Salutació del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

 

En les nostres societats moltes vegades no es veu la diversitat com una cosa enriquidora.
El diferent és l’enemic. L
a Independent serà un estri clau per treballar per la igualtat
–i especialment per la igualtat de gènere–
en els mitjans de comunicació en llengua catalana.

 

..  

La diversitat, a qualsevol nivell, és enriquidora. Sense els matisos que comporta aquesta diversitat, la democràcia i els drets i els deures que se’n deriven podrien perdre el seu veritable sentit. És per això que les societats reconegudes com a més avançades han pogut progressar: perquè han après a llegir i a interpretar la realitat des de l’aportació de mirades singulars que configuren els canvis successius en el pla social, cultural i polític.

 

El projecte de La Independent, com a agència de notícies amb visió de gènere, incideix en aquesta diversitat i en una mirada informativa pròpia. Un punt de vista que vol consolidar i aprofundir, de cara a la segona dècada del segle xxi, tot el que aquests anys i els del segle anterior han significat per a l’emancipació individual i el reconeixement social de les dones i la seva plena incorporació al conjunt de sectors d’activitat.

 
   

La societat en xarxa en què vivim permet incorporar, amb renovada eficàcia, aquesta visió de gènere i els continguts informatius que genera a diverses experiències d’arreu d’Europa i del món. Fins i tot en les regions del planeta on els drets humans i els drets democràtics elementals són negligits, o no són prou respectats, és possible fer efectiu aquest intercanvi i obrir nous camins de progrés i de cooperació. I és important fer-ho des de Catalunya i elaborar-ho en català com a reflex del respecte per la nostra singularitat compartida, del nostre potencial comunicatiu i cultural i de l’ambició que ens ha de distingir com a país.

 

Em plau saludar les periodistes que han posat en marxa La Independent i desitjar que ben aviat participin en la provisió d’unes visions de gènere que vagin més enllà de les reaccions i les respostes a situacions de discriminació que continuen existint a molts nivells. Sense guanyar la batalla de l’assumpció positiva de la diversitat –i no solament pel que fa al gènere– no podrem propiciar una societat més solidària ni un món més lliure on inventar noves utopies de futur.

 

 

Joan Manuel Tresserras
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
Generalitat de Catalunya