Noció de violència de gènere, més enllà de les agressions de parella

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Violències

  images de violencia de género RTV

 

El passat 25 d'octubre la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats, va aprovar per unanimitat l'ampliació de la noció de violència de gènere, a les agressions fora de la parella, així com a les menors d'edat, entre d'altres delictes com l'agressió sexual o la tracta

La modificació de la Llei Integral de Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere, plantejada inicialment, pel grup parlamentari de Podem, està dissenyada per adequar-se, a la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la Dona (CEDAW, per seves sigles en anglès) aprovada per Nacions Unides el 1979, confirmada en 187 països, i ratificada per Espanya el 2001.

La convenció exigeix als estats membres, no solament que no discriminin, sinó que, modifiquin el paper tradicional d'homes i dones en la societat, i en la família i, prenguin constantment mesures per eliminar la discriminació.

Per l'anterior, la mesura transaccional adoptada, ha sortit amb la intenció de sol·licitar al govern que s'avaluïn els dotze anys de vigència de la Llei sobre Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, es valorin i analitzin els recursos públics i l'impacte que ha tingut la Llei des de la seva aprovació en el 2004, i per actualitzar-la i millorar-la. En ella participaran totes les comunitats autònomes i les organitzacions de suport a les víctimes.

La mesura aprovada, també es planteja per desenvolupar un protocol d'actuació integral davant la mutilació genital, que garanteixi una major protecció a dones i nenes que la pateixin, per a això, han d'estar implicades, les forces i cossos de seguretat de l'estat, els serveis socials, la justícia, l'administració sanitària, el ministeri fiscal, els serveis socials i els organismes d'igualtat, a més de les representants de les víctimes, associacions, ONG i mediadors.

La proposta de podem, no de Llei, que va ser acollida per tots els grups parlamentaris, demana que es faci un informe sobre la valoració de necessitats i els criteris de distribució dels recursos pressupostaris destinats contra la violència de gènere entre les comunitats autònomes. L'informe s'ha de presentar per a un debat en la Comissió en un termini de tres mesos.

A més els grups sol·liciten que es citi el ple de l'Observatori Estatal de Violència de Gènere, i que s'inclogui en l'ordre del dia, la revisió de les mesures implantades per l'Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les empreses 2014-2020, en matèria de prevenció de violència de gènere i d'igualtat d'oportunitats.

La mesura resulta interessant, ja que, si bé, en matèria de violència de gènere, l'Estat esoanyol és un referent universal, la realitat continua entestada a demostrar que no basten les lleis per canviar les estructures polítiques i les debilitats que la Llei té en la seva aplicació pràctica; la necessitat de reformar alguns aspectes processals que dificulten l'adequada protecció i la manca de recursos pressupostaris destinats a la prevenció, sensibilització i assistència de les víctimes, continua sent deficien.