Els Fons de Dones. Què és Calala?.

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Organitzacions socials

Calala_Logo_JPG1

Calala-Fons de Dones, una aposta solidària i compromesa amb la mobilització de recursos per a la defensa dels drets de les Dones 

Els fons de dones sorgeixen de les iniciatives de feministes, activistes i defensores dels drets humans, i dones solidàries, compromeses amb els drets de les dones, amb l'objectiu de generar i canalitzar més recursos en els moviments feministes i de dones.

En el context d'un moviment internacional de fons de dones neix Calala a Barcelona l'any 2009 com un fons de i per dones, d'àmbit estatal, que promou els drets, l'apoderament i el lideratge de les dones particularment de Centreamèrica i el Carib, mitjançant la mobilització de recursos destinats a enfortir les seves organitzacions, xarxes i moviments.

Es tracta d'un fons compromès amb els moviments de dones i feministes que busquen transformar les relacions de poder en les societats. Per això parteix del reconeixement que les organitzacions, grups de base i xarxes de dones –tant aquí com en altres regions del món- duen a terme una labor fonamental en la defensa i promoció dels drets humans i el canvi social.


foto_1

L'objectiu de Calala és canalitzar recursos ja existents però que no arriben al moviment feminista i de dones, així com generar recursos de noves fonts que encara no contribueixen al treball de les organitzacions de dones, particularment dels grups petits i de base, que no tenen accés a les donacions tradicionals, per la seva grandària, per la seva falta d'estructura burocràtica i per treballar amb temes que no tenen cabuda en les prioritats de la cooperació.

Calala, igual que la resta de fons de dones, no imposa un model rígid de projectes, programes o condicions, sinó que aposta per la flexibilitat i confia en les propostes i estratègies de les pròpies dones i grups de base, que són els qui veritablement entenen la seva realitat i saben com transformar-la. La visió de Calala és la d'una societat on l'accés i el control paritari i equitatiu sobre els recursos contribueix a relacions més igualitàries entre dones, entre dones i homes, i amb les institucions, sota una mirada que uneix regions, continents i creua mars, caracteritzada per la solidaritat i la cooperació tant local com internacional, però sobretot, feminista.

La nostra labor Calala s'inicia a partir d'una forta col·laboració amb el Fons Centreamericà de les Dones, el primer fons regional a les Amèriques, que sorgeix des del moviment de dones a Nicaragua, El Salvador i altres països, amb la finalitat d'enfortir al moviment de dones – en particular les joves – amb donatius no condicionats per a les seves lluites, campanyes i accions dins de les seves pròpies comunitats.

La majoria dels fons recaptats per Calala en l'Estat Espanyol el 2009, el 2010 i el 2011 es van lliurar al FCAM i han arribat directament als grups de dones de base a Centreamèrica. Eventualment, la coordinació pot estendre's a altres llocs d'Amèrica Llatina, en conjunt amb altres fons de dones en aquesta regió.


foto_2

Al gener de 2012 Calala va recolzar també a quatre organitzacions i xarxes de dones a Catalunya, Madrid i el País Basc, amb l'objectiu de contribuir de forma concreta al treball associatiu de dones migrades d'Amèrica Llatina a l'Estat Espanyol. També participa activament en mobilitzacions que es realitzen puntualment en cas d'emergències polítiques o situacions de desastres com va ser el cas del terratrèmol a Haití al començament de l'any 2010.

Calala entén que el canvi social i l'apoderament de les dones difícilment poden tenir cabuda dins d'un marc lògic, sinó que es tracta de processos complexos que requereixen suports flexibles de donants que es comprometin amb els moviments socials i creen modalitats alternatives al món de la solidaritat i la cooperació.

Calala participa a la Xarxa Internacional de Fons de Dones (INWF, www.inwf.org), la Xarxa de Donants sense Fronteres (GrantmakersWithout Borders, www.gwob.net), l'Associació Espanyola de Fundacions i l'Associació de Drets de les Dones en el Desenvolupament (AWID, www.awid.org).

Més informació a Calala