ÀNALISI PROGRAMA CUP per FMAC

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Partits Polítics

 

 

CUP

 

MÓN DEL TREBALL

Repartiment dels treballs i de la riquesa, i en contra de les discriminacions salarials. Des de la CUP- Alternativa d’Esquerres impulsarem la defensa activa dels interessos dels i les treballadores que es concreta en : repartir el treball productiu, domèstic i de cura impulsar la reducció de la jornada laboral, derogar les reformes laborals i establir un nou marc laboral, garantir l’estabilitat en l’ocupació, tancar les Empreses de Treball Temporal ( ETT), establir els mecanismes per impedir l’acomiadament sense causa, posar fi a la precarització laboral, i assolir la dignificació del treball. Alhora, propulsarem iniciatives i politiques que permetin assolir la plena ocupació

Cal implantar-hi els mecanismes que permetin establir una renda bàsica per a totes les persones, de manera que es garanteixin les necessitats bàsiques que tota persona ha de tenir per poder gaudir d’una vida digna.

El reconeixement social del treball productiu; domèstic i de cures;

La finalització de la discriminació salarial i laboral per motius de gènere  els drets de les treballadores sexual

 

POLÍTIQUES DONES

 Treballarem per assolir uns serveis públics adreçats al conjunt de la població sense exclusions ni discriminacions per raons de gènere, lloc de naixement, activitat professional o període de cotització laboral  la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques  la penalització de la publicitat sexista; l’empoderament de les dones com a eina essencial per a la seva autonomia;

 

VIOLÈNCIA MASCLISTA

 Promourem programes i protocols per prevenir la violència masclista, la discriminació, la segregació, el tràfic de persones i per acabar amb l’estigmatització i la persecució del treball sexual, la discriminació per raó d’orientació sexual  la lluita contra la violència de gènere amb els mitjans necessaris per desenvolupar-la

 

EDUCACIÓ

Ll’educació pública no sexista


IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

 La nostra proposta situa la dona i la diversitat d’opció sexual i d’identitat de gènere al centre del nostre projecte transformador com a subjecte col·lectiu  el dret de lesbianes; gais; bisexuals, trans i inter sexuals de viure amb llibertat la seva sexualitat; eliminant qualsevol discriminació per opció sexual o identitat de gènere;  la lliure elecció d’identitat sexual i la lluita contra el sexisme; l’homofòbia i la transfòbia  independència feminista sexualment lliure cap a la construcció d’una societat no patriarcal amb igualtat d’oportunitats real.


SALUT DE LES DONES

 Promourem polítiques públiques que facin efectiu l’avortament lliure i gratuït dins del sistema sanitari públic