cent de les mares no comptava amb una parella estable. 

Indigència i pobresa

En l'informe  de l' OM es confirma que les llars encapçalades per dones són els que pateixen situacions socioeconòmiques més desfavorables, ja que un 3 per cent de les mares soles són indigents, i gairebé 18 per cent viu en situació de pobresa. 

La investigació va revelar que les mares soles amb fills a càrrec tenen una participació laboral molt superior a les que conviuen amb un cònjuge quotidianament: 8 de cada 10 mares soles estan inserides en el mercat de treball, mentre que només 5 de cada 10 mares casades ho està. 

Per la sobrecàrrega de treball, les mares caps de família només poden obtenir ocupacions informals o temporals, el que implica que no siguin ben remunerades. Tot i obtenir els menors ingressos respecte a altres dones, les mares solteres aporten fins el  86.2 per cent de l'ingrés total de la llar. 

D'acord amb l'OM, ??les famílies monoparentals s'originen principalment com a resultat de la separació o el divorci. Entre les mares es va duplicar la proporció de divorcis: el 1985 el 4.1 per cent de les dones amb fills s'havia separat de la seva parella, mentre que el 2010 el 8 per cent ho va fer. 

La Fundació Observatorio de la Maternidad és un centre d'estudis argentí que té com a missió promoure el valor social de la maternitat, a través de la generació d'informació i del coneixement.

Tags: