Les dones no hem provocat aquesta crisi

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Economia i Treball - Economia

L’actual crisi social, econòmica i, com s’està demostrant, bàsicament financera ens ha posat les dones en una situació de desigualtat encara més gran que la que existia anteriorment. Malgrat els avenços que s’havien fet a partir de la lluita pels drets de les dones, estem assistint al deteriorament del poc benestar que havíem tastat. 

La desaparició dels drets socials i laborals, la privatització de serveis públics, l’alt índex femení d’atur, la manca de mesures eficaces per a la conciliació laboral, familiar i personal, la marxa enrere de polítiques efectives que ens reconeguin com a subjectes... a banda de la manca de liquidesa de la majoria de famílies i les situacions de pobresa i precarietat que recauen bàsicament sobre el treball de les dones en l’àmbit familiar i domèstic ens han posat al centre de la crisi. 

Entre els cursos d’estiu que ofereix la Universitat Pompeu Fabra, voldríem destacar precisament el que porta per títol “La Situació de la Dona davant la crisi econòmica”. 

Aquest curs reflexiona sobre com afecta i ha afectat el gènere, en aquesta difícil circumstància de crisi actual, en la relació que els individus han establert amb els àmbits que conformen la nostra societat. El curs parteix de l'anàlisi de la discriminació per raó de gènere que han patit les dones i estudia les polítiques públiques i estratègies que s'han adoptat per garantir la igualtat efectiva de dones i homes. D'aquestes s'ha de destacar el principi del "gender mainstreaming" o transversalitat, que el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides ha definit com al procés de valoració de les implicacions en homes i dones de qualsevol acció planejada, incloent la legislació, polítiques i programes en totes les àrees i nivells. Aquest curs aposta a més, com a estratègia complementària, per l'interdisciplinarietat, que permet aprofundir en l'anàlisi de les pràctiques, experiències i expectatives femenines. 

Al nostre entendre, el coneixement i anàlisi de la realitat així com el poder descobrir eines que ens dotin de possibilitats i d’oportunitats per superar aquesta crisi són no només bones sinó del tot necessàries per superar-la. Tanmateix poder identificar els elements que han creat la crisi, que no hem estat pas les dones, i l’exploració dels drets que no ens poden ser negats és un exercici democràtic imprescindible i una presa de consciència fonamental.