Perú: L' Associació Nacional de Periodistes del Perú denuncia reforma legislació contraria a Dret d'Informació

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirCorreo

Comunicación - TICS - Publicidad - Libertad de Expresión

No hay traducción disponible

Aquesta organització amb personalitat jurídica, representativa de treballadors i treballadores periodistes de 89 associacions provincials han fet arribar, aquest desembre passat, un escrit al President Constitucional de la República del Perú, senyor Ollanta Humala Tasso, mitjançant el qual li fan conèixer la seva posició respecte al projecte de llei que modifica l'article 162 del Codi Penal i que, al seu parer, constitueix una seriosa amenaça contra el Dret Constitucional a "les llibertats d'informació, expressió, opinió i difusió del pensament, mitjançant la paraula oral o escrita o la imatge per qualsevol mitjà de comunicació social, sense prèvia autorització ni censura, ni impediments alguns, sota les responsabilitats de llei".

Havent estat aprovat l'esmentat projecte i estant a l'espera de la seva promulgació, l'ANP, amb una trajectòria  de 83 anys en defensa de la llibertat d'informació com a dret del poble, sol·licita "l'observació presidencial i la seva devolució al Congrés de la República, per patir de defectes tècnic-legals". A més de diversos defectes gènerics i especifics, l'ANP assenyala la realitat actual de la tasca periodística en aquest país, tot afirmant que l'objectiu de la reforma és sancionar la difusió i la informació quan el que cal és garantir la protecció del dret a la llibertat de premsa. Assenyala també que la tramitació d'aquest projecte de llei de reforma ha estat fet inadequadament i antidemocràticament.