CSW59 ECOSOC per les dones

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Apoderament i Lideratge - Social organizations

There are no translations available.

   CSW59 FINAL 675px landing page-01

 
ECOSOC es compromet a incorporar el tema de dones en el post 2015

No hi haurà desenvolupament sense les dones, res del que es faci a partir de 2015 pel millorament humà i econòmic serà reeixit si no s'incorpora la comprensió i el compromís que faci justícia i promogui el desenvolupament femení a tot el món.


Això s'ha de fer per ètica i per raons econòmiques, així ho van reconèixer cinc de les principals dependències del Consell Econòmic i Social de l'ONU (ECOSOC per les sigles en anglès), durant l'última taula rodona d'alt nivell en el marc de la 59 sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW59) que va avaluar el compliment de la Plataforma de Beijing acordada a la Xina fa 20 anys.

Les dependències de ECOSOC es van comprometre a treballar de la mà de la CSW, accelerar els seus compromisos a favor d'incorporar la perspectiva de gènere en les seves accions i valorar les aportacions de les dones al desenvolupament.

Aquest fet va ser qualificat durant la discussió, per Marcela Eternod, secretària executiva de l'Instituto Nacional de las Mujeres de México (Inmujeres), com de gran importància per continuar avançant en la igualtat real i la justícia a les dones.

El valor del compromís de la ECOSOC podria significar un canvi més ràpid per abatre la discriminació femenina i totes les seves conseqüències: es tracta de reconèixer que no s'ha fet prou, va dir el seu president, l'ambaixador austríac, Martin Sajdik i de seguida es van comprometre les comissions de Població i Desenvolupament, de Desenvolupament Social, del Crim i Prevenció del Delicte, Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament i el Fórum Permanent d'Asumptes Indígenes.

Accelerar l'atenció a problemes com el de la violència contra les dones, la trata, on les víctimes en un 70 per cent són dones, segons ha destacat Bente Angell-Hansen, responsable de la Comissió sobre el Crim i la Prevenció del Delicte, mostren la urgència que les dones es beneficiïn de l'imperi del dret, davant pendents substantius.

La decisió d'ECOSOC és de la major importància, considerant que aquest òrgan s'ocupa dels problemes econòmics, socials i ambientals del món: té una àmplia responsabilitat respecte del 70% aproximadament dels recursos humans i financers de tot el sistema de les Nacions Unides, inclosos 14 organismes especialitzats, 9 comissions orgàniques i cinc comissions regionals.

S'entén que hi haurà una nova força i suport a la CSW, i podria significar un canvi transcendent en els propers anys. El compromís d'aplicar una visió de gènere per al procés del post 2015, a més, respon a una de les més grans inquietuds manifestades per aquest període d'avaluació de la Plataforma de Beijing, on es va clarificar que no hi va haver prou inversió per empènyer l'avanç de les dones, i es van identificar importants llacunes, principalment, de caràcter ideològic en països que encara s'oposen a reconèixer plenament els drets humans de les dones.

Tal i com ho va plantejar la responsable de la Comissió del Crim i Prevenció del Delicte, les altres comissions van descriure el que han fet en matèria de gènere, però van reconèixer que hi ha importants buits.

La mexicana Victòria Romero, vicepresidenta de la Comissió de Ciència i Tecnologia, va afirmar que estem en una greu omissió en no aprofitar el desenvolupament de la ciència, la tecnologia, com ara la connectivitat global que podria fer avançar a les dones, però no s'aprofita encara.

Després va dir que és hora d'aprofitar les oportunitats en el post 2015, i va cridar a canalitzar esforços lligats als mandats de la Plataforma de Beijing, per reequilibrar el món.

Es va destacar en aquest fòrum la urgència d'implantar a tot el món un sistema judicial sensible al gènere, on no només hi hagi plena participació de les dones, sinó beneficis clars davant problemes urgents i fites desitjables com eliminar la violència de gènere i prevenir els delictes contra les dones, assegurar una vida sense crim per a nenes i dones, resoldre normes de bon tracte a les presoneres, atendre els problemes juvenils i enfrontar la migració amb accions de justícia i no discriminatòries.

El president d'ECOSOC, va afirmar que es redoblaran els esforços, encara que va recordar que les comissions ja han fet un treball des de la perspectiva de gènere, però es necessita treballar més coordinadament amb totes les agències de l'ONU, amb els països membres i amb la societat civil.