Es crea a Uruguai el Consell per a la Igualtat de Gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

  siluetas-de-personas-vectores 21-728
 
Foto:redactarmejor.blogspot.com
 
 
Creacio  de mecanismes de participació que articulin organitzacions de la societat civil, actors polítics i municipis en relació a la igualtat de gènere Impulsat per Cotidiano Mujer, CIRE i CNS Dones.
 
Cotidiano Mujer, CIRE i CNS, són entitats de dones que impulsen davant la Intendència Municipal de Montevideo, i en el marc del 3er Pla d'Igualtat, la creació d'un mecanisme de participació que articuli organitzacions de la societat civil, actors polítics i els municipis en relació a la igualtat de gènere.
 
Aquest 8 de desembre, s'ha aprovat la creació d'un Consell per a la Igualtat de Gènere com un espai de participació, diàleg, monitoratge i articulació de les diferents expressions socials i polítiques del Departament amb vista a consolidar polítiques d'igualtat de gènere de Montevideo.
 
El Consell nodrirà la política departamental amb les prioritats de l'agenda de la societat civil en matèria d'igualtat de gènere i alhora aportarà informació referent al grau d'avanç de les polítiques departamentals de gènere a la societat civil, perquè aquesta pugui exercir el seu rol de vetlla social.
 
Entre altres funcions participarà en l'elaboració del Pla anual de treball del govern departamental en el marc de les directrius del 3er Pla i subsegüents i realitzarà el seguiment i avaluació de la seva execució i podrà articular iniciatives i propostes presentades per la societat civil cara a facilitar una  major participació i visibilització de les accions prioritzades per a l'execució de l'esmentat Pla,  procurant mantenir una relació fluida i transparent amb totes les organitzacions de la societat civil, estimulant així la integració d'altres col·lectius compromesos amb les polítiques de gènere a Montevideo.