Les dones són minoria en totes les informacions

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Media - ICT - Media - ICT

There are no translations available.

 

Breve

 El Consell Nacional de les Dones de Catalunya insta visibilitzar les dones en la seva màxima diversitat

Les opinions de les dones són ignorades sistemàticament en els mitjans de comunicació, en els quals la societat conforma les seves opinions.

Aquestes dades sorgeixen d'un recent recompte en 21 mitjans, entre ells quatre diaris de tirada nacional a Espanya, en els quals el 77 per cent dels articles estan signats per homes.

A més, de cada 10 persones que opinen en les tertúlies de la ràdio pública en aquest país, sis o set són homes, i en la privada, 3 de cada 4 són també homes, raó per la qual el Consell Nacional de les Dones de Catalunya ha fet una Declaració perquè en el 62 període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, a l'ONU al març pròxim, s'apliquin mesures urgents.

"La discriminació és flagrant i suposa una forma més de violència simbòlica contra les dones", afirma la Declaració, i afegeix que aquesta participació desproporcionada permet que la veu autoritzada segueixi sent la masculina, en uns mitjans en els quals només destaquen les dones amb informacions relacionades amb el crim i la violència, que representen el 51 per cent del total en aquest tipus de notícies.

A nivell global, un monitoratge en 114 països, realitzat el 2015, va mostrar un estancament en la participació de les dones en els mitjans de premsa escrita, ràdio i televisió, on les dones són protagonistes de la informació únicament en un 24 per cent, xifra que arriba al 26 per cent en els mitjans digitals (online i Twitter).

Així mateix, el percentatge de notes informatives realitzades per dones es manté des de 2005 en un 37 per cent i tampoc s'han produït canvis en la proporció de notícies que qüestionen els estereotips de gènere, que el 2015 van significar un irrisori 4 per cent del total de les informacions analitzades.

La franja d'edat de les dones també juga un paper en la seva contra, ja que el cent per cent de les presentadores de notícies a la televisió tenen entre 35 i 49 anys al país ibèric, mentre que el 97 per cent dels homes en aquesta posició tenen entre 50 i 64 anys.

Això són els resultats de la investigació del col·lectiu #On són les dones, que en l'últim any es va dedicar a comptabilitzar el paper que han jugat les dones en els mitjans de comunicació.

Aquest col·lectiu va comprovar que la suma de les opinions expressades per les dones articulistes i tertulianes (comentaristes de mitjans electrònics) no van arribar a representar en l'últim any ni una quarta part dels espais d'opinió.

Per la seva banda, l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) va presentar el seu últim estudi, el qual va ser citat en la Declaració i que amb base en una àmplia mostra de la premsa escrita i diaris digitals va llançar que el 64 per cent d'aquests mitjans estan dirigits per homes, enfront d'un 27 per cent per dones, un 1 per cent coordinat per homes / dones i un 8 per cent, per equips tècnics on sobresurten en nombre els homes.

El repartiment en els mitjans públics és el següent: 52 per cent homes, 33 per cent dones, 1 per cent mixt i un 14 per cent d'equips tècnics, en tant que en els privats, el 71 per cent són homes, 23 per cent dones, 1 per cent mixt, i un 4 per cent d'equips tècnics o consells de redacció.

La Declaració considera que encara les dones estan lluny d'una representació equilibrada on tots dos sexes no haurien de representar ni menys del 40 per cent ni més del 60 per cent.

En la seva opinió, la reduïda representació femenina en els mitjans de comunicació permet seguir perpetuant i propagant la cultura dominant amb estereotips que subvaloren a les dones, quan haurien d'estar-se proposant altres veus i valors que ajudin a superar i canviar les desigualtats en les estructures socials i mentals de les persones.

Per això, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya insta en la seva Declaració al Govern espanyol ia les empreses de comunicació a visibilitzar les dones en la seva màxima diversitat, fer aportacions en tots els àmbits per propiciar una imatge equilibrada i no estereotipada de les dones en els mitjans, així com promocionar totes les eines i bones pràctiques existents per garantir una presència paritària en aquests mitjans, entre d'altres.