Catalunya: Projecte de convivència abans de tres anys en totes les escoles / La independent / Notícies gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Infància i Adolescència - Infància i Adolescència

El Govern facilitarà que tots els centres educatius de Catalunya puguin comptar amb un projecte de convivència abans de tres anys. L’objectiu és que els centres disposin d’un instrument que faciliti la convivència i doni coherència a les diferents accions que es realitzen per millorar el clima escolar.

 

 

foto

El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres l’aplicació informàtica per elaborar el projecte, i també els recursos formatius i d’assessorament necessaris

El Govern ha analitzat l’estat de la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius de Catalunya. D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya hauran d’implementar un projecte de convivència abans de tres anys, en cas que no en disposin.

Cada centre haurà d’elaborar aquest projecte tenint en compte les seves necessitats i especificitats. És per això que el Departament d’Ensenyament posa a la disposició dels centres una aplicació informàtica amb instruments de diagnosi, que els ajudi a detectar els seus punts forts i febles, i amb orientacions i recursos per elaborar el projecte. Així mateix  el Departament facilitarà als centres els recursos formatius i l’assessorament necessaris.

El Projecte de Convivència, que és responsabilitat de la direcció del centre, forma part del Projecte Educatiu del Centre i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com les mesures i actuacions d’intervenció educativa. Reflecteix doncs les accions que els centres desenvolupen per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, ha de donar resposta a uns objectius generals: assegurar i garantir la participació de tota la comunitat educativa, ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món, potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat, fomentar la mediació escolar, la cultura del diàleg, de la pau i la no-violència.