Catalunya: El Govern crea una Comissió que coordinarà les matèries LGBTI / La Independent / Notícies gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Identitats de gènere - Legislació

L'objectiu principal d'aquesta comissió és desenvolupar i garantir els drets de les persones LGBTI i evitar-los situacions de discriminació i violència. Aquesta comissió interdepartamental s'emmarca en el desplegament de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 

 

th

El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental que s'encarregarà de coordinar i planificar l'acció transversal de les polítiques que du a terme la Generalitat en matèria LGBTI.

La creació d'aquest òrgan s'emmarca en el desplegament de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L'objectiu principal d'aquesta norma, aprovada l'octubre de 2014, és desenvolupar i garantir els drets de les persones LGBTI i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya es pot viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. En aquest sentit, la norma fixa que el Govern ha d'impulsar la planificació d'actuacions en cada àmbit departamental i alhora ha de garantir els mecanismes de coordinació entre departaments de la Generalitat competents en la matèria, perquè duguin a terme les polítiques públiques i apliquin els principis establerts per la llei.

La Comissió Interdepartamental està adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la persona titular del qual n'ocupa la presidència. La vicepresidenta serà exercida per la persona titular de la Direcció General d'Igualtat i representants de cadascun dels departaments de la Generalitat n'ocuparan les vocalies. També formarà part de la Comissió una persona assessora en matèria de no discriminació de les persones LGBTI.

A banda de coordinar i col·laborar amb els departaments, correspon a la Comissió impulsar una planificació interdepartamental que inclogui els objectius, la programació d'actuacions, l'avaluació dels resultats obtinguts i la formulació de propostes de millora, així com avaluar la implementació de les propostes que s'acordin dins la Comissió, proposades pel Consell Nacional LGBTI.