Millorar l'atenció als parts als centres de salut

Escrit per Carme Catalán Piñol, Secretaria de la Dona de CCOO dijous, 23 d'octubre de 2014 17:54

Imprimeix

Opinió - Opinió: Salut

conc capcalera ombra dona 

 

OPINIÓ

Prevenció i eradicació de la manca de respecte i maltracte durant l'atenció al part en els centres de salut.  Declaració de l’Organització Mundial de la Salut ( OMS)

 

Secretaria Dona CCOO capcaleraL’ Organització Mundial de la Salut acaba de treure una declaració, en la que denúncia practiques discriminatòries i de maltracte en l’atenció al part en els centres de salut, i proposa accions per part dels governs la societat civil per eradicar aquestes pràctiques i garantir l’accés universal a una salut sexual i reproductiva segura, acceptable i de bona qualitat.

El document té 5 parts: Recolzament dels governs i social per definir i valorar el maltracte i la falta de respecte en l’atenció tant en els centres públics com privats de tot el món; Iniciar, recolzar  i mantindre programes dissenyats per millorar la qualitat en l’atenció; Recolzar els drets de la dona a rebre una atenció digna i respectuosa en l’embaràs i part; Es necessari generar dades relacionades amb les practiques respectuoses i irrespectuoses, els sistemes de responsabilitat i el recolzament professional vàlid; i cal involucrar a les parts interessades, incloent  les dones, en els esforços per millorar la qualitat de l’atenció i eliminar les pràctiques ofensives e irrespectuoses.

Saludem el reconeixement per part de l’OMS, de quina és la situació i de que existeixi  un treball en els sentit de valorar molt més del que s’havia fet fins ara la necessitat d’eradicar les males pràctiques en l’atenció. Valorar com maltracte algunes pràctiques pot ser una pas per fer obrir els ulls a algunes institucions. Podríem pensar que aquesta declaració va dirigida exclusivament a països del sud on encara la mortalitat materna e infantil és molt elevada, la utilització de contraceptius molt baixa i la taxa de parts atesos per personal de salut especialitzat molt baixa, seria un greu error, doncs hi ha mancances i situacions de falta de respecte i maltracte a tots els països dits desenvolupats. El  part és el resultat de tot un seguit de situacions socials i atencions mèdiques de la dona des d’abans de l’embaràs, durant l’embaràs i en el moment que és desenvolupa  el acte del part i post-part en  la qualitat dels serveis d’atenció. Aquest declaració tot i posant el pes en el final de procés no oblida com diu en la introducció què “el accés a la contracepció i l’atenció a la salut materna, pot reduir dràsticament els índex globals de morbiditat i mortalitat maternes”.

 

Què és el que passa en el nostre país?

La denúncia de quina és la situació ha estat constant des de fa uns anys per part de diverses organitzacions que hem estat compromeses en aquestes denúncies i en fer propostes de millora de l'atenció. En els informes sobre la salut de les dones que hem  realitzat  des de les Secretaries de la Dona, exposant altes taxes de prematuritat de criatures de baix pes i altes taxes de parts per cesària; no tots aquests dèficits tenen a veure amb l’atenció des dels serveis sanitaris doncs l’embaràs és especialment sensible a  les condicions de treball i de vida i les desigualtats que van augmentar ja en època de creixement econòmic han fet créixer també els malts resultats en la qualitat de l’embaràs i de les criatures.

 

 

 

1990 Taxa morta

   
   

litat

materna/

100.000 neixements vius

2008   Taxa             mortalitat materna/

100.000 n.vius

Utilització contraceptius %

2000-2008

Parts atesos per personal salut especialitzat

397

264

56

67

       

210

91

46

79

       

867

646

18

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula el.laboració pròpia a partir de dades de ONU jeres. “El progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012”

 

 

Una de les agressions més greus que s’han donat els darrers temps ha estat el *' Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, tant en el seu contingut com en les seves possibles conseqüències. Entre elles, destaquem  aquelles derivades de la pèrdua d’universalitat en el dret a l’assistència sanitària de cobertura pública. A Catalunya s’han aplicat mesures, a partir de la Instrucció 10/2012, de 30 d’agost, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut (SNS), sota l’aparent objectiu de mantenir la universalitat de l’assistència i que ha significat diferents tipus de cobertura segons les característiques de les persones. L’atenció a salut sexual i reproductiva és una atenció especialitzada i en principi solament hi tenen dret les dones estrangeres amb més d’un any de tarjeta sanitària malgrat que la Llei d’estragèria diu que hi tenen dret. L’existència de dos marcs normatius que porten a diverses disfuncions, com per exemple que a Catalunya s’exigeixi l’empadronament a menors i embarassades.

La  Falta  de supervisió del Departament de Salut sobre els centres de la xarxa assistencial, cosa que porta a una disparitat de criteris per part dels diferents proveïdors que pot arribar fins a la instauració de pràctiques irregulars, com per exemple anunciar el cobrament per assistència en urgències abans que aquesta es produeixi. Aquí s’ha donat casos de cobrar per l’atenció als centres de Salut Sexual i Reproductiva, Atenció d’embarassades a Urgències.

També hi ha altres organitzacions socials, de dones i  de professionals a Catalunya que estan treballant per denunciar i  millorar aquestes condicions, la majoria formen part de la Xarxa de dones per la salut. com l’Associació Dona- llum, l'Associació Catalana de llevadores, Titania, Alba- Lactància Materna, entre altres.

 

*CCOO Informes salut dones . 2009- 2014  Secretaria Polítiques socials, S. Dona i Salut laboral J Canals J., Tua T., Catalán C., Espinosa S., Fernadez L., Menendez M., Moreno N.,  

*' Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions,

Tags: