ANÂLISI PROGRAMA PSC per FMAC

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Partits Polítics

PSC

 

POLITIQUES DE DONES

Garantir el desenvolupament dels instruments estratègics de país que aborden la igualtat de gènere

Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques d’inclusió social, per abordar les situacions de pobresa i exclusió que pateixen les dones

Reformar la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència per garantir la cobertura de les persones dependents

Garantir la presència de les dones en l’espai públic i la incorporació dels homes a l’espai privat i de cura

Desplegament de la normativa de famílies monoparentals

Defensa del marc legal vigent que garanteix a les dones decidir sobre el seu propi cos i sobre una maternitat desitjada

Elaborar una llei de l’espai públic on quedés recollida expressament la prohibició de l’exercici de la prostitució en tot aquest àmbit (que inclou espai urbà i carreteres). Derogar igualment el decret de regulació de locals de prostitució, per deixar aquesta activitat sense empara normativa directa, i vist que globalment l’experiència ha estat negativa


VIOLÈNCIA MASCLISTA

Implementar el marc legal i desenvolupar polítiques públiques contra les violències que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho

 

MÓN DEL TREBALL

Exigir canvis en la reforma laboral que recuperi i millori les accions vinculades a facilitar la vida laboral, personal i familiar

Recuperar la lluita contra el conjunt de discriminacions clàssiques de gènere: bretxa salarial, precarietat de les dones, l’accés als espais de decisió

Garantir el compliment de la llei d’igualtat (plans d’igualtat a les empreses i a les administracions públiques)


EDUCACIÓ

Desplegarem urgentment la Llei 14/2010 per a la igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència per tal de fer efectius els drets que s’hi preveuen. I alhora desplegarem la normativa de famílies monoparental

Suprimirem, ara que hi ha una sentència judicial que ho permet, els concerts amb les escoles que segreguen per sexes

Retornar a prioritzar la implementació de l’etapa educativa 0a 3 cercant fórmules viables de finançament de les escoles bressol