Catalunya: 10.016 trucades d'auxili per violència masclista el 2017 / La Independent / Notícies gènere

La Línia 900900120 que l'Institut Català de les Dones (ICD) posa a DISPOSICIÓ de les que viuen en situació de violència masclista va atendre un total de 10.016 trucades l'any passat. Aquesta xifra significa que es van atendre una mitjana de 835 trucades mensuals i entre 27 i 28 d'ajuda diària.

 

línea violencia

 

L'anàlisi realitzat assenyala que les dades també revelen que el 58,16 per cent de les dones que van ser ateses són mares amb criatures vivint en el mateix nucli familiar on es produeix la violencia masclista.

La presidenta de l'ICD, Teresa M. Pitarch, va dir que "les dades de les atencions a les dones en situació de violència masclista que han fet trucades d'auxili ens ajuden a visibilitzar un aspecte ocult d'una realitat que pateixen moltes dones i que també passa en el seu entorn immediat, del qual només s'acostuma a parlar quan es produeix un cas d'assassinat ".

Les dones que atenen el servei tenen majoritàriament entre 31 i 40 anys i representen un 38%, mentre que les dones compreses entre 41 i 50 anys són el 27%. El grup de dones joves, d'entre 18 i 31 anys, arriben a representar el 17%.
La Línia 900900120 és un servei confidencial, l'atenció és gratuïta i permanent tots els dies de l'any.