Educar en base a la igualtat

Written by Montserrat Puig Badal, Coordinadora del projecte Trenquem el Silenci Thursday, 17 January 2013 13:21

Print

Equality - Equality

There are no translations available.

 Projecte 'Trenquem el Silenci' de bones pràctiques coeducatives,
de la Plataforma unitària Contra les Violències de Gènere

logo_trenquem_reduit Logo2lila

El projecte Trenquem el Silenci es va iniciar l’any 2008. Està adreçat als centres educatius i de lleure de Catalunya, així com als col·lectius que s’hi troben implicats: famílies, personal docent, monitors/es i alumnat.

Amb les activitats realitzades l’any 2012, es va assolir la xifra de 2.461 persones beneficiàries directes, i a través de les activitats de sensibilització al carrer i actes solidaris, es va arribar a unes 5.000 persones de manera indirecta. D'aquesta manera, un ampli col·lectiu s’ha apropat al projecte Trenquem el Silenci i s'ha conscienciat sobre la necessitat de realitzar aquestes accions de prevenció de la violència masclista. Trenquem el Silenci es fa amb l'ajut de la Plataforma unitària Contra les Violències de Gènere (PCVG), que és qui en controla la seva execució.


Concert Solidari
Per continuar endavant amb aquest projecte, la PCVG organitza un concert solidari, a càrrec de l'Orquestra de Cambra Salvador Ribas. L'esdeveniment tindrà lloc el 25 de gener, a les 21 hores, a l'Església del Pi. L'objectiu del concert és ajudar a impulsar les activitats que es volen fer durant l'any 2013 dins el programa Trenquem el Silenci.

orquestra_Orquestra de Cambra Salvador Ribas

La Plataforma unitària Contra les Violències de Gènere sempre ha considerat primordial dur a terme una tasca preventiva i de conscienciació als tres nivells de col·lectius implicats: famílies, personal docent i de monitoratge (com a agents socialitzadors i transmissors de valors) i l’alumnat de Catalunya. Amb aquests col·lectius s'identifiquen quines són les seves necessitats i demandes, i es procura conèixer com viuen el tema de la violència de gènere als centres educatius i de lleure. Per poder fer un treball conjunt de prevenció, la implicació dels centres resulta imprescindible ja que, quan més aviat es comenci a actuar, més fàcil és que es deixin de veure com quelcom natural les conductes masclistes i la violència vers les dones.


Participació de pares i centres de lleure
Tanmateix el treball amb les AMPA és molt important ja que son nombrosos els pares i mares que volen tenir informació sobre la problemàtica de la violència de gènere per tal d’educar en la prevenció, saber detectar-la i com poder actuar si es produeix el cas, a més d’estar assabentats dels recursos públics existents.

Pel que fa a l’àmbit de l’educació en el lleure -en col·lectius com ara esplais o centres esportius- s’ha de treballar impulsant aquest enfocament coeducatiu i oferir els tallers i xerrades recollits en el projecte. Sovint la formació dels professionals del lleure passa per alt aquests aspectes de la violència contra les dones, tot i que hi ha molts joves que passen una part important del seu temps lliure en aquests àmbits. Això afecta tant als qui en son usuaris, com als qui exerceixen com a monitors/es o entrenadors/es.


Una pas endavant
L’experiència acumulada durant aquests anys en nombrosos centres on ja s’han fet bones pràctiques coeducatives, demostra que el fet de treballar la identitat de gènere pot començar a canviar aquesta masculinitat tradicional, que tan incrustada està en la nostra societat, donant un referent per caminar cap unes relacions igualitàries. I són aquests resultats els queconfirmen la necessitat de mantenir i ampliar les activitats del programa Trenquem el Silenci per tal d'arribar a un col·lectiu encara més ampli.

El seguiment i assessorament tècnic que fa la PCVG al programa Trenquem el Silenci se centra en els continguts, logística i activitats que duen a terme. Pel que fa als continguts, abans d’introduir noves activitats al projecte, la PCVG les controla a través de la valoració i aprovació per part de la comissió. La plataforma també procura un coneixement previ de les necessitats logístiques i posteriorment avalúa el correcte funcionament de les mateixes. I, finalment, personal tècnic de la PCVG assisteix -de manera aleatòria- a algunes sessions de les activitats que s’executen en els centres educatius o de lleure per poder aportar millores a la gestió d'aquestes.

concentracio_baixaUn dels darrers actes que ha fet la PCVG va ser aquesta concetració, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, durant els dies previs
al Nadal. Membres del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya van llegir un manifest i van lliurar a les persones assistents
un lot de regals no sexistes sota el lema "Aquest Nadal, regaleu igualtat!"/ Foto: PCVG

Tags: