Catalunya - Internacional: Nova York. 61 Sessió de la Comissió Jurídica i Social de la Dona (CSW), de les Nacions Unides / La Independent / Notícies gènere

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Teresa M. Pitarch, presidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), òrgan de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones (ICD) que integra 382 entitats, ha donat a conèixer en el marc de la 61 Sessió de la Comissió Jurídica i Social de la Dona (CSW), de les Nacions Unides, l'Observatori d'Igualtat de Gènere de Catalunya per impulsar noves mesures i avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes d'acord amb la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes. La 61CSW es desenvolupa a Nova York amb el tema 'L'apoderament econòmic de les dones en el canviant món del treball'.

  

xx

 

L'Observatori de la Igualtat de Gènere actua com a òrgan consultiu del Govern de Catalunya i es constitueix com una eina al servei del CNDC per promoure la igualtat i la promoció de les dones en diferents àmbits: polític, social, cultural, laboral i educatiu.

La presidenta ha deixat palesa la necessitat de disposar d'indicadors que permetin conèixer la situació de les dones i de les nenes a Catalunya i ajudin a direccionar les polítiques per tal d'implementar les mesures adients d'acord amb l'Agenda 2030. Pitarch ha manifestat que "el CNDC està implementant els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment el 5, a l'agenda local catalana".

En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat l'Indicador d'Igualtat de Gènere a Catalunya que està format per 22 indicadors diferents amb el propòsit de mesurar la desigualtat de gènere en l'àmbit socioeconòmic, de benestar i de representació institucional.

També s'han presentat els resultats de l'estudi que l'Institut Català de les Dones i l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona realitzat sobre la quantificació econòmica del treball domèstic i de cura de llar no remunerat a Catalunya, per tal de quantificar-lo en termes del PIB. L'estudi posa en valor un conjunt de tasques de cura de la llar i la família que dins del mercat laboral tenen un valor econòmic i subratlla la importància de la desigualtat en la distribució d'aquestes tasques no remunerades entre homes i dones, i els efectes que representen per a la situació econòmica de les dones.

En aquest acte s'han analitzat les oportunitats i els desafiaments de l'apoderament econòmic de les dones i s'han debatut polítiques i mesures per abordar la desigualtat i els desequilibris entre gèneres en el món del treball. La transformació del món laboral de les dones exigeix eliminar les barreres estructurals i les lleis i normes socials discriminatòries per aconseguir la igualtat d'oportunitats i els resultats econòmics a fi d'assegurar que ningú quedi enrere.

Hi han intervingut la presidenta del CNDC, Teresa M. Pitarch, la presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE), Núria Lao, la seva directora, Anna Mercadé i una de les seves conselleres delegades i directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç, Carme Poveda.

La CSW és un òrgan mundial de formulació de polítiques dedicat exclusivament a la promoció de la igualtat d'oportunitats i l'apoderament de les dones. Cada any, es reuneixen representants dels estats membres, entitats de l'ONU i organitzacions no governamentals consultives, com n'és el CNDC, per analitzar els progressos i concretar els reptes de les polítiques de dones.