Què en pensa... Beatriu Masià. TAMAIA

dissabte, 11 de setembre de 2010 09:04

Imprimeix

Qüestionaris - Societat

Què en pensa... Beatriu Masià. TAMAIA

Salvaguardar els drets humans de les dones

 

 

 

 

 

 

Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

Creiem que és del tot necessària, ja que la informació continua sent molt esbiaixada i els continguts de la informació sexistes. Creiem que és una bona iniciativa, caldrà fer-ne el seguiment.

 


- El país acaba una legislatura. Com la valores des de la perspectiva de gènere?

S'han fet diferents avenços, tot i que queda molt per fer, destacaríem la Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista en positiu i en negatiu les dificultats per aconseguir els recursos econòmics per poder fer tot el desplegament de la llei, especialment amb relació a l'impagament de pensions.

Creiem que no s'ha aconseguit pressionar prou per a una publicitat no sexista.

-         Quins creus que han d'ésser els principals objectius per a la propera legislatura de Catalunya?

La plena integració de la perspectiva de les dones en tots els àmbits. Pressupostos amb perspectiva de gènere. Paritat en càrrecs de decisió de les administracions. Fer efectiu tot el desenvolupament de la Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista.

- Quina reflexió més urgent penses que cal fer en els processos d'igualtat, d'equitat i dels drets humans de les dones al món?

 

Cal reflexionar sobre la millor manera de salvaguardar els drets humans de les dones, més enllà de les directrius internacionals. Cal fer una profunda reflexió sobre si la justícia està garantint els drets de les dones davant les situacions de violència masclista.

Que a l'hora d'aplicar polítiques públiques es tingui en compte la veu de les dones, no només com a consultores, sinó que també en l'àmbit de la presa de decisions.

Que les directius dels Organismes Internacionals siguin d'obligat compliment per als països membres.

 

Beatriu Masià

Tamaia dones contra la violència

Tags: