Catalunya: El Govern aten a infants i adolescents ambs pares hospitalitzats o aïllats pel coronavirus / La Independent / Notícies Gènere

Escrit per T. G. Redacció La Independent dijous, 26 de març de 2020 13:36

Imprimeix

Infància i Adolescència - Infància i Adolescència

Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa un projecte per atendre els infants i adolescents que tenen els pares hospitalitzats o aïllats pel coronavirus: infants i adolescents de 3 a 18 anys en albergs de la XANASCAT, amb  personal qualificat durant les 24 hores i per a menors de 3 anys família d'acollida.

 

 

Quan les persones adultes d'una familia s'han de quedar aïllats o hospitalitzats durant dies o setmanes i no poden tenir cura dels seus fills i filles o altres menors d'edat al seu càrrec,  l'àrea social dels hospitals i els serveis socials analitzen si es poden quedar amb altres familiars, i  si no és possible l'administració els hi ha de donar atenció integral i temporal a aquests infants i adolescents.

El projecte d'acompanyament que s'està iniciant es fa des del món social i de l'educació en el lleure. 

Per a menors de 3 anys es proporcionarà una família d'acollida prèviament acreditada per l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA). Es vol que els nadons i la quitxalla tinguin un entorn familiar acollidor per suplir temporalment les necessitats de cura, alimentació i afecte mentre duri l'aillament o l'hospitalització de les persones adultes de llurs families. S'opta en ordre per: famílies d'urgència i diagnòstic, famílies acollidores ( en llista d'espera, o ja amb algun infant acollit ). 

Als nens i a les nenes de 3 a 18 anys, se'ls hi proporciona un espai d'oci, d'acompanyament, d'afecte i d'activitats cultuals i educatives mentre no hi hagi cap familiar que pugui cuidar-se'n. Serà en algun dels albergs de la XANASCAT, on els atendrà 24 hores diàries personal qualificat en l'àmbit de l'atenció social i el lleure educatiu. Albergs, que ja són a càrrec d'entitats del tercer sector en l'àmbit de l'educació en el lleure. Les estades seran semblants a les de les colònies i casals d'estiu. Però comptaran també amb eienes més adequades a l'actual situació de confinament: canals de comunicació telemàtica diaria amb els seus familiars i possibilitant espais de repàs escolar i activitats lectives.

 

 

Tags: