Gènere i ciència: recursos per a una millor integració

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

La UAB publica un maletí de recursos per millorar la integració de la perspectiva de gènere en la investigació científica universitària


genere-i-cienciaPortadeta d'un dels materials que proporciona el 'Maletín de recursos Género y Ciencia' 

 

Professores del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han publicat el Maletín de recursos Género y Ciencia, que conté propostes, informacions, indicadors i estratègies adreçades a aconseguir una millor integració de la perspectiva de gènere en la investigació científica universitària.

 

Aquest maletí de recursos es pot descarregar en format digital i és totalment interactiu. El punt de partida és la premissa que "la igualtat de gènere i el no ser discriminat per raó de sexe" constitueixen drets fonamentals reconeguts en les declaracions internacionals de drets humans, en la normativa de la Unió Europea i en totes les constitucions dels Estats democràtics. Però, a més, constata a partir de tots els indicadors internacionals, que cal modernitzar les universitats i centres de recerca i millorar la gestió dels recursos humans des de la perspectiva de gènere.


Perspectiva de gènere a la investigació científica
El projecte l'ha dirigit la professora Teresa Freixes, Catedràtica de Dret Constitucional de la UAB i Catedràtica Jean Monet ad personam, i les autores han estat Inés Sánchez de Madariaga (directora general de la Unidad Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación), Maria Àngels Gensana (advocada i experta en gènere), Mercè Sales (professora de la UAB) i Fanny Zapata (doctoranda de la UAB).

Entre d'altres, aquest Maletín de Recursos Género y Ciencia conté diferents recursos, com ara les recomanacions que, des de la Unió Europea, es vénen adoptant amb la finalitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació científica. També, i molt important, hi ha models de clàusules per ser introduïdes en els estatuts de les universitats, cadascuna d'elles amb una justificació sobre la seva adequació als objectius que es pretenen.

També inclou un Manual-Guia per les institucions científiques, per tal que aquestes puguin establir la transversalitat de gènere amb criteris de qualitat en el si de les seves organitzación. Com a fonament legal, també s'inclou la legislació i jurisprudència vigents, tant pel que fa a l'àmbit internacional, europeu, nacional i autonòmic, així com l'adoptada en el si de les universitats.

Finalment, i com a manera de remarcar l'esperit utilitari d'aquest recurs, s'inclou un document per poder fer presentacions públiques sobre gènere i ciència, un glossari de conceptesi els enllaços considerats d'interès, per accedir a la documentació rellevant sobre polítiques d'igualtat i, específicament, sobre dona i ciència.


Un instrument per assolir l'excel·lència
Amb aquesta eina, les seves autores i la UAB volen oferir a les universitats espanyoles uns instruments operatius i plausibles, que tenen per objectiu fomentar la qualitat del sistema de recerca i innovació espanyol en un marc d'excel·lència. El maletí de recursos s'ha pogut fer gràcies al finançament del projecte per part del Ministerio de Ciencia e Innovación, amb la col·laboració d'Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia adscrita a la Secretaría de Estado de Investigación.

Tal com assenyala el Libro Blanco sobre la Situación de las Mujeres en la Ciencia Española, la igualtat efectiva entre dones i homes en tots els àmbits de la vida social i en el sistema de ciència i tecnologia, suposa una qüestió de gran importància per al desenvolupament del nostre país i el progrés de la nostra economia. Per tant, anima a totes les institucions a que, des de les seves respectives responsabilitats, treballin per aconseguir l'objectiu plantejat a Europa: que al 2030 la meitat dels científics i dels responsables de la política científica -en tots els camps i en tots els nivells- siguin dones.