Adolescència, Gènere i situacions de risc

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Opinió - Opinió: Infància i Adolescència

Fina Rubio 1

 

OPINIÓ

Si bé recentment existeix una interès creixent sobre la realitat dels nois i de les noies adolescents en relació als rols i els estereotips de gènere, així com la seva percepció i experiències entorn la violència masclista, continua havent-hi certes realitats dins d’aquest col·lectiu que segueixen invisibles. 

Un exemple d’aquesta invisibilitat és la realitat de les noies tutelades.

Les noies joves que viuen en centres tutelats sota la responsabilitat legal de l’administració pública són un grup altament vulnerable, ja que es troben en una posició en la qual interseccionen diversos factors que poden generar situacions de discriminació i violència, tals com el gènere, l’edat, la situació de desemparament i l’internament.

Diversos estudis d’abast internacional mostren que un percentatge important d’aquestes noies han patit violència. A més, les recerques també apunten a que els rols de gènere tradicionals són generalitzats i persistents entre elles, fet que pot conduir a futures situacions de violència en un moment clau en el desenvolupament sexual i emocional de les noies.

Des de SURT hem portat a terme un projecte, EmpoweringCare, finançat per la Comissió Europea amb el qual hem volgut aprofundir sobre la situació d’aquestes noies, entre 14 i 18 anys, i les seves experiències vers situacions de violència.

A banda de la realitat de les noies tutelades, existeixen altres joves en situació de risc sobre les quals també seria necessari posar especial èmfasi i treballar de forma exhaustiva temes relacionats amb la sensibilització de gènere, la prevenció de la violència masclista i l’apoderament.

Amb l’objectiu de conèixer quina és la realitat dels nois i les noies adolescents en situació de risc i com s’està intervenint per la seva recuperació des d’una perspectiva de gènere i empoderadora, el dia 12 de desembre organitzem la jornada “Adolescència, gènere i risc: de la recerca a la intervenció”.

Per una banda, la jornada facilitarà l’espai per portar a terme una reflexió teòrica i des de la recerca sobre la construcció de les identitats de gènere i l’adolescència en risc. D’altra banda, la taula d’experiències “Noies adolescents en risc. Intervenció per la recuperació i l’empoderament des d’una perspectiva de gènere” permetrà conèixer tres experiències d’intervenció amb noies joves en situacions de risc.