Catalunya: Reconstrucció de clítoris per mutilació genital a la salut pública / La Independent / Noticies genere

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirCorreo

Salud - Salud sexual y reproductiva

No hay traducción disponible

La salut pública catalana oferirà la reconstrucció de clítoris a les dones que han sofert la mutilació genital femenina, ja que es tracta de una violació dels drets humans, i en concret dels drets humans de les nenes i les dones.

 

 

mutila

Es calcula que avui dia hi ha uns 125 milions de nenes i dones mutilades a 29 països d’Àfrica i Orient Mitjà i que es practica a les nenes en algun moment de les seves vides entre la infància i l’adolescència.

La mutilació genital femenina (MGF) és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nenes, i és alhora una de les màximes manifestacions de violència masclista. La MGF comprèn tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins.

La pràctica de la MGF reflecteix una desigualtat de gènere molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació de les dones. És practicada majoritàriament en menors i constitueix també una violació dels drets de l'infant. Així mateix, viola els drets a la salut i els drets sexuals i reproductius, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmesa a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort.

Davant d’aquesta situación, el Departament de Salut, el Departament de Benestar Social i Família i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament han treballat conjuntament perquè la sanitat pública catalana pugui portar a terme la reconstrucció del clítoris a les dones i nenes residents a Catalunya que han patit la MGF.

Per rebre aquest tractament, les dones residents a Catalunya afectades per la MGF hauran de dirigir-se al Centre d’Atenció Primària (CAP) que els correspongui per zona. Aquells CAP que disposin d’unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) atendran directament les dones que han patit la MGF perquè siguin derivades a l’hospital públic autoritzat per a fer la intervenció quirúrgica. En els CAP sense unitat ASSIR, es derivarà la usuària al centre més proper.

Una unitat mixta de professionals de ginecologia i cirurgia plàstica serà l’encarregada de dur a terme la intervenció, que té un abast fonamentalment anatòmic i funcional, si bé no es pot garantir la plena recuperació de la sensibilitat a la zona afectada. Les despeses derivades de l’operació seran assumides pel sistema sanitari públic català.

 

 

mutila33