Només el 29% de les empreses tenen alguna dona en el consell d’administració

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Empresarial

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha fet un estudi sobre el dèficit de dones als programes de direccio d'empreses per analitzar  el perfil directiu de les empreses, i el va presentar la semana pasada a la Casa Llotja de Mar  de Barcelona.  Segons aquest estudi  s’haurien d’incorporar 865 dones més en els consells d’administració de les grans empreses catalanes per assolir l’equilibri de gènere (40%) que recomana el Codi de Bon Govern de les empreses consultades (2006) i la Llei d’Igualtat (2007) per a les empreses que tinguin més de 250 treballadors o facturin més de 22,8 milions d’euros (un total de 611). En el cas de les empreses de 50 a 250 treballadors, caldria 2.720 dones més per assolir aquest 40%.

 


Aquestes són algunes de les conclussions d’aquest estudi elaborat per l’Observatori.  En la presentació hi van participar: el president de la Cambra, Miquel Valls; Francina Valls, regidora de dones de l'Ajuntament de Varcelona; Nuria Lao, presidenta de l’Observatori;  i Anna Mercadè, directora de l'Observatori. “Hem  d’adoptar un nou pensament estratègic per mantenir i fer crèixer les empreses,  la comunicació, la creativitat i la innovació" -aquestes són algunes de les competències més requerides pels actuals consellers d’administració- i en aquestes competències i en altres, les dones son capdeventeres”, va explicar Valls en la presentació.

 

 

 

 

 

 

 

 

Carme Poveda, Anna Mercadé i Pilar Zaragoza

Empreses amb dones en els consells

El resúm i les dades del les dues parts diferenciades de l'estudi les van facilitar Carme Poveda i Pilar Zaragoza, coatures del treball, coordinat per Anna Mercadé, ho podeu trovar a la web de l'Observatori.

De les 284.200 societats analitzades (principalment a partir de la informació facilitada pel BORME, Butlletí Oficial del Registre Mercantil), només el 29% compten amb alguna dona en el consell d’administració, mentre que el 71% de les empreses estan dirigides exclusivament per homes.

Els sectors amb menor presència femenina són la construcció i l’energia, on només una de cada cinc empreses té alguna dona en el consell. En canvi, en el sector serveis és on hi ha més presència femenina, però en cap cas supera el 35%.

Com hen comentat abans per assolir aviat l’equilibri de gènere en les grans empreses catalanes s’haurien d’incorporar 865 dones en els consells d’administració. Cal variar la tendencia que majoritariament siguin homes els que tinguin pressència en els llocs directius de les empreses.

Per la seva banda, en les empreses de més de 250 treballadores i treballadors, i que haurien de seguir un pla d’igualtat, la participació femenina en els consells baixa al 13%.

També cal tenir en compte que, del total de 211.228 consellers o conselleres que hi ha actualment en empreses que tenen més d’un administrador o administradora, només 52.477 són dones (el 25%), mentre que 158.751 (75%) són homes.

  

 

Podeu consultar, l'estudi de Pilar Zaragoza i estudi de Carme Poveda.