Què en pensa... Imma Moraleda. PSC

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Qüestionaris - Partits Polítics

Què en pensa... Imma Moraleda. PSC

La igualtat de gènere ha estat a l’agenda política del govern

 

 

 

 

 

- Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

La Llei d’igualtat entre homes i dones fa esment a l’Agència EFE, amb la que la ministra d’Igualtat, Bibiana Aído, acaba de signar un conveni. És molt important, que la que crec que és, la major agència de notícies les faci amb visió de gènere, amb visió no sexista i crec que per aconseguir-ho el primer que s'ha d’eradicar és el tractament de la violència masclista com si fos quelcom amb el que es pot mercadejar, com si fossin notícies que no afecten la vida quotidiana de les persones i que agreugen les diferències entre dones i homes que encara existeixen en els estereotips que els mitjans de comunicació transmeten. Així doncs felicito també la iniciativa de La Independent.

 

- El país acaba una legislatura. Com la valores des de la perspectiva de gènere?

Per primer cop la igualtat de gènere ha estat a l’agenda política del govern de Catalunya. Hem fet un gran salt endavant, amb el mateix impuls que també s’ha fet per part del Govern central. Hem desplegat la Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista duplicant els recursos destinats a atendre les dones víctimes d’aquesta xacra social, hem creat una Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball que ha donat suport a més de 400 empreses per a l’elaboració de plans d’igualtat i ha ajudat a millorar la presència de dones en sectors molt masculinitzats i en àmbits de presa de decisió. I ara acabem d’aprovar el projecte de Llei d’igualtat catalana que, un cop aprovada, farà, entre d’altres, que les Administracions públiques hagin de tenir una presència equilibrada d’homes i de dones en els seu òrgans de direcció.

 

- Quins creus que han d'ésser els principals objectius per a la propera legislatura de Catalunya?

Ens hem dotat per fi dels instruments legislatius necessaris: ara hem de fer efectius els mandats, hem de fer polítiques actives per a la conciliació de la vida personal i laboral, hem d’ajudar a entendre a les empreses que fer polítiques d’igualtat és guanyar competitivitat, hem d’ajudar a fer entendre als homes que les polítiques de conciliació també milloraran la seva qualitat de vida. Hem de fer polítiques socials que trenquin els factors de desigualtat de les dones i afinar la lluita contra la violència masclista en totes les seves formes. Hem de posar a l’abast de totes les dones elements de millora per a la seva gestió del temps, millorar substancialment l’oferta de serveis per a l’etapa 0-3 i treballar amb els agents socials per la flexibilitat dels horaris laborals són qüestions cabdals. Cal assolir una participació de les dones a l’empresa i al sector públic proporcionada, amb relació al seu nombre i a les seves capacitats.

 

- Quina reflexió més urgent penses que cal fer en els processos d'igualtat, d'equitat i dels drets humans de les dones al món?

Des del socialisme creiem que per aconseguir que els drets de les dones siguin considerats sempre i arreu com els drets humans que són i avançar en la lluita contra totes aquelles pràctiques i creences que els vulneren (l’explotació sexual de les dones, les lapidacions, les ablacions, etc.), hem de treballar per una participació equilibrada d’homes i de dones en tots els espais de presa de decisions, no només en l’àmbit polític, sinó també en l’àmbit financer i econòmic i en l’àmbit privat.

 

 

Imma Moraleda

Secretària de Polítiques de les Dones del PSC